Foto: Centar SIlverFoto: Centar SIlverGrad Zagreb, kao i svaka urbana sredina, predstavlja veliki izazov za kretanje osoba oštećenog vida. Grad se mijenja u različitim vremenima od doba dana do godišnjih doba. Korisnicima predstavljaju problem neki zvučni semafori koji se gase po noći, trasa kojom se osoba kreće nije jednaka ujutro i navečer... Centar za rehabilitaciju Silver jedini u Hrvatskoj u rehabilitaciju uključuje pse. Trenutno u Hrvatskoj radi 30 pasa vodiča dodijeljenih od strane centra.

Kada u prolazu vidite osobu koja koristi terapijskog psa, zapitate li ikad koliko vremena obuke i truda je potrebno da istog psa naučite da bude odgovoran pomagač svom vlasniku? Trenirana životinja sposobna je biti glava, potpora i pomoć osobama s invaliditetom i teškoćama u razvoju te im omogućiti svakodnevno funkcioniranje kroz najrazličitije aktivnosti.

Sve to omogućuje zagrebački Centar za rehabilitaciju Silver kao ustanova socijalne skrbi i jedina institucija u Hrvatskoj koja u rehabilitaciju uključuje pse. Osnivač Centra je Grad Zagreb. Rad centra pokazuje koliko su ovakve ustanove važne, odnosno na nezamjenjivu ulogu javno financiranih socijalnih i drugih službi. O aktivnostima Centra Silver za H-Alter govori Gordana Karlovčan.

Koliko danas ima korisnika pasa vodiča slijepih u Hrvatskoj? Gdje smo u usporedbi s ostalim zemljama EU?

Trenutno u Hrvatskoj radi 30 pasa vodiča dodijeljenih od strane Centra za rehabilitaciju Silver. Prema izvješću Europske federacije korisnika pasa vodiča (European Guide Dog Federation) iz 2013. godine Hrvatska se nalazi u prosjeku broja korisnika pasa vodiča u odnosu na broj stanovnika. Ukupan broj radnih timova korisnik-pas pomagač u Hrvatskoj je 147.Grad Zagreb, kao i svaka urbana sredina, predstavlja veliki izazov za kretanje osoba oštećenog vida. Grad se mijenja u različitim vremenima od doba dana do godišnjih doba. Korisnicima primjerice predstavljaju problem neki zvučni semafori koji se gase po noći, trasa kojom se osoba kreće nije jednaka ujutro i navečer 

Koja je razlika između psa vodiča, rehabilitacijskog i terapijskog psa?

Svi navedeni psi radni su psi i pripadaju u pse pomagače. Pas vodič je školovani pas za vođenje osoba oštećenog vida, rehabilitacijski pas je pas pomagač za osobe s motoričkim teškoćama tj. osobe smanjene pokretljivosti i korisnici invalidskih kolica.

Pojam terapijskog psa se mijenja donošenjem Zakona o korištenju pasa pomagača (NN39/2019) do sada se pojam koristio za psa pomagača za djecu s različitim teškoćama u razvoju, a po novom Zakonu radi se o psima koje stručnjaci - rehabilitator, logoped, radni terapeut, fizioterapeut i drugi - uključuju u svoj terapijski/rehabilitacijski radu s korisnicima usluga.

Koji su neki od problema s kojma se susrećete u radu?

Centar za rehabilitaciju Silver suočava se s velikim brojem prijava za neke od programa gdje su liste čekanja i do dvije godine do uključivanja korisnika u program. Korisnici usluge primaju putem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb i ponekad se zna dogoditi da prođe dosta vremena u rješavanju administrativne podloge za pružanje usluga što pokušavamo premostiti dobrom suradnjom s nadležnim centrima za socijalnu skrb.

U procesu odgoja pasa, oni u najranijoj dobi prolaze period socijalizacije i tu računate na pomoć građana i građanki. O čemu se radi i kako se građani mogu uključiti?

