Kako dekarbonizirati grijanje?

Do 2030. emisije stakleničkih plinova moramo smanjiti za 70%, a do 2050. godine ih svesti na nulu. Kako dekarbonizirati grijanje u Hrvatskoj?