Foto: Pogled iz zraka na trenutačni izgled TŽF-a. Izvor: Vratite MagnolijuFoto: Pogled iz zraka na trenutačni izgled TŽF-a. Izvor: Vratite MagnolijuSaga oko preuređenja Trga žrtava fašizma i dalje se nastavlja, a spornih momenata oko pribavljanja svih potrebnih dozvola i dokumentacije ne nedostaje. Iako Grad tvrdi da ima sve potrebne dozvole i dokumente za projekt preuređenja, čini se da baš i nije tako. U trenutku kada su radovi na uređenju okoliša trajali gotovo tri mjeseca, a dio stuba na paviljonu već zamijenjen, potrebna dozvola od Ministarstva državne imovine nije pribavljena. Skupi radovi zamjene kamenih stuba vrijedni nešto manje od 1.400.000,00 kuna izvodili su se temeljem navodnog usmenog dopuštenja.

Saga oko preuređenja Trga žrtava fašizma i dalje se nastavlja, a spornih momenata oko pribavljanja svih potrebnih dozvola i dokumentacije ne nedostaje. Podsjetimo, gradonačelnik Milan Bandić već mjesecima tvrdi da ima sve potrebne dozvole.

U emisiji Radio Sljemena Zagrebi po Zagrebu od 25. travnja objasnio je: "Ništa se nije krenulo bez dozvola. Ja ću kad se smiri… Znate, kad je potres miševi iziđu iz rupa. Kad se miševi vrate u rupe, onda ćemo održati presicu na Trgu žrtava fašizma. Toliko o tome, mogu reći da postoje svi potrebiti papiri i dozvole, a sve ostalo je plod mašte, ljutnje, ljudi koji su nesretni što oni to ne rade."Moglo bi se reći da je Grad htio pokazati da ipak postoje svi potrebni papiri i dozvole i da je pauza od mjesec dana između dvije sjednice iskorištena da se "popegla" sva dokumentacija

Ali na otvorenoj tematskoj sjednici Odbora za prostorno uređenje održanoj 10. svibnja pokazalo se da nedostaje niz dokumenata, između ostalog i suglasnost Republike Hrvatske, vlasnika Meštrovićevog paviljona. Naime, paviljon se nalazi na zasebnoj katastarskoj čestici i u vlasništvu je države, dok je okolno zemljište vlasništvo Grada Zagreba.

Preuređenje Trga žrtava fašizma čiji je investitor Grad Zagreb ne odnosi se samo na okoliš, već zadire i u prostor paviljona, jer je prema ugovoru s izvođačem radova predviđena zamjena kamenih stuba postamenta, zamjena opločenja na trijemu, kao i radovi na portalu.

Zbog toga se za radove na paviljonu morala zatražiti dozvola njegovog vlasnika, Republike Hrvatske, odnosno nadležnog ministarstva, a to je u ovom slučaju Ministarstvo državne imovine. U trenutku kada su radovi na uređenju okoliša trajali gotovo tri mjeseca, a dio stuba na paviljonu već zamijenjen, ta dozvola nije pribavljena. Skupi radovi zamjene kamenih stuba vrijedni nešto manje od 1.400.000,00 kuna izvodili su se temeljem navodnog usmenog dopuštenja!

Dan nakon sjednice skupštinskog Odbora za prostorno uređenje na kojoj je ustanovljeno da Grad i država nisu potpisali nikakav sporazum o radovima na Trgu žrtava fašizma, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić u ime Grada je Ministarstvu državne imovine uputio je dopis.

prilog_1.jpg

Odmah na početku dopisa konstatira da su u tijeku radovi na zamjeni stepenica na Meštrovićevom paviljonu i da ti radovi nisu bili predmet U prvoj verziji projekta, onoj koja je dobila potvrdu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, zamjena stepenica ne spominje se ni u tekstualnom ni u grafičkom dijelu projekta, nego samo u troškovniku gdje se predviđa zamjena 37 velikih i 12 malih stubaosnovnog projekta. U nastavku ističe da je Ministarstvu u veljači poslana obavijest o početku radova i poziva Ministarstvo da dostavi "eventualne primjedbe na izvođenje radova na zamjeni stepeništa, kako bi isti bili izvedeni na obostrano zadovoljstvo".

Također spominje usmenu molbu neimenovane osobe za zamjenom dotrajalih stepenica izrečenu u rujnu 2016. u prisustvu predstavnika Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Hrvatskog povijesnog muzeja, a na kraju dopisa najavljuje i zamjenu ploča na trijemu i poziva Ministarstvo da "unutar svoje nadležnosti izvidi i tu mogućnost".

U obavijesti o početku radova koja se spominje u dopisu, a koju je Gradski ured za prostorno uređenje 15. veljače 2018. uputio Ministarstvu državne imovine, ukratko se opisuju radovi predviđeni na okolišu Meštrovićevog paviljona.

prilog_2.jpg

Okoliš paviljona je, podsjećamo, vlasništvo Grada Zagreba i za radove nije potrebna suglasnost Ministarstva. Radovi koji se tiču samog paviljona opisani su u jednoj rečenici: "U završnom dijelu uređenja zamijeniti će se dotrajali dijelovi kamenog stepeništa, kamenom iste vrste, a na Kako je sa ostalim projektima koje Grad provodi svakodnevno, a o kojima se ne piše po medijima, možemo samo slutitistupovima se postavlja ambijentalna rasvjeta koja naglašava zgradu Paviljona". 

