Foto: Srđ je GradFoto: Srđ je GradKLGB Srđ je Grad uputio je javni upit pročelnici Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Žani Baći vezano za usvajanje idejnog projekta rekonstrukcije tvrđave Imperijal, u kojem je Razvoj Golf napravio izmjenu te Muzej domovinskog rata izmjestio u zapadni bastion.

Kako iz KLGB Srđ je Grad navode, javim dopisom žele postaviti pitanja pročelnici Žani Baći vezan uz njezino usvajanje izmijenjenog idejnog projekta, za koji nije dobivena suglasnost Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kao ovlaštenog davatelja koncesije, za što navode kako je pročelnica Baća morala voditi računa, što zbog položaja i odgovornosti koju ima, a što zbog osjetljivosti javnosti za taj slučaj.

Naime, Urbanistički plan uređenja (UPU) predviđa da se tvrđave Imperial i Strinčjera rekonstruiraju i dobivaju novu, pretežito kulturnu namjenu, sukladno konzervatorskim uvjetima. Navedene tvrđave također su i dio jedinstvenog rekreacijskog parka.

Nadamo se da će pročelnica odgovoriti na ovaj javan upit. U protivnom, smatrat ćemo je odgovornom i za izmještanje muzeja u zapadni bastion, kao i za potvrdu idejnog projekta u kome će se Muzej Domovinskog rata naći kao popratni dio velikog ugostiteljsko-trgovačkog centraKako je KLGB Srđ je Grad htio saznati kako se definira "kulturna namjena", a koja bi trebala biti "pretežita", dakle većinska, upitali su izrađivača UPU-a tvrtku URBOS kako definiraju kulturnu namjenu. U odgovoru se URBOS pozivao na "Pojmovnik namjena (Dodatak III. Pravilnika o sadržaju prostornih planova)" u kojem je precizno određeno što predstavlja "kulturnu namjenu", a riječ je o bibliotekama, kazalištima, kinematografima, muzejima, javnim glazbenim ustanovama, učilištima, arhivima, TV i radio postajama, izdavačkim ustanovama, umjetničkim organizacijama, informativnim službama te zajednicama i udrugama tehničke kulture.

 

S obzirom na navedeno iz KLGB Srđ je Grad uputili su pročelnici Baći sljedeća pitanja:

• Osim Muzeja domovinskog rata površine 310m2, a koji je prema idejnom projektu smješten u zapadni bastion, za koju je to sve "kulturnu namjenu" iz gore navedenog dala svoje odobrenje?

• Gdje se u idejnom projektu nalaze ti prostori "kulturne namjene"?

• Kolika je površina predviđena za ove prostore?

• Jesu li ti prostori uopće predviđeni idejnim rješenjem?

• Jesu li ti prostori "pretežiti"?

 • Je li odobrena izgradnja prostora pod zemljom na sjeveru tvrđave premda je u UPU-om na Karti korištenja i namjene određeno da je oznaka R5-T samo na tvrđavi kao građevini, a ne i oko nje?

• Prema PUP-u Tvrđava Imperijal označena je oznakom R5-T, što znači da se prema navedenom Pojmovniku radi o Gospodarskoj namjeni – sportsko-rekreacijskoj namjeni, sportskom centru (R5). U njemu između ostalog stoji da "Na površinama sportsko-rekreacijske namjene, Urbanistički plan uređenja (UPU) predviđa da se tvrđave Imperial i Strinčjera rekonstruiraju i dobivaju novu, pretežito kulturnu namjenu, sukladno konzervatorskim uvjetima.sportski centar (R5) mogu graditi i prostori koji upotpunjuju osnovnu namjenu (upravni, prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene, javni i društveni sadržaji, i sl.) uz uvjet da njihova površina iznosi najviše 30 posto ukupne građevinske (bruto) površine (GBP) osnovne namjene".

Može li pročelnica Baća objasniti javnosti koju je to onda "osnovnu namjenu" definirao idejni projekt na kojeg je ona dala odobrenje, pitaju se iz Srđ je Grad te navode da ako odobreno idejno rješenje nema definiranu "pretežito kulturnu namjenu", ono ne može biti podloga za dobivanje lokacijske dozvole iz jednostavnog razloga jer nije u skladu s odredbama UPU-a.

"No prije nego iznesemo zaključak da se u slučaju pročelnice Baće radi o pogodovanju, nadamo se da će pročelnica odgovoriti na ovaj javan upit. U protivnom, smatrat ćemo je odgovornom i za izmještanje Muzeja domovinskog rata u zapadni bastion, kao i za potvrdu idejnog projekta u kome će se Muzej Domovinskog rata naći kao popratni dio velikog ugostiteljsko-trgovačkog centra", navode iz Srđ je Grad te naglašavaju kako se Muzej Domovinskog rata treba se nalaziti u središnjem dijelu tvrđave u kulturnom miljeu u koji prema dignitetu i pripada.

"Imamo jedinstvenu priliku imati Muzej Domovinskog rata in situ, dakle u autentičnom prostoru gdje se rat vodio, gdje su branitelji proživljavali najteže trenutke, a to je isključivo središnji dio tvrđave. Svako je drugo rješenje potpuni promašaj, uvreda braniteljima i građanima", zaključuju iz Srđ je Grad.

Ključne riječi: golf, konzervatori, Srđ je grad
<
Vezane vijesti