znak_i_logo_sssh_1.jpgSavez samostalnih sindikata Hrvatske uputio je otvoreno pismo Zagrebačkoj nadbiskupiji koje prenosimo u cijelosti.

Kako bi razriješili dileme kardinala Josipa Bozanića "…što rade sindikati koji ostavljaju da su toliki bez plaće…" Savez samostalnih sindikata Hrvatske podsjeća kako je ta sindikalna središnjica početkom 2011. godine pokrenula kampanju SSSH protiv rada bez plaće i isplate plaća bez uplate doprinosa s krajnjim ciljem iskorjenjivanja neplaćenog rada u Hrvatskoj.

Važno je napomenuti kako su državne institucije tek nakon pritiska sindikata pristupile rješavanju problema neisplate plaća. Među ostalim, izmijenjeni su određeni zakoni i odgovarajući propisi radi rješavanja zatečenog stanja, a konačno je realiziran i dugogodišnji zahtjev SSSH za uspostavom specijaliziranih radnih sudova kako bi se ubrzali sudski postupci.

Zakon o radu propisuje da sindikati imaju pravo na štrajk zbog neisplate plaća i naknade plaće, ali i dijela plaće. Sindikat može započeti  s postupkom organiziranja štrajka odmah po dospijeću istih, što je 30 dana ranije u odnosu na dosadašnje zakonsko uređenje. Sindikati udruženi u SSSH koristili su to zakonsko rješenje u nizu sindikalnih podružnica u kojima organiziraju radnike.

Najnoviji podaci Porezne uprave pokazuju kako je, zahvaljujući pokretanju niza mjera, broj radnika bez plaće (41 217 radnika) smanjen u odnosu na procjene iz 2011. godine (70-80 tisuća radnika), no porazna je činjenica da u Hrvatskoj još uvijek postoji "kultura neplaćanja rada“.
SSSH nastavlja raditi na postizanju cilja kampanje, ujedno podržavajući  napore Katoličke crkve na skretanju pozornosti na problem neisplate plaće u Hrvatskoj i njegovu rješavanju.

Ključne riječi: prava radnika, Josip Bozanić, SSSH
<
Vezane vijesti