Program socijalizacije je osmišljeni program za buduće Pse pomagače. Volonterske obitelji na godinu dana uzimaju psa te ga pripremaju za svakodnevni život s čovjekom. Tada se pas navikava na sve okolnosti u kojima živi čovjek, usvaja osnovna pravila ponašanja i poslušnosti. Socijalizator psa pomagača je poslovno sposobna osoba, starija od 18 godina, koja provodi aktivnosti sa psom radi njegove prilagodbe uvjetima u kojima živi čovjek , npr. obitelji s djecom ili bez, samci, studenti, svi oni koji žele pomoći drugima da kvalitetnije žive.. Svi zainteresirani za uključivanje u ovaj program mogu se prijaviti na linku te ispuniti obrazac i postati #herojsocijalizator.Program socijalizacije je osmišljeni program za buduće Pse pomagače. Volonterske obitelji na godinu dana uzimaju psa te ga pripremaju za svakodnevni život s čovjekom

Jedan od vaših programa je i program tehnike bijelog štapa koji osobama oštećena vida omogućuje samostalno kretanje na poznatim trasama, orijentaciju u prostoru upotrebom preostalih osjetila i mentalnih sposobnosti. Koliko je javni prostor Zagreba izazovan, odnosno prilagođen tom tipu korisnika?

Grad Zagreb, kao i svaka urbana sredina, predstavlja veliki izazov za kretanje osoba oštećenog vida. Grad se mijenja u različitim vremenima od doba dana do godišnjih doba. Korisnicima primjerice predstavljaju problem neki zvučni semafori koji se gase po noći, trasa kojom se osoba kreće nije jednaka ujutro i navečer budući da je različita dinamika prometa, zvučni orijentiri, štandovi, itd.

Grad Zagreb je napravio veliki pomak u smislu pristupačnosti javnih površina osobama oštećenog vida: taktilne staze, zvučni semafori, zvučne najave u javnom gradskom prijevozu i drugo, no prostora za poboljšanje uvijek ima.Namjena mirisno taktilnog parka je da korisnicima oštećenog vida mogući lakše snalaženje u prostoru parka kroz različite taktilne površine i mirisno bilje koje omogućava lakše samostalno snalaženje i ugodnije provođenje slobodnog vremena za vrijeme obuke.

Na koji način ste uključili tehnologiju u rad s korisnicima?

Korisnicima pružamo uslugu obuke za korištenje elektronskog uređaja Tom Pouce koji se instalira na bijeli štap te vibriranjem korisnika upozorava na prepreke koje se nalaze ispred njega prije nego dođe fizičkog kontakta s preprekom. Korisnici trebaju imati dobro usvojenu klizajuću tehniku korištenja štapa i sposobnost integriranja informacija dobivenih od uređaja.

Jedan od programa koji provodite je posvećen djeci s teškoćama u razvoju, kao što su cerebralna paraliza, autizam, sljepoća, neurorizična djeca, ADHD i drugo. Koliko je korisnika i kakvi su rezultati?

Broj radno aktivnih pasa za djecu s različitim teškoćama u razvoju, dodijeljenih od Centra za rehabilitaciju Silver je 110. Ti psi podižu kvalitetu života djece s teškoćama u razvoji i njihovih obitelji, motiviraju djecu prilikom provođenja terapijskih postupaka, produžuju pažnju djeteta na aktivnost i to sve kroz igru tako da dijete nema osjećaj postavljanja dodatnih zahtjeva pred njega/nju. Dodatna pozitivna strana psa pomagača za dijete s teškoćama u razvoju je povećanje socijalnog kruga i usvajanje socijalnih vještina.

Fokusirate se i na teško pokretne i osobe u invalidskim kolicima. Kako tu psi pomažu?

Psi pomagači za osobe u invalidskim kolicima, osobama pomažu u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života: podizanje predmeta koji su pali naCentar za rehabilitaciju Silver suočava se s velikim brojem prijava za neke od programa gdje su liste čekanja i do dvije godine do uključivanja korisnika u program pod, donošenje ciljanih predmeta, npr. telefona, otvaranje i zatvaranje vrata, paljenje I gašenje svjetla, pomoć kod promjene položaja, primjerice iz ležećeg u sjedeći, pomoć kod svlačenja i drugo zavisno o potrebama korisnika.

U okviru centra nalazi se i taktilni vrt za slijepe. Možete li reći nešto više o tome?

Namjena mirisno taktilnog parka je da korisnicima oštećenog vida mogući lakše snalaženje u prostoru parka kroz različite taktilne površine i mirisno bilje koje omogućava lakše samostalno snalaženje i ugodnije provođenje slobodnog vremena za vrijeme obuke. Istodobno vrt je dizajniran u jednoj razini kako bi olakšao kretanje osobama s poteškoćama kretanja, od terase Centra do vrta moguće je doći po rampi za osobe s invaliditetom ili preko dvije stepenice.

 

aem_copy34899.jpg
Članak je objavljen u sklopu projekta "Vladavina prava" koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija).
<
Vezane vijesti