H-Alter
Orson Welles: Proces, scena iz filma<br>Orson Welles: Proces, scena iz filma
Umanjuje li birokracija učinak ulaganja ESF-sredstava u hrvatsko društvo? Gabrijela Medunić-Orlić, Sunce-ST: "Zbog administrativne složenosti ESF-natječaja često se gube iz vida ciljevi samog projekta kao i njihovi konkretni rezultati. Pitamo se koliko je uopće održivo ovakvo zagušenje administracijom." Valentina Zeljak Božović, RCT Zagreb: "Vrijeme koje bismo posvetili kvalitetnijem i duljem radu s korisnicima godinama se postupno smanjuje u korist administracije."

Konačno se i to dogodilo: protiv jednog od natječaja za raspodjelu sredstava Evropskog socijalnog fonda koje provode hrvatska provedbena tijela, podnesena je tužba Upravnom sudu. Tužbu je podnijela Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita, a odnosi se na rješenje kojim je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava odbilo prigovor Sunca na obavijest o odbijanju projektnog prijedloga.

Među ljudima u civilnom društvu specijaliziranim za vođenje projekata koji se financiraju iz evropskih fondova prisutno je snažno nezadovoljstvo načinom na koji nacionalna provedbena tijela hendlaju ESF-natječaje, putem kojih se sferama privrede, znanosti, civilnog društva, ovim ili onim razinama lokalne vlasti, državnim institucijama... u posljednjih šest godina raspodjeljuje nešto preko desetak milijardi eura.

rjesenje_mr.jpg

Odbijajuće rješenje koje je Sunce odlučilo sudski osporiti Ministarstvo rada je donijelo u okviru natječaja birokratski šarmantnoga naziva "Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika". Tom je natječaju već jednom bilo posvećeno nešto H-Alterova prostora: problematizirali smo to što pred zainteresirane udruge postavlja eliminacijski zahtjev da projektno surađuju s lokalnim samoupravama, drugim riječima da se dodjeljivanje sredstava za borbu protiv korupcije uvjetuje aktivnom suradnjom udruga s tijelima u kojima se korupcija (potencijalno ili posve izvjesno) odvija. Radi se, dakle, o natječaju na kojem se evropski novci dodjeljuju projektima prevencije korupcije i sukoba interesa, kojemu su korupcija i sukob interesa, zahvaljujući paklenskoj imaginaciji nadležnih u Plenkovićevu Uredu za udruge i u drugim državnim tijelima, smješteni u samu njegovu srž.

"Naš stav temeljio se na uvjerenju da se pozitivne promjene dešavaju kroz suradnju. Pristanak Splitsko-dalmatinske županije na partnerstvo dodatno nas je učvrstio u odluci da sudjelujemo u natječaju", objašnjava nam Gabrijela Medunić-Orlić, izvršna direktorica udruge Sunce, razloge njihove prijave, dodajući: "No, suočeni smo s netransparentnom provedbom samog natječaja."

Stvari su se, ukratko, odvijale sljedećim redom.

U pripremi projektne dokumentacije u Suncu uviđaju da jedan od partnera, udruga Za naš Supetar!, nije predala Fini financijske izvještaje za "Možemo odgovorno tvrditi kako je administriranje ESF-projekata iznimno složeno zbog svih zahtjeva vezanih uz administriranje pokazatelja, podijeljenosti projekta na elemente na način koji zahtijeva nepotrebno dupliranje pojedine dokumentacije te česte promjene pravila vezanih uz izvještavanje"2017. i 2018. godinu, niti izjavu o financijskoj neaktivnosti u istom razdoblju, pa je zatražila od partnerske organizacije da što prije obavi tu formalnost. Predaja financijskih izvještaja je, naravno, nužna za prijavu na ESF-ov natječaj, a ako u zadanom razdoblju nikakve love nije bilo u optjecaju, može ih zamijeniti izjava o neaktivnosti koja također treba biti predana Fini.

Za naš Supetar! trči na Finu, ali ondje se suočava s činjenicom da podatke za prethodne godine nije moguće upisivati retroaktivno, pa čak niti ako se radilo o financijskoj neaktivnosti.

