radiona.pngRadiona.org organizira online radionicu Digitalna sinteza zvuka pod vodstvom Igora Brkića koja će se održati u dva termina tijekom travnja. Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com do srijede, 22. travnja, točno u ponoć.

Polaznici će sami preko Doodle platforme izabrati dva termina koja im odgovaraju za sudjelovanje na radionici. Radionica je besplatna, u formatu 2x2h te će prijavljeni polaznici prije početka biti obaviješteni o digitalnoj platformi održavanja programa.

Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com do srijede, 22. travnja, točno u ponoć. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave.

Maksimalan broj polaznika je 10.

O radionici:

Radionica se bavi teorijom i metodama koje stoje iza digitalne sinteze zvuka. Prvi je dio teorijski, gdje će polaznici proći osnovne pojmove digitalne obrade signala u kontekstu digitalne sinteze zvuka poput uzorkovanja, aliasinga, filtriranja, fourierove analize i slično. U drugom dijelu polaznici će programirati jednostavan subtraktivni synth s wavetable oscilatorom, envelope generatorom te filtrom. Radionica je inicijalno zamišljena kao izrada digitalnog syntha na nekoj od hardverskih platformi, no u potpunosti je prilagođena za softverski format. Primjeri će se raditi u Processingu i sl. sučeljima. Od polaznika se očekuje osnovno poznavanje programiranja (varijable, petlje, grananja, funkcije) u nekom od C/C++/Java/Javascript jezika.

O voditelju:

Igor Brkić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva gdje se bavio digitalnom obradom audio signala. Bavi se embedded i web programiranjem, dizajnom elektroničkih uređaja, glazbom. Sudjelovao je na brojnim izložbama i projektima te je već niz godina voditelj uspješnih radionica s posebnim fokusom na Arduino i kreativnu upotrebu senzora u interaktivnim instalacijama. Autor je mnogih robotičkih i elektroničkih rješenja za muzejske kuće, izložbe, domaće i međunarodne kazališne predstave, televizijske emisije i pojedinačne umjetnike. U sklopu međunarodnog projekta Kreativni muzej dobitnik je 10dnevne rezidencije za makere u Norveškoj.

Web: hyperglitch.com