Pretraži tekstove ovog autora

Ivan Iveković: Rođen u Zagrebu, poslije velike mature u Parizu htio je studirati slikarstvo, ali diplomirao Pravo u Beogradu, a doktorat Političkih znanosti stekao u Zagrebu.

U bivšoj SFRJ je radio na poslovima međunarodnih veza i odnosa u studentskim i omladinskim organizacijama, u Socijalističkom savezu te u jugoslavenskoj diplomaciji. Bio je, između ostaloga, ambasador SFRJ u Tanzaniji i u Egiptu. Usput se bavio znanstvenom i novinarskom publicistikom, a dvije godine bio je odgovorni urednik časopisa za društvena pitanja Naše teme u Zagrebu.

Početkom 1992. je počeo predavati na Amerčkom sveučilištu u Kairu, gdje je stekao zvanje redovnog profesora. Tu se i danas nalazi na "privremenom radu". Uža mu je specijalnost komparativna politika.

Ranije se dosta putovao Afrikom, o čijim je političkim prilikama pisao. Iz tog vremena mu datiraju dvije knjige - Afrika u borbi za drugu nezavisnost i Afrika u transformaciji - objavljene u Zagrebu. Sada prvenstveno prati političke procese na Bliskom istoku, na Balkanu i na području Kavkaza i Centralne Azije. Tim je prostorima posljednjih godina često putovao, a zalijetao se i prema Europi, Amerikama i Aziji, sudjelujući u radu međunarodnih znanstvenih skupova. Svojim je predavanjima gostovao na sveučilištima u tridesetak zemalja. Za to je vrijeme objavio knjigu Politička ekonomija etnonacionalnih i regionalnih sukoba na području bivše Jugoslavije i Transkavkazije (2001), monografiju Neopatrijarhat i političko nasilje (1996), obje u Italiji, i udžbenički priručnik - Bliski istok i Sjeverna Afrika; uvod u politiku i razvoj (2007), objavljen  u Kairu (sve na engleskom). Dvadesetak kraćih analitičkih tekstova mu je prevedeno na francuski, španjolski, portugalski, turski, mađarski ili arapski.

Kao znanstvenik iz dijaspore, uveden je u Registar Ministarstva znanosti RH pod brojem 217740.  Još uvijek razmišlja kako bi bilo lijepo baviti se slikarstvom.