Za naš Supetar! potom referira Suncu stanje stvari. "Zbog vrijednosti angažmana ove lokalne udruge u promicanju građanskih prava, a imajući u vidu da se i samom pripremom projektnog prijedloga educira i mentorira lokalnog partnera tako što mu se ukazuje na potrebu i vrijednosti transparentnog poslovanja (što je, na kraju, u skladu s ciljevima ovog natječaja!) odlučili smo zadržati udrugu Za naš Supetar! kao projektnog partnera", kaže nam izvršna direktorica Medunić-Orlić. Zbog nemogućnosti naknadnog ispravka stanja u Fini, uz natječajni prijedlog dostavili su izjave o financijskoj neaktivnosti partnerske organizacije potpisane od strane njihovih osoba nadležnih za zastupanje.

U Suncu su pri odlučivanju o preuzimanju ovoga rizika posebnu pažnju posvetili uputama za prijavitelje na ESF-ov natječaj. U njemu su pronašli odredbu po kojoj nedostajanje financijskih izvještaja (ili izvještaja o financijskoj neaktivnosti) ne rezultira automatskim isključenjem iz daljnjeg postupka. U tom slučaju, naime, provedbeno tijelo može od predlagača projekta tražiti dodatna objašnjenja. Dakle, rukovodeći se uputama, u udruzi su finalizirali projekt, prikupili svu preostalu dokumentaciju i na vrijeme ga prijavili.

Dana 20. studenog 2019. na službenim stranicama ESF-a osvanula je obavijest o obustavi poziva na natječaj "Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije..." jer su do toga datuma već pristigli projektni prijedlozi sa zahtijevanim iznosima od 105 posto ukupno raspoloživih sredstava.

Dana 2. prosinca 2019. Sunce zaprima obavijest Ministarstva, datiranu s 27. studenoga, o odbijanju projektnog prijedloga zbog administrativnih Čitav postupak ilustrira kraljevsko samoobdarivanje birokracije ekstremno dugačkim rokovima, dok za prijavitelje na natječaj odrezuje ultrakratke – šest mjeseci naspram šest danarazloga: bez traženja ikakvih dodatnih objašnjenja natječajni prijedlog je odbijen, jer nisu bili priloženi - da utvrdimo gradivo - financijski izvještaji ili izjave o financijskoj nekativnosti projektnog partnera.

"Da je provedbeno tijelo postupilo u skladu s uputama za prijavitelje i zatražilo pojašnjenje, ili pak donijelo odluku o statusu prijave s obzirom na administrativne zahtjeve u razumnom roku, bilo bi nam omogućeno pravovremeno reagirati u smislu prilagodbe projektnog prijedloga do obustave natječaja u studenom 2019. godine", tumači nam Ivana Krstulović Baković, pravnica zaposlena u Suncu. Ona pritom ističe da Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, koja je, uz Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provedbeno tijelo ovoga natječaja, deklarativno potiče razvoj manjih lokalnih udruga i zagovara podizanje njihovih kapaciteta za prijavu na natječaje u okviru ESF-ovih programa, i za njihovo provođenje. "Kontradiktoran je stav koji je NZRCD zauzela prilikom administrativne provjere našeg projektnog prijedloga", kategorična je Krstulović Baković.

Po zaprimljenoj obavijesti o odbijanju projektnog prijedloga odlučili su ostati uporni u pokušaju sudjelovanja na natječaju: "U uputama za prijavitelje, kao i u samoj obavijesti o odbijanju projektnog prijedloga, jasno je naznačeno da je moguće poslati novi projektni prijedlog sve do zatvaranja poziva, pa smo odlučili podnijeti novu prijavu po isteku obustave od 20. studenog. Međutim poziv je potom bio još sedam puta obustavljan, bez navođenja točnih i jasnih razloga", kaže Krstulović Baković. "Konačni rok prijave naknadno je promijenjen i utvrđen je datum 30. lipnja. Poziv se za ponovne prijave prethodno otvorio 24. lipnja, što znači da je za prijavu ostavljeno šest kalendarskih dana. To ukazuje na opetovanu netransparentnost provedbe ovog natječajnog poziva, jer prijava na natječaj podrazumijeva dostavu određenih dokumenata projektnih partnera čiji datum izdavanja ne smije biti stariji od 30 dana, a kratak rok za prikupljanje tih dokumenata ukazuje na činjenicu da dostavom informacija na web stranicama natječaja nije osiguran jednak tretman svih prijavitelja."

