Podjela kompostera u Osijeku, Foto: UnikomPodjela kompostera u Osijeku, Foto: Unikom"Izrađujemo akcijski plan kućnog kompostiranja koji ćemo predstaviti u najbržem mogućem roku, budući da Hrvatska već sada ne ispunjava EU obvezu koja se odnosi na smanjenje količine biootpada koji se odlaže na odlagalištima", najavio je danas ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović u Osijeku.

Stanari zgrade u osječkoj četvrti Novi grad danas su dobili nove posude za odvojeno prikupljanje biootpada. Dio je to od 500 kompostera koji će biti podijeljeni građanima, projekt koji je dio sustava odvojenog prikupljanja biootpada u Osijeku. 

Kako je odvojeno prikupljanje biootpada u Hrvatskoj još uvijek rijetkost, Osijek je danas posjetio ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović kako bi podržao osječke napore i pozvao ostale gradove da krenu s rješavanjem problema biootpada.

"Postojeći sustav gospodarenja otpadom moramo unaprijediti, ako želimo ispuniti EU obveze i poštedjeti građane suvišnih troškova odvoza otpada. Kućno kompostiranje važan je projekt kojeg planiramo provesti na nacionalnoj razini. Zamisao je da građani kompostiraju otpad uz potporu komunalnih tvrtki. To se može ostvariti odvajanjem biootpada u posebne posude ili kompostiranjem u vrtovima, okućnicama, vikendicama", rekao je Dobrović i istaknuo kako se sustav odvojenog prikupljanja biootpada koji razvija Osijek može primijeniti u ostalim gradovima Hrvatske.

Podjela kompostera u Osijeku, Foto: Unikom Podjela kompostera u Osijeku, Foto: Unikom

Podjela bioposuda u zgradama u Osijeku dio je projekta prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske ''Stvaranje preduvjeta za odgovorno gospodarenje otpadom u pograničnom području'' vrijednog oko 1,2 milijuna kuna. EU sufinanciranje iznosi 85%, a ostatak sredstava osigurao je Grad Osijek. U realizaciji sudjeluju komunalna tvrtka Unikom, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Općina Beremend iz Mađarske. U planu je i edukacija građana koja će se provoditi na razinama gradskih četvrti te će se dijeliti edukativni priručnici, a gradi se i kompostište vrijedno 9,6 milijuna kuna, gdje će se od svibnja odlagati sakupljeni biootpad.

Ministarstvo je najavilo kako trenutno izrađuje akcijski plan kućnog kompostiranja koji će se predstaviti u najbržem mogućem roku, budući da Hrvatska već sada ne ispunjava EU obvezu koja se odnosi na smanjenje količine biootpada koji se odlaže na odlagalištima. Projekt kućnog kompostiranja planira se financirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i EU fondova. Cilj tog projekta je da se značajno smanje količine biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu iz kućanstava.

 

aem_copy61595.jpg Članak je objavljen u sklopu projekta 'U dnevnom ritmu' koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija).

Ključne riječi: kompostiranje
<
Vezane vijesti