H-Alter
Foto: Inicijativa Volim PuluFoto: Inicijativa Volim Pulu"S obzirom na nekvalitetno informiranje i savjetovanje te iskazano veliko protivljenje javnosti, zahtijevamo da se odustane od usvajanja ovih planova davanja koncesija. Ukoliko vladajući ipak na njima inzistiraju, zahtijevamo provođenje ozbiljne i kvalitetne javne rasprave, nakon koje bi odluku stanovnici Pule donijeli na referendumu", poručili su iz inicijative Volim Pulu povodom završetka javnog savjetovanja o planu davanja koncesija na pulske plaže i luku Bunarina.

Iz inicijative Volim Pulu ističu kako je s javnim savjetovanjem o planu davanja koncesija na pulske plaže i luku Bunarina javnost upoznata isključivo zahvaljujući inicijativi te da način na koji je to planirao učiniti Grad Pula ukazuje na drastični nedostatak demokratskih standarda gradske uprave.

"Savjetovanje je organizirano usred praznika, bez službene javne rasprave, građanima su uskraćene konkretne informacije i odgovori na pitanja o posljedicama dugogodišnjeg koncesioniranja. Umjesto da napore usmjeri u dodatno informiranje javnosti, Grad ih je usmjerio na obračunavanje s građanima koji su se usudili propitivati javni interes predloženog plana", napominju iz inicijative.Građani Pule jasno su dali do znanja da žele odlučivati o tome hoće li se plaže uopće davati u koncesiju, a ne kome će se dati u koncesiju

Savjetovanje putem interneta trajalo je minimalnih zakonom propisanih 30 dana i okončano 11. siječnja, a inicijativa je na Facebook stranici objavila neke od pristiglih komentara. Pozivaju Grad Pulu da obavijesti javnost o ukupnom broju pristiglih primjedbi te da ih sve učini dostupnima javnosti kako bi svi koji su ih slali bili sigurni da su njihove primjedbe zaprimljene i uzete u obzir.

Također, ističu kako su netočne izjave predstavnika Grada kako za planove davanja plaža u koncesiju nije bilo potrebno organizirati javno savjetovanje jer Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje kako su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

"Dokazali smo da građani smatraju kako se planom davanja plaža u dugogodišnje koncesije bitno utječe na interese građana. To znači da je Grad Pula kršio Zakon svaki puta do sada kada je usvajao slične planove, ali i odluke o samim koncesijama, kao npr. onu za ski-lift, bez savjetovanja s javnošću", poručuju iz inicijative i podsjećaju kako je Grad Pula dužan izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i Umjesto da napore usmjeri u dodatno informiranje javnosti, Grad ih je usmjerio na obračunavanje s građanima koji su se usudili propitivati javni interes predloženog planaprimjedbi.

Ako nakon jasno iskazanog stava javnosti Grad bude ipak stavio na dnevni red već sljedeće sjednice Gradskog vijeća usvajanje planova davanja plaža u koncesiju, inicijativa Volim Pulu poduzet će daljnje akcije za obranu javnog interesa. Iz inicijative naglašavaju kako je potrebno građanima predstaviti građanima različite modele i načine na koje bi se gradske plaže mogle urediti te im obrazložiti zašto dosadašnji model koncesijskih odobrenja više nije prihvatljiva opcija za dio plaža.

"U nekoliko je navrata predstavnik Grada izjavio da će se javno savjetovanje organizirati za svaku pojedinu koncesiju tj. kada se javi zainteresirani koncesionar s konkretnom ponudom. Građani Pule jasno su dali do znanja da žele odlučivati o tome hoće li se plaže uopće davati u koncesiju, a ne kome će se dati u koncesiju", zaključuju iz inicijative Volim Pulu.

<
Vezane vijesti