Foto: M.K.Foto: M.K.Ključne mjere nacrta novog Plana gospodarenja otpadom su kućno kompostiranje, centri za ponovnu uporabu i gradnja većeg broja reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2016. do 2022. godine od danas je u javnoj raspravi, obavijestili su javnost iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

"Ovim Planom unaprjeđujemo politiku gospodarenja otpadom sukladno konceptu kružnog gospodarstva u kojemu vrijedne sirovine iz opada ponovno iskorištavamo umjesto da završavaju na odlagalištima. Plan se temelji na odvojenom prikupljanju otpada, recikliranju i kompostiranju. Time ćemo omogućit ispunjenje EU obaveze da do 2020. godine odvojeno prikupljamo 50% papira, stakla, plastike i metala. Jednako važno, donošenje Plana uvjet je za korištenje 475 milijuna eura koji su Hrvatskoj na raspolaganju za projekte zaštite okoliša kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović.

Ključne mjere nacrta novog Plana gospodarenja otpadom su kućno kompostiranje, centri za ponovnu uporabu i gradnja većeg broja reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima. Planirani centri za gospodarenje otpadom razmatraju se na način da se prilagode novom sustavu i smanje kapacitete obrade miješanog komunalnog otpada.

Javno izlaganje o nacrtu Plana održat će se u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode 29. lipnja s početkom u 12 sati, a javni uvid u dokument omogućen je svaki dan za vrijeme trajanja javne rasprave od 10 do 13 sati.

"Unaprijeđeni sustav gospodarenja otpadom bit će ekonomski i ekološki održiviji od aktualnog sustava koji se temelji na velikim centrima za gospodarenje otpadom čija gradnja znači i značajno povećanje cijena usluga odvoza otpada. Unaprjeđenje na kojem se radi omogućit će da povećanje cijena odvoza otpada bude manje", uvjereni su u MZOIP-u.

Plan gospodarenja otpadom sadrži i konkretne mjere za sprječavanje nastanka otpada, čime će se omogućiti da Hrvatska dobije "cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, znatnije poveća stupanj reciklaže, ispuni EU obveze, a da građanima znatnije ne poskupi cijena odvoza otpada".

Javna rasprava trajat će od danas do 30. lipnja. Javno izlaganje o nacrtu Plana održat će se u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode 29. lipnja s početkom u 12 sati, a javni uvid u dokument omogućen je svaki dan za vrijeme trajanja javne rasprave od 10 do 13 sati.

Iz Zelene akcije su pozdravili najave Ministarstva o odustajanju od štetnog spaljivanja i pozitivnim pomacima u sustavu odvajanja, recikliranja i pravednije naplate, no kritizirali su vrlo kratki rok za javnu raspravu, tjedan dana umjetso uobičajenih 30. 

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022., Strateška studija o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. na okoliš, kao i sva ostala dokumentacija, dostupni su OVDJE (kategorija: Procjena utjecaja na okoliš i strateška procjena utjecaja na okoliš, potkategorija: Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO), potkategorija:  Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode).


 aem_copy61595.jpg Članak je objavljen u sklopu projekta 'U dnevnom ritmu' koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija).

Ključne riječi: gospodarenje otpadom
<
Vezane vijesti