Foto: Zelena IstraFoto: Zelena IstraMinistarstvo zaštite okoliša shvatilo je obmanu i onemogućilo Grad Vodnjan u daljnjem uništavanju 22 uvale odnosno 20 ha obalnog pojasa, tvrdi Zelena Istra.

Priopćenje Zelene Istre prenosimo u cijelosti:

Tijekom 2016. i 2017. godine Zelena Istra je javnost obavijestila o ekocidu koji je Grad Vodnjan počinio nad 2,2 km svoje prirodne kamenite obale na potezu od granice s Općinom Fažana do lučice Portić u Peroju, pretvorivši je u makadamski put nasut tucanikom iz kamenoloma - bez zakonom propisanog postupka procjene utjecaja na okoliš. 

Ministarstvo zaštite okoliša je, temeljem prijave Zelene Istre, naložilo Gradu Vodnjanu Rješenjem od 14.10.2016. da naknadno, iako je šteta već bila počinjena, provede postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

U srpnju 2017. Grad Vodnjan pokrenuo je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje plaže od naselja Peroj – lučica Portić do granice s Općinom Fažana u duljini od 2,2 km. Iz naslova i sadržaja Elaborata moglo se pretpostaviti da se radi o izvršenju Rješenja Ministarstva od 14.10.2016. jer se radi o istom dijelu obale na kojem je prethodno izvršeno nezakonito nasipavanje obale. Međutim, radilo se o obmani koju je Zelena Istra otkrila i prijavila Ministarstvu zaštite okoliša i Pučkom pravobranitelju. Radi se o istoj lokaciji, ali ne o izvedenom već novom, dodatnom uništavanju obale i mora.

Zelena Istra će nastaviti pratiti postupa li Grad Vodnjan po odluci nadležnog Ministarstva.

Zato je Ministarstvo zaštite okoliša Rješenjem iz studenog 2017. zanemarilo zahtjev Grada Vodnjana iz srpnja 2017. i naredilo da se najprije provede postupak sukladno Rješenju iz listopada 2016. U obrazloženju Rješenja stoji da "planirani zahvat obuhvaća potez od 2,2, km, odnosno 22 uvale, površine skoro 20 ha koji se odnosi na obalno područje i morski okoliš." S obzirom na prethodno izvršeno nasipavanje morske obale na lokaciji zahvata i planirano daljnje nasipavane i izgradnju u moru, nije razvidno u kojem dijelu i kojem opsegu je obala predmetnog zahvata ostala u prirodnom stanju te tako nije moguće procijeniti, odnosno isključiti moguće značajne negativne utjecaje na istu. Uz navedeno, nije uzeto u obzir Rješenje od 14. listopada 2016. kojim je Grad Vodnjan za izvršeno nasipavanje obale na predmetnoj lokaciji trebao ishoditi rješenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno u ovom postupku prethodno nasipavanje nije uzeto u obzir i nisu procijenjeni utjecaji istog nativni utjecaj. Predmet zahtjeva nisu izvedeni radovi već novoplanirani, odnosno predmetni zahvat ne obrađuje radove za koje je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva izdala nalog za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Koristimo ovu priliku i da ponovimo kako je postupak procjene utjecaj na okoliš izgubio vjerodostojnost i zbog izrađivača studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša, u ovom slučaju tvrtka Studio Kappo, koji najčešće opravdavaju zahvate umjesto da objektivno procjenjuju moguće značajne negativne utjecaje predloženih zahvata, te što, i kad se to potvrdi kao u ovom slučaju, ne snose nikakve posljedice.

Zelena Istra će nastaviti pratiti postupa li Grad Vodnjan po odluci nadležnog Ministarstva.

Ključne riječi: Istra, Zelena Istra, Jadran
<
Vezane vijesti