Brana na Sani, Foto: Matic OblakBrana na Sani, Foto: Matic OblakTri četvrtine rijeka Balkana ekološki su toliko vrijedne da bi trebale biti u potpunosti isključene iz planova za razvoj hidroenergije. Ovo je zaključak Eko-masterplana, koji su objavila udruženja Riverwatch i EuroNatur u okviru kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope.

Tri četvrtine rijeka Balkana ekološki su toliko vrijedne da bi trebale biti u potpunosti isključene iz planova za razvoj hidroenergije. Ovo je zaključak Eko-masterplana, koji su objavila udruženja Riverwatch i EuroNatur u okviru kampanje "Sačuvajmo plavo srce Evrope".

Eko-masterplan je vrsta prostornog plana za vodene tokove između Slovenije i Grčke, koji ukazuje na zone koje trebaju biti isključene za nove hidroelektrane. U tu svrhu istražena je riječna mreža dužine preko 80000 kilometara.

Rezultat je da je oko 61000 kilometara rijeka (76%) visokog ekološkog kvaliteta koje su označene kao zone isključenja za nove hidroelektrane (više detalja ovdje).

Trenutno je oko 3000 hidroelektrana planirano ili u izgradnji između Slovenije i Grčke. Oko 1000 je planirano u zaštićenim područjima kao što su nacionalni parkovi i Natura 2000 područja.

Trenutno je oko 3000 hidroelektrana planirano ili u izgradnji između Slovenije i Grčke. 

Prema Eko-masterplanu, 89 odsto svih planiranih hidroenergetskih projekata nalazi se u tzv. zonama isključenja.

Energetska studija, koja je naručena za Eko-masterplan pokazuje da bi se ovi projekti mogli lako zamijeniti razvojem drugih obnovljivih izvora energije, posebno sunca i vjetra.

Hidroelektrane uzrokuju ogromnu štetu prirodi, pa je odlučujući faktor u fazi planiranja odabir lokacije. Ovaj plan kombinuje znanja o biološkoj raznovrsnosti, rijekama i plavnim područjima, kao i o zaštićenim područjima.

Sa društvenog aspekta postoji hitna potreba za djelovanjem, jer se sve više i više građana odupire planovima za izgradnju hidroenergetskih objekata.

Balkanu su potrebne promjene u energetskim politikama, smanjenje velikih energetskih gubitaka, zaustavljanje razvoja hidroenergije i ulaganja u solarnu i vjetro energiju zaključak je ovih organizacija.

Ključne riječi: hidroelektrane, hrvatske rijeke
<
Vezane vijesti