Gabrijela Medunić-Orlić<br>
Gabrijela Medunić-Orlić

U Suncu ukazuju i na to da su provedbena tijela posve ignorirala zarazu COVID-om 19 kao otegotnu okolnost u pokušaju prikupljanja cjelokupne dokumentacije u šest dana. Čitav postupak ilustrira kraljevsko samoobdarivanje birokracije ekstremno dugačkim rokovima, dok za prijavitelje na natječaj odrezuje ultrakratke – šest mjeseci naspram šest dana: "Skoro šest mjeseci je provedbeno tijelo odlučivalo o postupku provjere usklađenosti našeg projektnog prijedloga s administrativnim kriterijima, da bi zaključilo o negativnom statusu prijave na temelju uvida u Registar neprofitnih organizacija. Navedeno postupanje protivno je ciljevima i viziji samog poziva – transparentnost u radu i jednakost u postupanju", zaključuje Ivana Krstulović Baković.

Upitali smo izvršnu direktoricu ove projektno iskusne udruge kako uspoređuju administrativne zahtjeve ESF-programa s ostalim natječajima iz kojih su dosad prikupljale sredstva za svoj rad.

"Možemo odgovorno tvrditi kako je administriranje ESF-projekata iznimno složeno zbog svih zahtjeva vezanih uz administriranje pokazatelja, podijeljenosti projekta na elemente na način koji zahtijeva nepotrebno dupliranje pojedine dokumentacije te česte promjene pravila vezanih uz izvještavanje. Nepregledna i nedovoljno funkcionalna platforma za izvještavanje (ESF Plus platforma), kao i Informacijski sustav za prikupljanje mikropodataka dodatno otežavaju administriranje projekata. S obzirom na to da smo udruga usmjerena održivom razvoju, pitamo se koliko je uopće održivo ovakvo zagušenje administracijom, nepotrebno trošenje resursa i stvaranje otpada. Upravo zbog ovakve administrativne složenosti često se gube iz vida ciljevi samog projekta kao i njihovi konkretni rezultati, te se značajan napor ulaže u motiviranje projektnog tima i zadržavanje fokusa na njihovu postizanju, umjesto na administriranju."

Ovisnost o sedativima

Varijanta krajnje nekorektne i nikakvim programskim ciljevima opravdane igre "najbrži prst" bila je primijenjena i na 15 milijuna kuna teškom ESF-ovu natječaju svejednako šarmantnoga naziva "Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I", jedinom na kojem je H-Alter dosad sudjelovao i osigurao sredstva za svoj rad. Predviđeno je bilo da se natječaj, premda je nominalno bio otvoren do definiranoga roka, bez najave zatvori i prije njega ako pristigne toliki broj prijava da bude premašen određeni postotak namijenjenih sredstava. Pored činjenice da takve propozicije, koje nemaju nikakve veze s realizacijom ciljeva natječaja i javnog interesa kao takvog, guraju natjecatelje tanjih živaca u ovisništvo o sedativima, iskrsnuo je još jedan problem: Naime, činovnički aparat u provedbenim tijelima propisao je sebi pravo da nakon raspisivanja natječaja mijenja njegove propozicije.

Upravo to se i dogodilo, nekoliko dana po zaključenju zadanog roka podnošenja projektnih prijedloga. Prvotno je bilo predviđeno da najveći broj Činovnički aparat u provedbenim tijelima propisao je sebi pravo da nakon raspisivanja natječaja mijenja njegove propozicijebodova po kriteriju "Uravnoteženi regionalni razvoj" pripadne prijavitelju čije se "projektne aktivnosti provode na području jedinice(a) područne samouprave iz 1. skupine prema indeksu razvijenosti." Prvoj skupini pripadaju, naravno, najsiromašnije općine u zemlji.

