Pretraži tekstove ovog autora

sdz.jpg

Rođena je u Zadru 1969. Maturirala je u godini Univerzijade u prvoj generaciji maturanata zadarskog MIOC-a, a diplomu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stekla je 1994. godine. Od tada do danas kontinuirano radi na poslovima projektiranja, većinom na višestambenim zgradama.

Ljubav prema pisanoj riječi njeguje još od malih nogu. Prve radove objavljivala je u školskom časopisu Vedri dani kao polaznica novinarske sekcije u osnovnoj školi Veljko Vlahović u Zadru, a s jednim tekstom sudjelovala je i na republičkoj Smotri 1981. godine u Dubrovniku. Iako je odabir zanimanja odveo u sasvim drugom smjeru, i u odrasloj dobi povremeno je objavljivala stručne i popularne tekstove na temu povijesti umjetnosti i arhitekture, a osobito na temu povijesti vrtne umjetnosti.

Aktivna je članica građanskih inicijativa Savica ZA Park i Vratite magnoliju.