ytb-prtscytb-prtscSplitski ogranak ORaH-a traži poništenje natječaja i uvođenje jasne i transparentne procedure

Gradska organizacija ORaH-a Split očekivala je kako će se natječajem za zakup poslovnih prostora prikupljanjem pisanih ponuda, objavljenim 21. srpnja 2015. splitska aktualna vlast ozbiljno uhvatiti u koštac sa problemom dugogodišnjeg netransparentnog i neracionalnog upravljanja gradskom imovinom u Splitu.

Očekivali smo također da će taj natječaj doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva kao jednog od važnih pokretača lokalnog razvoja.

Međutim, ništa od toga se nije ostvarilo, a u natječajni postupak ušlo se bez prethodno utvrđene procedure i jasno definiranih kriterija. Kod nekih prostora su se i višestruko povećale početne cijene za koje se zainteresirani budući najmodavci mogu javiti, čime udruge kao najbrojnije korisnice gradskih prostora više neće ostvarivati povoljan najam. Postojeći posjednici prostora imaju pravo prvenstva, no ukoliko se pojavi bolja Nedopustivo je da jedini kriterij kojim se ostvaruje prvenstvo bude - ponuđena viša cijena!ponuda, morat će pristati na nju.

Nedopustivo je da jedini kriterij kojim se ostvaruje prvenstvo bude - ponuđena viša cijena! Prepuštanjem udruga, kao neprofitnih organizacija, tržišnoj utakmici, njihov doprinos zajednici vrednuje se isključivo na temelju financijske snage dok se potpuno zanemaruje njihova društvena uloga i dosadašnji rad kao organizacija koje djeluju za opće dobro.

Treba istaknuti da splitske udruge djeluju u važnim područjima, od izvaninstitucionalne kulture do pružanja usluga za brojne socijalno isključene kategorije naših sugrađana, čime na sebe preuzimaju dio poslova državnih ili lokalnih ustanova ili institucija.

Očito je da je ovaj natječaj usmjeren isključivo stjecanju profita i sasvim dobro se uklapa u dosadašnju politiku svekolike komercijalizacije i "apartmanizacije" grada, a posebno uže gradske jezgre. Pitanje je bi li se ovo dogodilo da je donesena jasna strategija razvoja grada Splita i da su artikulirane dugoročne javne politike po pojedinim područjima, pa tako i u vrlo važnom području razvoja civilnog društva.

Stoga GO ORaH-a Split traži poništenje postojećeg natječaja i uvođenje jasne i transparentne procedure koja bi omogućila pravedno korištenje gradskih resursa, pri čemu bi se cijene za određene zone i djelatnosti regulirale Pravilnikom o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru, a procedura za udruge regulirala Pravilnikom o davanju na korištenje gradskih prostora organizacijama civilnog društva.

Kako bi se precizno definirali kvalitativni i kvantitativni kriteriji prilikom rangiranja i odabira udruga kao zakupoprimca, GO ORaH-a Split predlaže da se konzultira Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata za opće dobro, gdje prednost pri ocjenjivanju ostvaruju one udruge koje su uspješne u realizaciji projekata od općeg interesa, odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i izvršavaju svoje financijske i administrativne obveze.