wwf_adria_prtscr.jpgEuropska komisija objavila je preliminarne rezultate analize direktiva o pticama i o staništima, koja je pokazala da su najjači europski propisi za zaštitu prirode pravi alat za zaštitu jedinstvene europske prirode, javlja WWF i upozorava da je potrebna jača politička volja za provedbu i poboljšanje propisa.

Nezavisni konzorcij pripremio je studiju s dokazima funkcioniranja propisa kao dio evaluacije direktiva o pticama i staništima od strane Europske komisije, kako bi procijenili postižu li direktive cilj očuvanja europske prirode (Fitness Check).

Izvješće sadrži važnu poruku - europski propisi za zaštitu prirode neće biti potpuno učinkoviti sve dok aktivnosti i provedba ostalih propisa, također financiranih iz EU, nastave negativno utjecati na vrste i staništa. Bolja poljoprivredna, ribarstvena, prometna i energetska politika EU morat će biti dio nove europske ekonomije u suradnji s prirodom, a ne protiv nje.

Bolja poljoprivredna, ribarstvena, prometna i energetska politika EU morat će biti dio nove europske ekonomije u suradnji s prirodom, a ne protiv nje"Drago nam je da je ova detaljna analiza konačno dokazala da su europski zakoni za zaštitu prirode najučinkovitiji alat za očuvanje našeg prirodnog kapitala i da nije potrebno trošiti vrijeme na njihovo mijenjanje. U vrijeme ekonomske krize i velike nezaposlenosti, ograničena sredstva treba ulagati u stvaranje poslova koji dolaze kroz aktivno očuvanje prirode i pružiti pravnu sigurnost investitorima, umjesto da novac poreznih obveznika trošimo na skupe i duge administrativne procese. Studija pokazuje da je to upravo ono što traži I gospodarski sektor. Sada imamo dokaz da dobra provedba propisa za zaštitu prirode nije administrativni teret za poduzetnike nego da stvara nova radna mjesta i prihode, primjerice 85 milijardi eura samo u turističkom sektoru", ističe Andrea Štefan, voditeljica odjela za politike i zagovaranje u WWF Adria.

O rezultatima studije će se dalje raspravljati na EU Fitness Check konferenciji“ koja će se održati u petak 20. studenoga u Bruxellesu. Na konferenciji će sudjelovati i europski  povjerenik za okoliš Vella s ključnim predstavnicima vlada, nevladinih organizacija i poslovnog sektora. WWF će biti prisutan s koalicijom nevladinih organizacija s kojom se pokrenuo kampanju Krik za prirodu.

Ključne riječi: zaštita prirode, WWF
<
Vezane vijesti