Foto: Hrvoje Šimičević<br>Foto: Hrvoje Šimičević
Prošlo je više od godinu i pol dana otkad smo, u kolovozu 2013. godine, iz H-Alterove redakcije poslali zahtjev Hrvatskoj odvjetničkoj komori da nam pruži nekoliko inforamcija o svojem poslovanju.

Radilo se ustvari o novinarskom testiranju načina kako nezavisne institucije poštuju (ili ne poštuju) obaveze koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama, koje smo tada provodili u okviru projekta "Pravo novinara na pristup informacijama".

Naš bi zahtjev tek ovih dana mogao biti uvažen, i to nakon intervencije povjerenice za informiranje Anamarije Musa.

Problem je bio iskrsnuo u vezi tumačenja ZPPI-ja, koji među "tijela javne vlasti" – tj. državna tijela i druge institucije na koje se odnosi taj zakon – ubraja i različite pravne osobe na koje su prenesene javne ovlasti. Pravne osobe s javnim ovlastima često se "bune" i odbijaju prihvatiti činjenicu Stvari bi mogle dogurati do toga da Hrvatska odvjetnička komora po ovom pitanju – angažira odvjetnikada su obveznici ZPPI-ja, premda se, naravno, ne odriču beneficija koje su im dodijeljene povjeravanjem javnih ovlasti. O sličnom primjeru odbijanja postupanja po ZPPI-ju od strane Hrvatskog nogometnog saveza već smo u više navrata pisali.

Od HOK-a smo tražili detaljne informacije o organiziranju Sportskih igara odvjetnika koje su bile održane u rujnu 2013. godine u Lošinju. Zanimao nas je popis pravnih i fizičkih osoba s kojima je HOK sklopila ugovore vezane uz organiziranje Igara, opis radova, robe i usluga predviđenih svakim od tih ugovora te ukupan trošak održavanja Igara.

Odvjetnička komora nam je tada odgovorila tek toliko, da je ona nezavisno tijelo čiji se rad financira članarinom prikupljenom od samih odvjetnika, te da javnost može imati pravo na pristup informacijama samo u dijelu njezinih poslova za koje je dobila javne ovlasti, a to je – sastavljanje imenika odvjetnika.

Potom smo posredstvom HOK-a uputili žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka koja je tada još bila nadležna za rješavanje predmeta vezanih uz Zakon o pravu na pristup informacijama. Međutim HOK nikad nije proslijedio taj zahtjev ni AZOP-u ni povjerenici za informiranje! To smo ustanovili tek mjesecima kasnije, kada smo Ured povjerenice upitali o stanju predmeta.

Na povjereničino pitanje o razlozima neprosljeđivanje žalbe u HOK-u su lakonski odgovorili kako ZPPI određuje da se žalba podnosi povjereniku direktno, a ne putem prvostupanjskog tijela. U odvjetničkoj su se organizaciji pokušali izvući i tvrdeći kako je naša žalba podnesena nakon zakonskog roka.

Foto: HOK-cba.hr<br>
Foto: HOK-cba.hr

"Nesporno je da HOK predstavlja tijelo javne vlasti, budući da je pravna osoba s javnim ovlastima. Drugim riječima, HOK je kao tijelo javne vlasti dužan primjenjivati odredbe ZPPI-ja", napisala je Anamarija Musa 9. travnja ove godine, u svojem nalogu HOK-u da u roku od 15 dana riješi naš zahtjev. "Ukoliko tijelo javne vlasti uskraćuje pristup informaciji koju posjeduje, dužno je obrazložiti razloge zbog kojih uskraćuje informaciju, koristeći pritom zakonske razloge ograničenja – a sve u formi pisanog rješenja s valjanom uputom o pravnom lijeku", poučila je povjerenica krovnu odvjetničku instituciju.

"Potrebno je naglasiti kako ZPPI ne poznaje odredbu da su tijela javne vlasti, koja predstavljaju pravne osobe s javnim ovlastima dužna, rješavati isključivo zahtjeve za pristup informacijama koji se odnose na poslove koje obavljaju temeljem javnih ovlasti. Između tijela javnih vlasti ne postoji razlika, stoga su ona dužna primjenjivati odredbe ZPPI-ja na jednak način i u punom opsegu", nastavila je povjerenica očitavati lekciju HOK-u. "Činjenica da se HOK financira isključivo iz vlastitih sredstava ne mijenja okolnost da su na HOK prenesene javne ovlasti, stoga je kao tijelo javne vlasti dužno riješiti svaki zahtjev za pristup informacijama."

Naravno, ostaje nam da vidimo hoće li HOK riješiti slučaj na način da nam pruži tražene informacije, ili će se i dalje fiškalski izmotavati. Ukoliko stvari krenu po ovom drugom scenariju, mogle bi dogurati do toga da Hrvatska odvjetnička komora po ovom pitanju – angažira odvjetnika.

<
Vezane vijesti