unnamed_16.pngCentar oblikovanja svakodnevice poziva sve zainteresirane autore timove autora (m/ž) na dostavu prijava za uslugu izrade dizajna modularnog postava za potrebe izložbi Dizajn u gradu. Rok za prijavu je do 10. srpnja, do 17 sati.

Opis posla

U okviru projekta potrebno je, prije svega, izraditi idejno i izvedbeno rješenje dizajna modularnog sustava izložbenog postava, koji će se primjenjivati za potrebe održavanja tri izložbe “Dizajn u gradu”. Izložbe će biti podijeljene u tri faze koje će se odvijati na nekoliko različitih lokacija istovremeno, a sadržaj izložbi bit će selektirana postojeća arhivska građa partnera (HDD, MUO, ULUPUH, Bacači Sjenki) vezana za dizajn i primijenjene umjetnosti. Građa će biti prezentirana i putem zajedničkog web arhiva u nastanku: Mreže dizajnerskog sjećanja. Prostori u kojima se održavaju izložbe čine partnerski prostori kao i nekorišteni gradski prostori. Prostori održavanja izložbi definiraju se neposredno prije svake od izložbi. Načelan terminski plan održavanja izložbi je:

Prva izložba: listopad 2019.
Druga izložba: svibanj 2020.
Treća izložba: rujan 2020.

Moguća su manja odstupanja u terminima sukladno provedbi projekta.

Autor/ tim autora će biti angažirani u okviru projektnog elementa “Program: Dokumentiranje svakodnevnog života” te će odgovarati voditelju radne skupine i voditelju projekta, od kojih će dobivati zadatke, rokove i upute.

 Honorar

Honorar za dizajn idejnog i izvedbenog rješenja modularnog postava maksimalno može iznositi 30.000,00 kn (ukupni trošak). Honorar se isplaćuje putem autorskih ugovora s odabranim autorom / timom autora u tri rate sukladno održavanju izložbi.

 Zahtjevi za prijavitelje na Otvoreni poziv

Od prijavitelja se ne očekuje da prilažu gotova rješenja izložbenog postava već trebaju prezentirati profesionalni referentni portfolio kojim će dokazati svoj pristup, te kreativni i istraživački aspekt kojim konkuriraju među ostalim prijaviteljima, biografiju, motivacijsko pismo, ponudu te dostaviti dokaz o stručnoj sposobnosti.

Na poziv se ne mogu javiti članovi Povjerenstva, njihovi zamjenici, sastavljači poziva, zaposlenici HDD-a kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne grupe.

Motivacijsko pismo

Od prijavitelja se očekuje da ukratko obrazlože svoj interes i motivaciju za mjesto dizajnera postava izložbi “Dizajn u gradu”.

Portfolio radova

Za potrebe ovog poziva, od prijavitelja se traži da u obliku digitalne mape prezentiraju one radove koje smatraju referentnima i relevantnima za ovaj zadatak. Pritom, misli se na dizajn idejnih te izvedbenih rješenja likovnih postava za javne ili privatne kulturne institucije, kao i dizajn drugih prostornih elemenata, sustava i intervencija, za komercijalan ili kulturni sektor, za lokalna i međunarodna događanja, izložbe, festivale i slično. Prijavitelji odabirom radova potvrđuju profesionalno iskustvo, vrstu angažmana te kompleksnost projekata na kojima su dosad sudjelovali. Ukoliko se prijavljuje tim autora, portfolio može biti zajednički ili pojedinačni portfolio za svakog člana tima.

Biografija

Prijavitelji su dužni u digitalnom obliku predati biografiju, te popis strukovnih nagrada i dostignuća, kojom dokazuju do sada stečeno iskustvo u domeni prostornih intervencija ili produkt dizajna, ali i dizajna u cjelini. Ovaj zahtjev se odnosi na sve članove tima.

Dokaz o stručnoj sposobnosti dizajnera

— potvrdu o članstvu u jednoj od strukovnih udruga (HDD, ULUPUH) ili

— potvrdu o članstvu u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika (HZSU) ili

— kopiju diplome odgovarajućeg fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu

Ovaj zahtjev se odnosi na sve članove tima.

Iznos ponude

Od prijavitelja se traži da definiraju svoju ukupnu cijenu koja bi bila dostatna za posao naveden u tekstu Projektni zadatak, a koja ne smije biti viša od ukupno 30.000,00 kn (iznos predstavlja ukupni trošak honorara).

Prijava se smatra cjelovitom ako sadrži:

— motivacijsko pismo (pdf ili word dokument)

— portfolio radova koji dokazuju angažman prijavitelja u području likovnih postava  kao i u dizajnu drugih prostornih elemenata, sustava i intervencija, koji sadržava minimalno 2 rada iz tog područja, a koji su izvedeni (pdf dokument)

— biografiju (pdf ili word dokument)

— dokaz stručne sposobnosti

— ponudu

Poziv je otvoren do 10. srpnja 2019. godine do 17 sati (UTC+1), do kada se primaju sve prijave uz tražene dodatne materijale. Ukoliko prijave stignu nakon tog datuma ili ako ne sadrže sve tražene priloge, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se šalju isključivo elektronskim putem na adresu cos@dizajn.hr. Predmet poruke potrebno je označiti sa: Prijava za dizajnera postava izložbi “Dizajn u gradu”. U tekstu email poruke potrebno je navesti ime i prezime prijavitelja odnosno ime i prezime predstavnika tima te broj mobitela/telefona. Sve tražene materijale potrebno je poslati u prilogu email poruke, a ako to nije moguće zbog veličine dokumenta, treba ih poslati nekim od servisa za slanje velikih dokumenata (wetransfer i sl.).