H-Alter
solarni_paneli_obnovljivi_energija_mk_copy40590.jpgKomisija je danas pokrenula dva dodatna javna savjetovanja u okviru pripremnog rada na ostvarenju ambicioznog cilja smanjenja emisija do 2030. Planiranom revizijom Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Direktive o energetskoj učinkovitosti u lipnju 2021. osigurat će se da politike EU-a o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti doprinesu smanjenju emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990.

"Komisija uspostavlja instrumente kako bi ispunila klimatske ambicije. Put prema klimatskoj neutralnosti zahtijeva povećanje i ubrzavanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te jačanje našeg djelovanja u području energetske učinkovitosti. Danas pokrenuta savjetovanja pomoći će u oblikovanju prijedloga koje ćemo predstaviti sljedeće godine", rekla je povjerenica za energetiku Kadri Simson. 

Procjenom učinka Plana za klimatske ciljeve do 2030. procijenjeno je da bi udio energije iz obnovljivih izvora do 2030. trebao dostići 38 % do 40 % te da potrebna povećanja energetske učinkovitosti iznose od 36 % do 39 % za krajnju potrošnju energije i od 39 do 41 % za potrošnju primarne energije. Javna savjetovanja (Direktiva o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Direktiva o energetskoj učinkovitosti) pokrenuta danas bit će otvorena 12 tjedana. Građani i dionici pozvani su da iznesu svoje mišljenje.

Više informacija dostupno je ovdje.

<
Vezane vijesti