zrak_bih_copy24515.jpgOkolišne organizacije iz Bosne i Hercegovine danas su poslale zahtjev za hitno rješavanje zagađenja Tuzle, jednog od najzagađenijih gradova Europe. Organizacije zahtijevaju od nadležnih da se hitno posvete rješavanju ovog problema i da preuzmu odgovornost za prekomjerno zagađenje.

"Teško zagađen zrak u Tuzli direktno ugrožava zdravlje ljudi, te negativno utječe na kvalitetu zemljišta i vode. Tražimo da najveći zagađivači u kritičnim danima smanje proizvodnju, da inspekcijske službe i institucije koje se bave zaštitom zdravlja građana počnu savjesno raditi svoj posao. Upozorenje o smanjenju boravka građana na otvorenome je neadekvatna mjera, pošto ne utječe na uzrok problema", poručila je Upozorenje o smanjenju boravka građana na otvorenome je neadekvatna mjera, pošto ne utječe na uzrok problemaDžemila Agić iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu upozorila je kako zagađenje Tuzle nije problem samo tog grada, već se tiče svih građana i građanki BiH.

"Na klimatskim pregovorima u Parizu, koji su završili prošlog tjedna, bilo je jasno da se bliži kraj fosilne ere, te u skladu s tim Bosna i Hercegovina treba hitno revidirati svoje energetske strategije, posebno uzimajući u obzir pristupanje EU", istaknula je Crnković-

Prema propisima Federacije BiH satna koncentracija SO2 od 350 µg/m3 ne smije biti više od 24 puta prekoračena tijekom cijele kalendarske godine. Međutim, u Tuzli je u 2014. godini, na mjernoj stanici u centru grada, ova granična vrijednost bila prekoračena 201 puta, iako zagađivač tvrdi da je u proteklom periodu došlo do znatnih ulaganja u rješavanje ovog problema.

<
Vezane vijesti