Dakle, govori se o zamjeni dijela stubišta i to kamenom iste vrste, iako se u tom trenutku znalo da će se mijenjati kompletno stubište kamenom druge vrste.

Iz troškovnika koji je sastavni dio ugovora s izvođačem radova (ugovor je potpisan 14. veljače, dan prije nego što je obavijest o početku radova poslana Ministarstvu), vidljivo je da je planirana zamjena svih stuba, ukupno 204 velike i 12 manjih, a da kamen koji će se koristiti nije originalni brački kamen, nego zamjenski kamen tipa "Vrsine".

prilog_3.jpg

Ministarstvo državne imovine brzo je poslalo odgovor koji se na prvi pogled čini kao dopuštenje za izvođenje radova, ali temeljitije čitanje pokazuje da ipak postoje određene ograde i da Ministarstvo dobro pazi da se kod davanja dopuštenja dobro pravno pokrije. Naime, Ministarstvo je dalo dozvolu isključivo za radove "sukladno projektnoj dokumentaciji na koju je Grad Zagreb, kao investitor predmetnih radova, ishodio Potvrdu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode".

prilog_4.jpg

Također se ističe da je "ukoliko se utvrdi potreba za radovima koji nisu obuhvaćeni projektnom dokumentacijom, a koja je bila predmetom gore navedene Potvrde, potrebno izraditi dopunu iste i u postupak uključiti sva nadležna tijela propisana zakonskim propisima Republike Hrvatske". Time je Ministarstvo državne imovine skinulo sa sebe odgovornost u slučaju izvođenja bilo kakvih radova koji se provode mimo potvrđenog Preuređenje Trga žrtava fašizma čiji je investitor Grad Zagreb ne odnosi se samo na okoliš, već zadire i u prostor paviljona, jer je prema ugovoru s izvođačem radova predviđena zamjena kamenih stuba postamenta, zamjena opločenja na trijemu, kao i radovi na portaluprojekta.

Međutim, znamo da se projektna dokumentacija mijenjala upravo u dijelu koji se tiče samog paviljona. U prvoj verziji projekta, onoj koja je dobila potvrdu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, zamjena stepenica ne spominje se ni u tekstualnom ni u grafičkom dijelu projekta, nego samo u troškovniku gdje se predviđa zamjena 37 velikih i 12 malih stuba.

Čak i ako zanemarimo da je zamjena stuba opisana samo u troškovniku, iz očitovanja Ministarstva za državnu imovinu jasno je da je za sve promjene trebalo izraditi dopunu dokumentacije i zatražiti nove potvrde i dozvole, a isto se odnosi i na naknadno dogovorene radove na portalu i opločenje trijema. Iz toga proizlazi da suglasnost vlasnika, države, na zamjenu svih stepenica na paviljonu – ne postoji!

Treba dodati da smo već ranije pisali i o spomenutoj potvrdi Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, nevjerojatnom dokumentu u kojem smo na nepunoj stranici teksta A4 formata pronašli 57 (!) pogrešaka. Dio njih je pravopisne ili gramatičke naravi, ali osim takvih, u dokumentu je čak 9 ozbiljnih faktografskih pogrešaka.

Na lipanjskoj sjednici Gradske skupštine vladajuća koalicija odbila je raspravu o prijedlogu za obustavu radova Trgu žrtava fašizma kojeg su predložili oporbeni zastupnici. Ista tema ponovljena je i na srpanjskoj sjednici, ali ovaj put začudo nije skinuta s dnevnog reda.Ministarstvo državne imovine brzo je poslalo odgovor koji se na prvi pogled čini kao dopuštenje za izvođenje radova, ali temeljitije čitanje pokazuje da ipak postoje određene ograde i da Ministarstvo dobro pazi da se kod davanja dopuštenja dobro pravno pokrije

Upravo za tu točku, primjećujemo, Grad je priložio dosta materijala među kojim je velik broj dokumenata i očitovanja datiranih nakon početka radova, a neki od njih i u zadnjih mjesec dana. Moglo bi se reći da je Grad htio pokazati da ipak postoje svi potrebni papiri i dozvole i da je pauza od mjesec dana između dvije sjednice iskorištena da se "popegla" sva dokumentacija.

Očekivano, prijedlog zastupnika oporbe za obustavu radova nije prošao, a obnova Meštrovićevog paviljona će, za razliku od drugih projekata koje realizira Grad, i dalje ostati pod povećalom javnosti. I kada zaboravimo da se prvo "dela", a onda prikuplja dokumentacija, ostaje činjenica da se baš sva rješenja ni uz najbolju volju ne mogu naknadno pokriti odgovarajućom dokumentacijom i uskladiti sa zakonom.

Kako je sa ostalim projektima koje Grad provodi svakodnevno, a o kojima se ne piše po medijima, možemo samo slutiti.

<
Vezane vijesti