european_solidarity_corps_300x170.jpgKomisija je danas objavila prvi poziv na podnošenje prijedloga za Europske snage solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027. Europske snage solidarnosti podupiru mlade koji žele volontirati u raznim područjima: od pomaganja ugroženim osobama do sudjelovanja u zdravstvenim i ekološkim aktivnostima u EU-u i šire. Ovogodišnji prioritet bit će zdravlje te će volonteri raditi na projektima usmjerenima na zdravstvena pitanja, uključujući posljedice i oporavak od pandemije bolesti COVID-19.

Proračun novog programa za razdoblje 2021. – 2027. iznosi više od milijardu eura. Oko 275 000 mladih imat će priliku volontirati ili pokrenuti vlastite projekte solidarnosti i tako humanitarno djelovati te pomoći u rješavanju problema u društvu. U prvoj će godini biti dostupno više od 138 milijuna eura. Program će mladima od sljedeće godine omogućavati i volontiranje u okviru pružanja humanitarne pomoći EU-a u sigurnim trećim zemljama.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: "Solidarnost je temelj europskog projekta, kako unutar Unije, tako i u suradnji s našim partnerima u svijetu. Naš europski način života mlađim generacijama pokazuje da smo zajedno jači. Putem aktivnosti Europskih snaga solidarnosti oni to iskustvo mogu podijeliti s drugima. Taj je program uvelike usmjeren na volontiranje, putem kojeg se mlade potiče da aktivno sudjeluju u društvu, njeguju naše vrijednosti i budu pokretači promjena."

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: "Mladi mogu znatno pridonijeti društvu. Želimo ih potaknuti da taj dio života kad se sve čini mogućim iskoriste za aktivno iskazivanje solidarnosti i sudjelovanje u aktivnostima do kojih im je stalo. Kao pripadnicima Europskih snaga solidarnosti pruža im se i neprocjenjiva prilika za stjecanje iskustva i razvoj novih vještina. Ove su godine aktivnosti i projekti posebno usmjereni na zdravstvenu prevenciju i potporu te se nadamo da će nam se brojni volonteri pridružiti u borbi protiv pandemije COVID-a 19."

Novo razdoblje programa Europskih snaga solidarnosti usmjereno je na političke prioritete EU-a te se organizacijama i mladima pruža potpora u povezanim aktivnostima. Posebno se ističu četiri područja:

  • promicanje uključivosti i raznolikosti
  • izrada projekata tako da budu „zeleniji” te poticanje održivijeg i odgovornijeg ponašanja sudionika i organizacija sudionica
  • potpora digitalnoj tranziciji putem projekata i aktivnosti kojima se potiču digitalne vještine i digitalna pismenost te povećava razumijevanje rizika i mogućnosti digitalne tehnologije
  • promicanje sudjelovanja mladih u demokratskim procesima i građanskom angažmanu.

Osim tih četiriju područja djelovanja, predviđa se i dodavanje godišnjih prioriteta za najhitnija pitanja, kao što je ove godine to slučaj s područjem zdravlja.

Da bi mogle sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti, organizacije moraju dobiti oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da provode visokokvalitetne aktivnosti solidarnosti u skladu s načelima, ciljevima i zahtjevima programa. Svako javno ili privatno tijelo može podnijeti zahtjev za dodjelu financijskih sredstava uz pomoć nacionalnih agencija Europskih snaga solidarnosti, koje imaju sjedišta u svim državama članicama EU-a i zemljama izvan EU-a koje sudjeluju u programu (Islandu, Lihtenštajnu, Turskoj i Republici Sjevernoj Makedoniji). Osim toga, skupine mladih koje su registrirane na portalu Europskih snaga solidarnosti mogu izravno podnositi zahtjeve za dodjelu financijskih sredstava za projekte solidarnosti koje su sami oblikovali i sami ih provode.

Obje vrste zahtjeva za razdoblje programa 2021. – 2027. podnose se od 15. travnja do 5. listopada 2021. Zahtjevi za dodjelu oznake kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku. Zahtjevi za dodjelu oznake kvalitete za volonterske aktivnosti u području humanitarne pomoći podnose se do 22. rujna 2021.