nagrada_2018_czs.jpgCentar za ženske studije 12. godinu zaredom objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike. Natječaj je otvoren od 17. lipnja do 10. listopada.

Centar za ženske studije promiče obrazovanje o ženskoj i rodnoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te potiče istraživanja koja se tiču ženske subjek­tivnosti, ženske povijesti i kulture, umjetnosti, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja, smatrajući ih nužnim dijelom proizvodnje novih kritičkih teorija i znanja unutar svih područja obrazovanja i cjeloživotnoga učenja.

Pravila Natječaja

Pravo natjecanja za Nagradu imaju sve studentice i studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, svih znanstvenih i umjetničkih područja.

Na Natječaj studentice i studenti prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2018./2019. koje su kao sastavni dio studentskih obveza pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski ili završni rad. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autorice/autora rada od najmanje 5 kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica.

Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom ili rodnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanima uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature.

Za Nagradu se prijavljuje rad nastao kao rezultat rada jedne/jednog, a najviše tri studentice/studenta u suautorstvu, koji nije objavljen ili javno izveden.

Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u studenom 2019. godine na mrežnim stranicama Centra za ženske studije.

Nominacijski postupak za Nagradu

Na Natječaj za Nagradu studentice i studenti prijavljuju se u svoje ime, a prijavnu dokumentaciju čine:

1) ispunjen prijavni obrazac

2) potvrda mentorice/mentora rada koji se prijavljuje na Natječaj (mentorski obrazac)

3) za pisane radove tekst rada; za radove u izvedbenom obliku snimka, fotografije, poveznice i slična prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt na 5 kartica.

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju molimo poslati na adresu zenskistudiji@gmail.com

s naznakom “Za Natječaj” najkasnije do 10. 10. 2019. godine.

Prijave poslane nakon tog datuma neće biti uzete u obzir.

Natječaj je dio programa Centra za ženske studije usmjerenog na poticanje rodno osjetljivog obrazovanja i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

Više