Nekoliko radnih dana prije zadnjeg roka ova je odredba promijenjena, i propisano je da najveći broj bodova dobije prijavitelj koji ima, molimo malo pažnje:  "poslovni nastan na području jedinice(a) područne samouprave iz 1. skupine prema indeksu razvijenosti".

Moguće je da je neki neprofitni nakladnik, trudeći se da ne ponese titulu "najsporiji prst" i da ne bude izbačen s natječaja prije nego što se stigao na njega prijaviti, podnio prijavu prije objave izmijenjenih kriterija, temeljeći svoj projekt na dotad važećim. Moguće je da je neki drugi nakladnik dva mjeseca gradio čitavu konstrukciju projekta na provođenju aktivnosti u najsiromašnijim općinama, a nakon ukidanja tog kriterija i u cajtnotu više nije stigao sve iz temelja promijeniti. A moguće je, bogami, i da je neki treći nakladnik davno unaprijed znao da će kriterji u zadnji čas biti izmijenjeni, i time se otpočetka u miru rukovodio... mogućnost tako nečega, što bi se mirne duše moglo nazvati i namiještanjem natječaja, veća je od mogućnosti da njegovi kreatori, koji su ga  pune tri godine pripremali u hladovini Ministarstva kulture, tjedan dana prije isteka roka za prijavu primijete da s "uravnoteženim regionalnim razvojem" nešto kardinalno "nije u redu" pa da budu primorani mijenjati kriterije u zadnji tren.  

 Načelo tajnosti

Krajem prošle godine nezadovoljstvo među udrugama izazvale su obavijesti o rezultatima ESF-natječaja "Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici" na koji su se prijavile još davnog 15. lipnja 2018. godine. Povod nezadovoljstvu bilo je posve netransparentno širenje poluslužbenih informacija o rezultatima toga natječaja, kao i činjenica da su mnoge istaknute udruge bile odbijene premda im je bilo javljeno da su prikupile izuzetno velik broj bodova. Zaintrigiran događajem, ovaj je novinar pokušao prikupiti službene podatke uputivši početkom 2020. godine provedbenom tijelu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Njime sam tražio popis svih prijavljenih projekata, zajedno s podacima o nazivu podnositelja svakoga od njih, informaciju o broju bodova koji je dobio svaki pojedini projekt, informaciju o projektima koji su ostvarili potporu s iznosom ostvarene potpore, broj bodova po kategorijama za svaki od prijavljenih projekata, opisnu ocjenu za svaki od tih projekata, imena i prezimena članova/ica stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata, ocjene svakog pojedinačnog Još 30. siječnja zatražili smo od povjerenika za informiranje Zorana Pičuljana da se očituje o tajnovitosti ESF-ova natječaja, međutim njegov odgovor dosad nismo dočekaličlana/ice stručnog povjerenstva za svaki pojedini projekt te informaciju o "ključu" po kojem se broj dobivenih bodova izražava u visini dobivene financijske potpore. Radilo se listom o informacijama za koje sam već ranije, testirajući natječaje za dodjelu sredstava hrvatskih poreznih obveznika, uspijevao dokazati da podliježu pristupu javnosti. 

Već 23. siječnja primio sam od HZZ-a rješenje o odbijanju pružanja svih zatraženih informacija, zajedno s testom razmjernosti i javnog interesa iz kojeg se razabire kako u HZZ-u smatraju da se radi o nedovršenim informacijama te da bi objavljivanje "moglo ozbiljno narušiti proces njihove izrade".

Pritom posebno upada u oči pozivanje na "načelo tajnosti postupka dodjele bespovratnih sredstava" koje je navedeno i na odgovarajućem mjestu na taj natječaj – kao i u uputama za prijavitelje na druge natječaje za dodjelu ESF-ovih sredstava.

