Foto: HinaFoto: HinaČlanovi Inicijative Čuvamo naš park zahtijevaju od buduće gradonačelnice ili gradonačelnika te gradske skupštine, promjenu GUP-a koja će sadašnju zonu parka iz Z4 prenamjeniti u Z1 i time ga trajno zaštititi.

Inicijativa Čuvamo naš park održala je danas konferenciju za medije povodom poništenja lokacijske dozvole za izgradnju Župnog centra u parku Trnjanska Savica. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Članovi Inicijative objavili su medijima prave razloge zbog kojih je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, jedino mjerodavno za odlučivanje o lokacijskoj dozvoli, istu odbilo.

Igor Kramarić je u ime Inicijative, na početku istaknuo da je Ministarstvo u drugostupanjskom postupku poništilo lokacijsku dozvolu za izgradnju crkve i pastoralnog centra u parku, odnosno u upravnom postupku dokazano je da je dozvola izdana protivno zakonu.

Ministarstvo je pregledom dokumentacije utvrdilo najmanje tri sporne točke koje su bile dovoljne da se dozvola poništi:

  • Prva točaka odnosi se na veličinu predložene gradnje. Prevedeno na "običan" jezik, GUP kaže da se na parceli koja bi prema projektu bila izuzeta iz parka za potrebe crkve, može sagraditi građevina ukupne bruto površine oko 720 m2. Građevina predviđena projektom je višestruko veća i njena površina iznosi čak 2488 m2! Drugim riječima, kada bi se u parku zaista sagradila crkva te veličine, više od 57% ukupne površine parka moralo bi se oduzeti radi formiranja njezine parcele.
  • Druga od točaka se poziva na činjenicu da u spisu predmeta nema podataka da je za odobrenu izgradnju bio raspisan javni natječaj iako su tijekom godina provedena čak dva, što je Grad platio najmanje milijun kuna. Potpuno je jasno da Grad nije uzeo u obzir rezultate natječaja niti prilikom izrade projekta niti u postupku izdavanja lokacijske dozvole zbog brojnih nepravilnosti vezanih za natječaj iz 2013. godine, a zbog kojih je Inicijativa uputila prijavu Hrvatskoj komori arhitekata.
  • Treća točka govori da planirana parcela crkve nije ispravno formirana jer GUP ne poznaje formiranje čestice u dva različita urbana pravila, odnosno dvije zone (u ovom slučaju zone Z4 i M1)

Žalbu temeljem koje je poništena lokacijska dozvola podnijelo je 26 osoba. U pisanju žalbe sudjelovali su stručnjaci (pravnici, urbanisti, arhitekti i krajobrazni arhitekti), ali i članovi Inicijative  te susjedi, odnosno stranke u postupku. Njihova predanost i ustrajnost u traženju svakog, pa i najmanjeg pravnog argumenta koji bi išao u prilog očuvanju parka doveli su do poništenja dozvole.

N. Trumbetaš Bakić: "Sad, nakon što je Ministarstvo srušilo lokacijsku dozvolu, gradonačelnik se usuđuje tvrditi da on predlaže novu lokaciju i da se za nju bori deset godina."

Inicijativa Čuvamo naš park odlučila se za press konferenciju u trenutku kad je, uz dosta problema, konačno dobiveno pismeno rješenje poništenja lokacijske dozvole. Proteklih dana bili smo svjedoci medijskih istupa gradonačelnika Milana Bandića u kojem je ponovo, na prilično proziran način, pokušao izvrnuti istinu.

Na Bandićeve istupe osvrnula se članica Inicijative Nevenka Trumbetaš Bakić: "Deset godina se borimo s problemom koji je on uzrokovao. Samovoljno je odredio neprimjerenu lokaciju, gradske službe su izdale lokacijsku dozvolu koja je protuzakonita i sve to je koštalo stotine tisuća naših novaca. Sad, nakon što je Ministarstvo srušilo lokacijsku dozvolu, gradonačelnik se usuđuje tvrditi da on predlaže novu lokaciju i da se za nju bori deset godina. Ne želimo da jedna osoba određuje parcele javne gradnje kako joj se svidi. Zašto se ne pita struka? Zašto nisu obaviješteni Mjesni odbor i Vijeće gradske četvrti kad je to zakonska obaveza? Zašto se ne pita stanovnike Savice kad je to javni interes? Gradonačelnik manipulira građanima i vara vjernike. On nije taj koji smije i može samovoljno dijeliti gradski javni novac i prostor."

Poništenje lokacijske dozvole pobjeda je svih stanovnika Savice koji su dali svoj glas protiv izgradnje u parku (a njih je prema istraživanju iz studenog 2016. 77%) te ostvarenje kratkoročnog plana Inicijative Čuvamo naš park. Cilj stanovnika Savice nikada nije bio borba protiv crkve nego isključivo borba za očuvanje parka u današnjim granicama. Članovi Inicijative zahtijevaju od buduće gradonačelnice ili gradonačelnika te gradske skupštine, promjenu GUP-a koja će sadašnju zonu parka iz Z4 prenamjeniti u Z1 i time ga trajno zaštititi.

Ključne riječi: Park na Savici, Savica
<
Vezane vijesti