Rijeka Korana, foto: M.K.Rijeka Korana, foto: M.K.Visoki upravni sud poništio je prvostupanjsku presudu Upravnog suda u Rijeci te rješenja Karlovačke županije i Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se izgradnja mHE Primišlje proglašava prihvatljivom za područje rijeke Korane.

Nakon više od četiri godine pravne bitke Visoki upravni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu kojom su potvrđeni argumenti Eko Pana da je u slučaju male hidroelektrane Primišlje na rijeci Korani na području grada Slunja potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže Natura 2000.

Još krajem 2013. godine Eko Pan se uključio u postupak realizacije mHE Primišlje kao jednoj od ukupno 7 planiranih hidroelektrana na rijeci Korani. Podsjećamo da je Karlovačka županija svojim važećim prostornim planom predvidjela izgradnju brojnih malih hidroelektrana na sve četiri karlovačke rijeke. Ideje i planovi za izgradnju niza malih hidroelektrana protežu se intenzivno posljednjih 10-tak godina, a njihova zastarjelost više ide u prilog loše vođenoj lokalnoj politici i udovoljavanju parcijalnim interesima nego što podržava razvojni potencijal karlovačkih rijeka.

Vrlo loša iskustva s realiziranim projektima u Karlovačkoj županiji (HE Lešće na rijeci Dobri, mHE Ilovac na Kupi i mHE Dabrova dolina 1 na Mrežnici) dokazuju da je dosadašnji pristup ovom problemu promašen te dovodi do trajnog ugrožavanja i gubitka biološke raznolikosti naših rijeka. Obećavane dobrobiti, u smislu energetskog doprinosa, razvoja lokalne zajednice, zapošljavanja i sl., ostaju tek neispunjena obećanja.

Eko Pan: Vrlo loša iskustva s realiziranim projektima u Karlovačkoj županiji dokazuju da je dosadašnji pristup ovom problemu promašen te dovodi do trajnog ugrožavanja i gubitka biološke raznolikosti naših rijeka.

Val zahtjeva za realizaciju malih hidroelektrana u Karlovačkoj županiji započeo je prije 5 godina, u vrijeme pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Nažalost, tadašnji pravni okvir u Hrvatskoj omogućavao je izgradnju malih hidroelektrana ispod 5MW bez ikakve procjene utjecaja zahvata na okoliš što je bilo u suprotnosti s europskom pravnom stečevinom i Direktivom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Osim toga, u slučaju hidroelektrana na rijeci Korani dodatna prijeteća opasnost predstavljala je činjenica da je 2013. godine rijeka Korana neopravdano izbačena iz ekološke mreže Natura 2000. Samo naporima brojnih udruga možemo zahvaliti što je Korana 2014. godine u okviru biogeografskih seminara vraćena u Natura 2000 mrežu. Ta je činjenica nažalost ostala bez ikakve reakcije najodgovornijih donosioca odluka, a osobito zabrinjavajuća bila je šutnja odlučujućih u Karlovačkoj županiji.

U razdoblju od izbacivanja Korane iz ekološke mreže do trenutka njezinog vraćanja natrag, iskorištena je „rupa u zakonu“ i pokrenuti su svi postupci za zahvate na rijeci Korani koji su se mogli realizirati po tadašnjem lošem pravnom okviru bez procjene utjecaja na okoliš i bez glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje Korane kao dijela ekološke mreže Natura 2000. Karlovačka županija je u veljači 2014. godine izdala rješenje o prihvatljivosti zahvata za mHE Primišlje bez ikakve provedbe postupka procjene njezinog utjecaja na okoliš i ekološku mrežu. Protiv tog rješenja Eko Pan neuspješno je podnio žalbu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike  te potom tužbu Upravnom sudu u Rijeci.

Ubrzo se potvrdila opravdanost argumenata i prigovora Eko Pana o neusklađenosti hrvatskih propisa s pravom EU. Rijeka Korana 2014. godine zasluženo je vraćena u ekološku mrežu Natura 2000 te je u skladu s europskom Direktivom donesena izmjena kojom je propisano da je za sve hidroelektrane, bez obzira na njihovu snagu, potrebno provesti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.    

korana_rijeke7_mk.jpg

Treba posebno istaknuti da je na kraju pravne bitke u slučaju mHE Primišlje, Visoki upravni sud povodom žalbe Eko Pana protiv presude Upravnog suda u Rijeci uvažio sve argumente Eko Pana. Kao posebno važnim ističemo potvrdu stajališta da su sva nadležna tijela koja su odlučivala u ovom postupku, od Karlovačke županije, preko Ministarstva zaštite okoliša i energetike, do Upravnog suda u Rijeci, propustila utvrditi procjenu kumulativnih učinaka izgradnje svih planiranih hidroelektrana na Korani. Sukladno presudi Visokog upravnog suda, daljnja realizacija mHE Primišlje neće biti moguća bez prethodne procjene o utjecaju tog i ostalih planiranih zahvata na prirodno stanje rijeke Korane. Osim postupka glavne ocjene prihvatljivosti mHE Primišlje za područje rijeke Korane, Visoki upravni sud svojom je presudom dodatno naložio nadležnim tijelima da provedu i postupak ocjene o potrebi procjene tog zahvata na okoliš.  

Eko Pan: "Ovom presudom je pobijedio javni interes lokalnog stanovništva, zainteresirane javnosti i okoliša ispred interesa da se ovaj zahvat realizira bez sagledavanja mogućih značajnih utjecaja na okoliš i Koranu kao dio Natura 2000 područja."

"Prije svega ističemo zadovoljstvo jer je ovom presudom pobijedio javni interes lokalnog stanovništva, zainteresirane javnosti i okoliša ispred interesa da se ovaj zahvat realizira bez sagledavanja mogućih značajnih utjecaja na okoliš i Koranu kao dio Natura 2000 područja.

Do sad se Karlovačka županija ponašala isključivo kao servis za zadovoljavanje interesa pojedinaca često zanemarujući želje i interese svih građana. Smatramo da takva praksa nije primjerena niti odgovara ulozi županije kao tijela koje mora uvažavati sve interese podjednako, a posebno obratiti pozornost na iskazani javni interes za očuvanje rijeka.

Također, pozivamo Karlovačku županiju da temeljem svih dosadašnjih iskustava iz prakse, informacija i jasno iskazanoj želji građana i stanovnika lokalnih jedinica u Karlovačkoj županiji, pokrene u što kraćem roku izmjene prostornog plana županije, kojima će odbaciti štetne projekte koji ugrožavaju naše rijeke. Smatramo kako je konačno došlo vrijeme da Karlovačka županija odustane od promašene politike s malim hidroelektranama. Eko Pan će i dalje zajedno s partnerskim udrugama i lokalnom zajednicom inzistirati na izbacivanju svih potencijalno štetnih hidroelektrana, kao i na redefiniranju i isključenju mogućnosti izgradnje mHe pogona na lokacijama starih mlinica u posebno osjetljivim prirodnim područjima", rekao je komentirajući presudu Denis Frančišković iz udruge Eko Pan.

Ključne riječi: hidroelektrane, Eko Pan, hrvatske rijeke
<
Vezane vijesti