Naime, još uvijek važeći Zakon o pravu na pristup informacijama (koji u hrvatskom pravnom sustavu egzistira poput kakvog fosiliziranog ostatka iz vremena kad se naša država trudila šarmirati koga i kako god može u postupku ulaska u Evropsku uniju) osobito posvećuje pažnju javnoj dostupnosti informacija o raspolaganju javnim sredstvima, i to tako da upravo one budu dostupne bez testa razmjernosti i javnog interesa. No umjesto javnosti ovih podataka, birokracija koja radi na natječajima ESF-a uvela je načelo njihove tajnosti. Još 30. siječnja zatražili smo, podnošenjem žalbe na odbijajuće HZZ-ovo rješenje, od povjerenika za informiranje Zorana Pičuljana da se očituje o ovakvoj tajnovitosti, međutim njegov odgovor dosad nismo dočekali.


 

Valentina Zeljak Božović<br>
Valentina Zeljak Božović

  Valentina Zeljak Božović, predsjednica udruge RCT Zagreb: Umjesto doprinosa općem dobru – bavljenje administracijom

 Kakve su vaša iskustva s ESF-natječajima?

Zahtjevna i većim dijelom nepotrebna administracija ubila je svaku čar provedbe projekta, što je suština našeg rada. Dakle, vrijeme koje bismo posvetili kvalitetnijem i duljem radu s korisnicima godinama se postupno smanjuje u korist administracije. Postavlja se pitanje što je suština našeg rada: administracija ili doprinos općem društvenom dobru?

RCT je u lipnju 2018 godine, u suradnji s 23 udruge, pripremio i uputio provedbenim tijelima Prijedlog za izmjenu analize troškova u ESF projekPostavlja se pitanje što je suština našeg rada: administracija ili doprinos općem društvenom dobru?tima. Više od dvije godine niti jedno od provedbenih tijela ESF-a nije uradilo ništa po tom pitanju. Ključni prigovor udruga odnosi se na trošak osoblja koji smo primorani raščlanjivati po elementima i do u detalje opisivati što smo radili svakog radnog dana na projektu.

Ipak, najveći problem je neobjavljivanje natječaja predviđenih godišnjim planom objave poziva. Dakle, čekaju se natječaji koji kasne po nekoliko godina ili se na kraju uopće ne objave, a nema pravovremenih informacija gdje su alocirana sredstva određenog najavljenog natječaja. U čemu je onda smisao godišnjeg plana?

Osim toga, praksa na IPA fondovima bila je da projekte ocjenjuju vanjski evaluatori. Kod evaluacije ESF projekata (i nekih drugih) u jednom trenu smo imali pojavu da zaposlenici provedbenog tijela 1 evaluiraju projekte, što nije u skladu s EU pravilima. Analizirajući Javne pozive za vanjske ocjenjivače projektnih prijava u sklopu natječaja iz ESF-a, primijetila sam da nakon 2014.godine (barem ne na internetu) nema javnih poziva za vanjske ocjenjivače. Ne znam kako to funkcionira i je li pozicija ocjenjivača godišnja, petogodišnja ili doživotna. Naravno, ako su evaluatori projekta zaposlenici PT1, to bi značilo da se istovremeno oblikuje i ocjenjuje natječaj od zaposlenika iste institucije, što stvara veći prostor za manipulaciju.


  P.S.: Eligibility

Projektno novinarstvo u kakvo se neprofitne medije već godinama gura zahtijevalo bi, pretpostavljamo, poneku rečenicu o opravdanosti (jezikom donatorske birokracije: eligibility) svakog pojedinog članka, kako bi nadzornim službenicima za koje pretpostavljamo da su na plaći u provedbenim tijelima, bio olakšan posao provjere uklapaju li se (članci, a ne službenici) u definirani sadržaj potpore. Novinarska sloboda odabira teme uokvirena je sadržajem natječaja i projekata, što je valjda također dio neke nove normalnosti. Dakle:

ESF-natječaj "Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I" za cilj je postavio medijsku popularizaciju problema ranjivih skupina, i to: mladih, starijih osoba i umirovljenika, nezaposlenih osoba, osoba s invaliditetom, migranata, beskućnika, Roma, izbjeglica, povratnika te žrtava nasilja u obitelji.

