Foto galerija

H-Alterov pojmovnik: Prihodi/rashodi

Hrvati i protuslovlja naziv je zbirke mikroeseja o odnosu Hrvata i nekih riječi s kojima žive. Donosimo esej na temu prihodi/rashodi.

H-Alterov pojmovnik: Korisnik/vlasnik

Hrvati i protuslovlja naziv je zbirke mikroeseja o odnosu Hrvata i nekih riječi s kojima žive. Donosimo esej na temu korisnik/vlasnik.

H-Alterov pojmovnik: Sjeme/plod

Hrvati i protuslovlja naziv je zbirke mikroeseja o odnosu Hrvata i nekih riječi s kojima žive. Donosimo esej na temu sjeme/plod.

H-Alterov pojmovnik: Teorija/Praksa

Hrvati i protuslovlja naziv je zbirke mikroeseja o odnosu Hrvata i nekih riječi s kojima žive. Donosimo esej na temu teorija/praksa.