Članci tagirani sa: rijeka Mura stranica 1 od 1

"Estetika" betonskih kanala

Europska unija je shvatila da kanaliziranje rijeka pogoduje poplavama te zato politikom prema vodama nastoji zadržati njihov prirodni tok. Mežutim, dok mi prepisujemo EU direktive, poplave i dalje pogađaju Hrvatsku, a Hrvatske vode i dalje pretvaraju rijeke u betonizirane kanale. I usput troše goleme količine novca.

Reguliranje Mure (kroz rupe u regulama)

Ušće Mure u Dravu jedino je prirodno ušće velikih rijeka u Hrvatskoj, a možda i u Europi. Hrvatske vode planiraju ga regulirati, a zaobilaze propise. Najavljeni radovi ugrozit će posljednje rezerve riječne biološke raznolikosti nizinskih rijeka. Eko-udruge su odgovorne iz Hrvatskih voda prijavile Državnom odvjetništvu.