ESF-ov natječaj "Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici", koji spominjemo u članku, direktno je usmjeren na ranjive skupine, pa tako i na Što više javnog novca pokradu oni koji egzistiraju s onu stranu socijalnog problema, to manje su šanse da neka mrvica bude uložena u izvlačenje pripadnika ranjivih skupina koji životare u socijalnom glibunavedene, jer mu je specifičan cilj "povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti". Njegovo netransparentno provođenje za direktnu posljedicu ima to da ulaganje javnoga novca koji se na njemu raspodjeljuje – a radi se o ukupno 110 milijuna kuna, ne ostvaruje svoju punu svrhu - društvenu integraciju ranjivih skupina: mladih, starijih osoba i umirovljenika, nezaposlenih osoba, osoba s invaliditetom, migranata, beskućnika, Roma, izbjeglica, povratnika te žrtava nasilja u obitelji.

Smisao pak ESF-ova natječaja "Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika" jest borba protiv korupcije, i to zato što korupcija, kako je navedeno u natječajnim uputama, "izravno doprinosi devijaciji temeljnih društvenih načela te među građanima razvija kulturu nepovjerenja u funkcioniranje demokratskih institucija". Zbog toga, nastavljaju autori natječajnih uputa, "borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva". Drugim riječima, količina korupcije u društvu i bezizglednost položaja pripadnika ranjivih društvenih skupina, između ostalih: mladih, starijih osoba i umirovljenika, nezaposlenih osoba, osoba s invaliditetom, migranata, beskućnika, Roma, izbjeglica, povratnika te žrtava nasilja u obitelji, koji su predmet našeg posebnog projektnog interesa, obrnuto su proporcionalni. Što više javnog novca pokradu oni koji egzistiraju s onu stranu socijalnog problema, to manje su šanse da neka mrvica bude uložena u izvlačenje ljudi i društvenih grupa koje životare u socijalnom glibu. Pa je tako i članak o upravnoj tužbi glede ESF-ova natječaja na kojem se raspodjeljuje 85 milijuna kuna javnih sredstava suradnjama organizacija civilnog društva i tijela lokalnih vlasti na projektima suzbijanja korupcije kod ovih potonjih, u funkciji ostvarenja našeg glavnog cilja – osvještavanja socijalnog problema mladih, starijih osoba i umirovljenika, nezaposlenih osoba, osoba s invaliditetom, migranata, beskućnika, Roma, izbjeglica, povratnika te žrtava nasilja u obitelji i šire kontekstualizacije njihova svekolikog životnog s(t/r)anja.

OK?


drugom članku na temu birokratiziranosti natječaja za raspodjelu sredstava Evropskog socijalnog fonda, za tjedan dana objavit ćemo razgovor s Blaženkom Sečkar, zamjenicom izvršne direktorice Gonga:
  • Sustav se birokratizirao i zakomplicirao, otuđio od korisnika i postao sam sebi svrha. Teško mi je za povjerovati da je to nužno.
  • Organizacije imaju sve manje vremena za obavljanje posla radi kojeg postoje - rješavanje društvenih problema, jačanje društvene kohezije i stvaranje pozitivnih društvenih promjena. Sve više vremena provode ispunjavajući tablice i obrasce.
  • Izmjena operativnog programa uglavnom se ticala neuspješne prioritetne osi - "Dobro upravljanje". Ispada da je Vlada zaista odustala od principa dobrog upravljanja ili smatra da joj ono nije potrebno
  • Iznesene kritike s prijedlozima poboljšavanja tumačim kao iskaz konstruktivnog dijaloga, upozorenja da nešto nije u redu, i kao apel prema usvajanju principa dobrog upravljanja.
Tekst je objavljen u sklopu projekta "Ranjive na vidjelo" sufinanciranog
 sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je 
odgovornost Udruge za nezavisnu medijsku kulturu.
Tekst je objavljen u sklopu projekta "Ranjive na vidjelo" sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Udruge za nezavisnu medijsku kulturu.
<
Vezane vijesti