Foto: Kurt PinterFoto: Kurt Pinter"Slovensko Ministarstvo okoliša treba odbiti nezakonit i štetan projekt izgradnje hidroelektrane Mokrice za koju se upravo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš u Sloveniji", istaknuli su jučer predstavnici međunarodnih organizacija Riverwatch i Euronatur zajedno sa slovenskim udrugama za zaštitu prirode i Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode.

Prema podacima koje su prikupile i analizirale nevladine organizacije, postupak ocjene na okoliš za HE Mokrice koja se gradi na rijeci Savi, blizu slovensko-hrvatske granice, ima bitne nedostatke i manjkavosti. Dok su utjecaji izgradnje samo djelomično sagledani u Sloveniji, Hrvatska koja je isto zahvaćena projektom nije uopće sustavno razmatrana u postupku procjene utjecaja na okoliš.Hrvatsko Ministarstvo zaštite okoliša i prirode se još nije uključilo u postupak iako prema međunarodnoj ESPOO konvenciji i EU zakonodavstvu hrvatska strana ima pravo uputiti prigovore na namjeravani projekt

“Nakon što je prva tvrtka za izradu studije utjecaja na okoliš, koju je angažirao investitor Hidroelektrane na donjoj Savi (HESS), dala negativnu ocjenu projektu zbog znatnog i štetnog utjecaja na okoliš, HESS je jednostavno angažirao drugu tvrtku, koja je zaključila da hidroelektrana neće imati utjecaja na okoliš iako je projekt ostao nepromijenjen”, kaže Neža Posnjak, koordinatorica kampanje Spasimo plavo Srce Europe u Sloveniji.

"Premda je dio projekta planiran i na hrvatskom dijelu rijeke Save i Sutle, utjecaj hidrocentrale na Hrvatsku nije napravljen, iako se radi o području druge države te vrijednom Natura 2000 području kojeg štiti EU zakonodavstvo", objašnjava Posnjak.

Navedene organizacije smatraju da je tijekom postupka procjene utjecaja na okoliš došlo do teških povreda europskog i međunarodnog zakonodavstva na području zaštite okoliša što će na kraju dovesti do trajnog gubitka više zaštićenih vrsta flore i faune u Sloveniji, dok će se u Hrvatskoj učinci izgradnje hidroelektrane osjetiti i u gradu Zagrebu koji bi mogao imati problema s opskrbom pitkom vodom.

"Negativni utjecaji postojećih hidroelektrana na Savi u Sloveniji su već vidljivi u Hrvatskoj. Slovenske hidrocentrale zadržavaju šljunak, te je nizvodno od njih u Hrvatskoj došlo do erozije dna rijeke Save za prosječno 2-3 metra što je posljedično uzrokovalo opadanje nadzemnih i podzemnih voda. Time je ugrožena opskrba pitkom vodom za stanovništvo Zagreba i okolice",  rekao je Tibor Mikuška, voditelj projekata u Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode.

"Planirana izgradnja HE Mokrice će dovesti do daljnjih kumulativnih i negativnih utjecaja na razinu podzemnih voda, povećanja erozije i produbljivanja korita rijeke, što će stvoriti teškoće s crpljenjem pitke vode za 1,2 milijuna ljudi. Opasnost od štetnih poplava će se povećati, a biti će ugroženi i infrastrukturni objekti poput mostova na Savi", tumači Mikuška.Dok su utjecaji izgradnje samo djelomično sagledani u Sloveniji, Hrvatska koja je isto zahvaćena projektom nije uopće sustavno razmatrana u postupku procjene utjecaja na okoliš

Prema najnovijem istraživanju kojeg su naručile međunarodne organizacije Riverwatch i Euronatur, 47 posto svih planiranih hidroelektrana na Balkanu se nalazi u Sloveniji - odnosno čak 336 od 714 hidroelektrana na prostoru od Slovenije do Albanije. 

Da podsjetimo, hrvatsko Ministarstvo zaštite okoliša i prirode se još nije uključilo u postupak iako prema međunarodnoj ESPOO konvenciji i EU zakonodavstvu hrvatska strana ima pravo uputiti prigovore na namjeravani projekt čime može na kraju i zaustaviti izgradnju.

<
Vezane vijesti