kulturanova_copy46716.pngZaklada Kultura nova je 16. svibnja objavila Javni poziv za sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike (Lisabon, Portugal, 23. 9. 2019. – 27. 9. 2019.) u programskom području Podrška za profesionalno usavršavanje za upravljanje u kulturi u okviru Programa podrške 2019, s rokom prijave 14. lipnja.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Javnog poziva mogu biti dodijeljena za sudjelovanje jednog predstavnika organizacije civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti (udruge ili umjetničke organizacije) na Ljetnoj školi u svrhu profesionalnog usavršavanja u polju razvoja publike.

Ljetna škola održat će se u Lisabonu (Portugal), od 23. 9. 2019. do 27. 9. 2019. godine u okviru projekta ADESTE + koji je podržan kroz program Kreativna Europa.

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 50.000 kn, a najviši iznos koji se može tražiti je 10.000 kn.

Pitanja o Javnom pozivu mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 16. 5. 2019. do 10. 6. 2019.

Svi podaci o Javnom pozivu (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija ovog Javnog poziva, uključujući e-prijavnice kao i ogledne primjerke prijavnica.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijava je 14. 6. 2019. godine, 16 h.

Više