Pretraži tekstove ovog autora

Rođen 1983. godine u Šibeniku. Prebivalište Varoš. Boravište Medveščak. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja uspješno završio jedanaest semestara Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik i dva semestra edukacije Centra za mirovne studije. Sve je manje član i suradnik nekih institucija i časopisa, a sve se više okreće životu kao takvom. Aktivan sudionik određenih društvenih i akademskih angažmana sa jasnim planovima za budućnost.