Pretraga: autor "Ivan Szekeres" stranica 1 od 1

Obnovljivi izvori: kraj povjerenja u državu

Građani se organiziraju u energetske zadruge i žele obnovljive izvore svih oblika energije. Polako ali sigurno, oni će shvatiti da ne mogu više imati povjerenja u državu, da se moraju okrenuti jedni drugima i zajedničkim snagama investirati svoj trud, vrijeme i novac u vlastitu dobrobit.

Smijemo li nuklearne elektrane smatrati sigurnima?

Brz i relativno stručan odgovor na ovo pitanje bio bi da još uvijek smijemo vjerovati u sigurnost samih nuklearnih tehnologija, no da je pravo vrijeme da počnemo sumnjati u ljude koji njima upravljaju.