Članci tagirani sa: stop ttip stranica 3 od 3

A – B – C – D – TTIP

Ilustracija: frackingfreeireland.org<br>
Molim, studije o utjecaju TTIP-a na Hrvatsku na sunce! Sektorske procjene, utjecaj na mala i srednja poduzeća... sve su ovo stvari koje moramo vidjeti da bismo informirano pričali o sporazumu. Za sada možemo samo konstatirati da se njime zadire u elemente države koji bi nas trebali čuvati od ekscesa tržišta.

Više od milijun građana Europe je reklo "ne". Potpišite peticiju protiv TTIP-a i CETA-e!

Foto: Ecoblog.it<br>
Kritičari sporazuma upozoravaju kako je njegov stvarni cilj uklanjanje preostalih prepreka trgovini harmoniziranjem zakonodavstva, pri čemu će najvjerojatnije doći do deregulacije i snižavanja standarda na pet područja od ključne važnosti: hrana i poljoprivreda, zaštita okoliša, radno zakonodavstvo, financijska regulacija i zaštita podataka.