zagrebjenas.jpgKlub zastupnika Lijevog bloka ocijenio je da je prijedlog zagrebačkog gradskog proračuna za 2018. godinu nerazvojan jer ne predviđa izgradnju novih bitnih objekata osim rotora i sljemenske žičare, a ni ta dva projekta vjerojatno se neće realizirati.

Proračun je nedovoljno transparentan i nedovoljno participativan budući da se građani nisu mogli uključiti u određivanje barem nekih gradskih prioriteta po uzoru na sve više hrvatskih gradova, ističu iz Kluba zastupnika u priopćenju koje prenosimo u cijelosti:

Klub je predstavio i 10 amandmana na prijedlog proračuna za 2018. godinu kojima želi pokazati kako proračun može biti bolji na način da se više proračunskog novca ulaže u zdravstvo, obrazovanje, sport, kulturu i rad mjesne samouprave, a da se novac uzima iz netransparentnih stavki i privatnih poduzeća koja ostvaruju profit na temelju štetnih ugovora za Grad.  

"Ovakav proračun je za nas neprihvatljiv i glasat ćemo protiv proračuna, pa i po cijenu da to u konačnici dovede do novih izbora. Vjerujemo da će nam većina amandmana biti odbijena, a čak i ako neki budu usvojeni, glasat ćemo protiv proračuna jer se i ove godine pokazalo da gradonačelnik usvojene amandmane ne realizira", izjavio je Tomislav Tomašević iz Zagreb je NAŠ!.

Tomašević je predstavio amandmane Kluba vezane uz sport i obrazovanje. "Kako smo govorili i u predizbornoj kampanji, amandmanom za sport tražimo da se sav novac namijenjen vrhunskom sportu preusmjeri u rekreativni sport. Ne želimo dati više ni jednu kunu Dinamu koji krši Zakon o sportu jer ne objavljuje detaljne financijske izvještaje i Zakon o udrugama jer nema demokratsko upravljanje. Taj novac potrebniji je rekreativnom sportu nego tajkunima koji onda javni novac pretvaraju u skupocjene automobile", izjavio je Tomašević.

Klub je predstavio i 10 amandmana na prijedlog proračuna za 2018. godinu kojima želi pokazati kako proračun može biti bolji na način da se više proračunskog novca ulaže u zdravstvo, obrazovanje, sport, kulturu i rad mjesne samouprave.

Osim sporta, Klub amandmanima traži povećanje sredstava za gradnju vrtića i škola: "Potpuno smo frustrirani time da je i ove godine samo 7 milijuna kuna predviđeno za gradnju novih i adaptaciju starih vrtića. Tražimo da se sredstva za izgradnju i adaptaciju vrtića povećaju za 10 milijuna kuna, a osnovnih škola za 40 milijuna. Predlažemo da se tih 50 milijuna kuna oduzme od plaćanja naknade privatnom koncesionaru “Zagrebačke otpadne vode d.o.o.”, na što godišnje trošimo oko 120 milijuna kuna. Državna revizija pokazala je da je Grad Zagreb potpisao vrlo štetan ugovor s ovim privatnim koncesionarom, mi tražimo reviziju tog ugovora i tražimo da se već sad smanji dio novca koji na to trošimo", izjavio je Tomašević.

Mate Kapović iz Radničke fronte ustvrdio je kako su proračunske stavke nedovoljno transparentne te nije jasno na što će se novac zapravo trošiti. Kao primjer naveo je stavku "kapitalna ulaganja za prometnu i komunalnu infrastrukturu" prošlogodišnjeg proračuna na kojoj se zapravo tek prilikom izvještaja o izvršenju proračuna za 2016. godinu vidjelo da je 7 od 8 kapitalnih ulaganja otišlo na popravak crkava, što u osnovi nema puno veze s komunalnom i prometnom infrastrukturom.

Predstavio je i amandman kojim Klub traži da se novac namijenjen subvenciji privatnih osnovnih i srednjih škola preusmjeri za javne škole: "Potpuno je neprimjereno da Grad subvencionira privatne osnovne i srednje škole koje rade za profit, dok javne škole, koje pohađa većina stanovništva, nemaju ni osnovne uvjete za rad: nedostaje kompjutera, projektora, pa čak i WC papira", izjavio je Kapović.

Rada Borić iz Nove ljevice predstavila je amandman kojim Klub traži da se osiguraju sredstva za redovito i javno objavljivanje informacija o radu tijela mjesne samouprave, i to preraspodjelom novca predviđenog za Gradski ured za mjesnu samoupravu.

Rada Borić iz Nove ljevice predstavila je amandman kojim Klub traži da se osiguraju sredstva za redovito i javno objavljivanje informacija o radu tijela mjesne samouprave.

"Tražimo da Grad Zagreb osigura transparentno izvještavanje o radu mjesne samouprave jer mjesni odbori i vijeća gradskih četvrti ne objavljuju svoje dnevne redove, akte, javne nabave i sve drugo što od njih zahtijeva Zakon o pravu na pristup informacijama", izjavila je Borić te dodala kako je i Povjerenica za informiranje, nakon upita vijećnika Nove ljevice, prije nekoliko dana upozorila Grad Zagreb da se mjesni odbori ne pridržavaju ZPPI-ja.

Ustvrdila je i da su proračunska sredstva za kulturu povećana samo za hladni pogon, ali su de facto smanjena za produkciju i realizaciju programa, kako onih za javne ustanove tako i onih za nezavisnu produkciju. "Sredstva za nezavisnu produkciju smanjena su gotovo za 4 milijuna kuna u odnosu na proračun iz 2017., a čak 8.5 milijuna u odnosu na proračun iz 2014., čime je pogođen velik broj nezavisnih kulturnih stvaratelja. Grad Zagreb nikad neće biti Europska prijestolnica kulture ako svake godine bude smanjivao sredstva za kulturu", izjavila je Borić.

Svibor Jančić iz stranke Za grad predstavio je amandmane kojima se traži povećanje sredstava za mjesnu samoupravu i  javno zdravstvo. "Sredstva za mjesnu samoupravu, a pogotovo za komunalne aktivnosti gradskih četvrti, značajno su smanjena. Smatramo da je ovu stavku potrebno povećati jer se upravo kroz mjesnu samoupravu ostvaruje participacija građana u razdjeljivanju proračunskih sredstava budući da građani mogu predlagati vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora na koje projekte bi trebalo trošiti novac", izjavio je Jančić te dodao kako bi se povećanje moglo pokriti iz netransparentne stavke "nerazvrstane ceste".

Zatražio je i da se novac iz netransparentnih stavki predviđenih za rad Ureda gradonačelnika preusmjeri u javnozdravstvene programe, čime bi se ostvario mjerljiv doprinos podizanju kvalitete života u Zagrebu.

<
Vezane vijesti