Pretraži tekstove ovog autora

Dr. sc. Hajrudin Hromadžić zaposlen je kao izvanredni profesor na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (1999), a doktorirao na Institutum Studiorum Humanitatis, Fakultetu za poslijediplomski studij humanistike u Ljubljani, na programu Antropologija svakodnevnog života, smjer Medijski studiji (2004). Autor je dviju knjiga (Konzumerizam. Potreba, životni stil, ideologija. Jesenski i Turk, Zagreb, 2008; Medijska konstrukcija društvene zbilje. Socijalno-ideološke implikacije produkcije medijskog spektakla, AGM, Zagreb, 2014), preko četrdeset znanstvenih članaka i prijevoda jedne strip knjige. Izlagao je na pedesetak konferencija, simpozija, kongresa i ljetnih škola u petnaestak zemalja, te je surađivao na četiri međunarodna znanstvena projekta. Područja njegova znanstvenog interesa uključuju kulturalne i medijske studije, kritičku teoriju društva i teorijsku sociologiju. Usavršavao se na studijskim boravcima u Njemačkoj, Rumunjskoj, SAD i Srbiji. Redoviti je vanjski suradnik Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.