20181128_171029_1.jpgJavna tribina o koncesijama na pulske plaže u organizaciji inicijative Volim Pulu izazvala je ogroman interes građana. U kavanu Cvajner uspjelo se nagurati oko 300 građana, a ta je masovnost sama po sebi poruka pulskoj gradskoj vlasti koja je odbila primjereno informirati građane o ovoj vrućoj temi kao i o njoj organizirati javnu raspravu.

Premda je službenim putem upućen poziv za sudjelovanje gradonačelniku, Inicijativa Volim Pulu nije primila odgovor ni potvrdu sudjelovanja, pa je nenajavljeni dolazak dogradonačelnika Roberta Cveka na raspravu bio iznenađenje. Premda nisu znali dolazi li u vlastito ime ili ga je ovlastio gradonačelnik, kojemu je poziv upućen, organizatori su mu omogućili da iznese stajališta Grada.Iz publike su se mogle čuti samo kritike na razne aspekte netransparentnosti i manipulacije Grada Pule. Inicijativa je tijekom rasprave omogućila građanima koji nemaju pristup internetu da napišu svoje primjedbe

Dogradonačelnik je, kako ističu iz inicijative, tijekom rasprave pokazao da nije dorastao zadatku komunikacije s građanima, pa ih je izvrijeđao, opisujući neka upućena pitanja kao besmislena i optužujući inicijativu građana "da ju netko plaća" za angažman protiv koncesioniranja pulskih plaža. Takve su izjave nedopustive i niti jedan političar ih ne bi koristio kao argument - osim, očito, onih koji nemaju pravih argumenata kojima bi branili odluke o "privatizaciji" pulskih plaža. Zbog tih, ali i drugih izjava kažnjen je općim i glasnim negodovanjem i žviždanjem.

Predstavnica inicijative Volim Pulu prisutnima je objasnila proceduru sudjelovanja i prava građana temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, te im objasnila na koje je sve načine Grad Pula ta njihova prava prekršio u slučaju odluka o planovima davanja pulskih plaža i nautičke luke Bunarina u koncesiju.

Da bi mogli sudjelovati u odlučivanju, građani moraju imati sve potrebne informacije, pa im je ukratko objasnila zakonski okvir koji regulira koncesije, ukazavši na načine na koje ih je Grad Pula prekršio. Zatim je pozornost skrenuta na manipulaciju podacimaDogradonačelnik je, kako ističu iz inicijative, tijekom rasprave pokazao da nije dorastao zadatku komunikacije s građanima, pa ih je izvrijeđao, opisujući neka upućena pitanja kao besmislena i optužujući inicijativu građana "da ju netko plaća" u odlukama o davanju pulskih plaža u koncesiju, nepostojanje javnog interesa, malu procijenjenu naknadu od koncesija, stvaranje monopola za zarađivanje na plažama, te raskrinkala teze da se plaže neće ograđivati niti se na njih plaćati ulaz, potkrijepiviši svoje izlaganje mnogim primjerima iz loše prakse s Jadrana, ali i informacijama iz nalaza Državnog ureda za reviziju o upravljanju pomorskim dobrom Istarske županije iz studenog 2017.

Iz publike su se mogle čuti samo kritike na razne aspekte netransparentnosti i manipulacije Grada Pule. Inicijativa je tijekom rasprave omogućila građanima koji nemaju pristup internetu da napišu svoje primjedbe. Rasprava je završila kao što je i počela, zajedničkim pjevanjem za ovu priliku pripremljene pjesme "Neće ići, I'm sorry" te jednim gromoglasnim zajedničkim NEEEEE koncesioniranju pulskih plaža.

Ključne riječi: javno dobro, Pula, koncesije, plaže
<
Vezane vijesti