rijeka_sutjeska.jpgPovodom objave izvještaja Europske agencije za okoliš, ekološke udruge iz BiH upozorile su na zakonodavne nedostatke po pitanju okoliša te istaknule i konkretne probleme vezane za aktualne planove izgradnje termoelektrane i hidroelektrane na najvrjednijim rijekama BiH.

Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu istaknula je kako se u izvještaju navodi da je u BiH usvojen veliki broj zakona, pravilnika i međunarodnih standarda, ali i da i dalje ostaje problem njihovog  provođenja, na što već duže vrijeme upozoravaju.

"Stalni problem je nepotpuno usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnim nasljeđem EU, nedostatak strategija iz sektora životne sredine i energetike na nivou Bosne i Hercegovine ili usklađivanja entitetskih i suštinsko odstupanje od europskih standarda i obaveza ulaganjem u prljave i neobnovljive izvore energije", dodao je Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Izvještaj pored drugih problema naglašava nedostatke u praćenju i reagiranju na nelegalnu eksploataciju šumskih resursa, neodgovarajući tretman otpadnih voda te zagađenje zraka. Još jednom je konstatirano vrijedno biološko nasljeđe Bosne i Hercegovine, koje obiluje rijetkim i endemičnim vrstama flore i faune.

"Uslijed klimatskih promjena elementarne nepogode naročito negativno utječu na životnu sredinu, tim više što se preuzimaju neadekvatne mjere zaštite kojima se još više pogoršava stanje prirodnih resursa. Kaotična i nekontrolirana eksploatacija šljunka i pijeska iz vodenih tokova i s obala rijeka dovela je do totalne degradacije riječnih obala, a naročito šumskog i močvarnog pojasa uz njih", dodala je Snežana Jagodić Vujić iz Eko puta iz Bijeljine.

"U izvještaju je istaknuto da ekonomske koristi (200 do 300 milijardi eura godišnje) od mreže zaštićenih područja Natura 2000, uspostavljene unutar zemalja članica EU, daleko nadilaze godišnje troškove upravljanja i zaštite mreže(5,8 milijardi eura godišnje). BiH je sa svojih 2 posto teritorija pod formalnom zaštitom, na posljednjem mjestu u Europi. Prijedlozi o zaštiti novih područja su skoro u potpunosti blokirani unutar entitetskih i kantonalnih parlamenata, dok se istovremeno i u postojećim zaštićenim područjima nastavlja nesmanjena eksploatacija prirodnih resursa", naglasio je Anes Podić iz Eko akcije Sarajevo.

Organizacije su pored problema u zakonodavstvu ponovo istakle i konkretne probleme vezane za aktualne planove za nove termoelektrane na ugljen, hidroelektrane na najznačajnijim i najvrjednijim rijekama, upravljanje otpadom, adaptacije na klimatske promjene, obrazovanje u oblasti održivog razvoja i slično. 

"Kako Državni izvještaj o stanju životne sredine u BiH za 2012. godinu nije prikazao stvarno stanje kvalitete zraka u BiH, istu grešku je naslijedio i EU izvještaj. Nedostatak sistema za monitoring kvaliteta zraka i validnih rezultata mjerenja doveo je do zanemarivanja problema industrijskih sredina, kao što su Zenica, Lukavac, Kakanj, Tuzla, Brod, koji problem zagađenog zraka imaju i u ljetnom, a ne samo u zimskom periodu.“, izjavio je Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica

Ključne riječi: EU, bih, ekološke udruge
<
Vezane vijesti