Pretraga: autor "Mladen Iličković" stranica 4 od 5

Halterova anketa 5+5

MARINA VUGEC posebno ističe odbacivanje projekta Družba Adria kao pozitivan, i sukob na relaciji Forum-Zaklada, odnosno Forumovo preispitivanje rada Zaklade, kao negativan događaj

Halterova anketa 5+5

BILJANA KAŠIĆ na prvo mjesto među pozitivnim zbivanjima navodi seriju predavanja u Mami, a osobito negativnim smatra trend discipliniranja civilnih inicijativa materijalnim nagodbama

Halterova anketa 5+5

ŽARKO PUHOVSKI ističe uspjeh ekologijskih udruga na planu Družbe Adria i neodgovoran pristup službenih funkcionara izradi strategije civilnoga sektora

Halterova anketa 5+5

Za SANJU SARNAVKU najvažnija pozitivna stvar bila je preživljavanje B.a.b.a. Najnegativnijim smatra odnos Vlade spram civilnog društva

Halterova anketa 5+5

BOJANA GENOV među pozitivnim događajima na prvom mjestu ističe nepristajanje dijela članova Savjeta za razvoj civilnoga društva na dekorativnu ulogu u lošem sustavu. Negativnim smatra isključenost civilnog društva iz procesa pristupanja EU-u

Halterova anketa 5+5

DORINO MANZIN najpozitivnijim događajem smatra osnivanje Foruma civilnog društva, a najnegativnijim održavanje građanskih udruga unutar sustava PDV-a

Halterova anketa 5+5

GORDAN BOSANAC izdvaja zaustavljanje projekta Družba Adria kao najbolju, te rad Ureda za udruge kao najgoru stvar koja se dogodila u 2005.

Halterova anketa 5+5

Za SUZANU JAŠIĆ najbolja stvar koja se dogodila u 2005. godini je pobjeda nad Družbom Adria, a među najgorima na prvo mjesto stavlja rad Nacionalne zaklade

Halterova anketa 5+5

SAŠA MILOŠEVIĆ jedini pozitivni pomak vidi u osnivanju Foruma civilnog društva a negatvnim vidi odnos državnih tijela zaduženih za civilno društvo i udruge: Zaklade, Savjeta i Ureda

Halterova anketa 5+5

GORDAN BODOG kao najpozitivniju navodi održavanje Prve nacionalne konferencije o izgradnji mira. Najnegativnijim smatra međusobno konkuriranje NVO-a na natječajima