zelenaistra.jpgU suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Udruga Zelena Istra iz Pule je raspisala javni poziv za primanje osobe na stručno osposobljavanje na radnom mjestu stručna suradnica/ik na programu Zelenog telefona. Natječaj je otvoren do 5. siječnja.

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci
Opis poslova: Rješavanje i evidencija slučajeva u području zaštite okoliša zaprimljenih na Zeleni telefon

Stečene kompetencije po završetku stručnog osposobljavanja: poznavanjem normativnog i institucionalnog okvira zaštite okoliša i prirode (poznavanje hrvatskog zakonodavstva s područja gospodarenja otpadom, prostornog uređenja, komunalnih djelatnosti, prava na pristup informacijama, sudjelovanju javnosti i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša), upoznavanje s javnim politikama održivog razvoja, poznavanje rada institucija i službi s područja zaštita prirode i okoliša, stjecanje znanja i prakse upravnih postupaka s područja zaštite okoliša, uključujući tužbene i sudske postupke, stjecanje vještina u radu s medijima, stjecanje vještina potrebnih za rad na društvenim mrežama, stjecanje vještina za terenski rad i rad s ljudima

Uvjeti prijave na natječaj:
Diplomirani/a pravnik/ca ili diplomirana/i politologinja/g
nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
vozačka B kategorije
znanje engleskog jezika B2 razumijevanje i pisanje
poznavanje rada na računalu i korištenje on-line komunikacijskih alata

Natječaj je otvoren od 20.12.2017. do 05.01.2018.
Prijave slati na adresu: udruga@zelena-istra.hr s naznakom Prijava za SOR
Uz prijavu priložiti:
Životopis kandidata u Europass formatu
Motivacijsko pismo
Dokaz o završenom obrazovanju
elektronski zapis sa HZMO-a
dokaz o prijavi na HZZO
dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)
Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati, molimo pozorno pročitajte uvjete.

OPIS I POPIS POSLOVA
Osposobljavanje se sastoji od teoretskog i konzultativno-instruktivnog dijela osposobljavanja, te samostalnog (nadziranog) praktičnog rada.

1.- 3. mjesec:
U prvom kvartalu djelatnik/ca se najprije upoznaje s radom neprofitnih organizacija

U prvom kvartalu djelatnik/ca se upoznaje s načelima na kojima se temelji zaštita okoliša, nacionalnim propisima s područja zaštite okoliša i prirode, europskim standardima, sastavnicama okoliša i opterećenjima na okoliš i prirodu, subjektima zaštite okoliša, instrumentima zaštite okoliša, mjerama zaštite okoliša te odgovornostima za štetu u okolišu. Posebna pažnja bit će posvećena propisima koji reguliraju područje gospodarenja otpadom budući da je taj problem najzastupljeniiji među pozivima na Zeleni telefon
U istom razdoblju djelatnik/ca stječe znanje o propisima koji reguliraju pravo javnosti na informiranje, sudjelovanje i pristup pravosuđu te postupak procjene utjecaja na okoliš
Paralelno s upoznavanjem normativnog i institucionalnog okvira zaštite okoliša i prirode, djelatnik/ca stječe uvid u praksu Zelenog telefona i načina rješavanja slučajeva, evidenciju slučajeva i suradnju s Mrežom Zelenih telefona Hrvatske

4.- 6. mjesec:
U drugom kvartalu djelatnik/ca prati voditeljicu Zelenog telefona u primanju poziva i rješavanju slučajeva
Djelatnik/ca stječe uvid u projektnu dokumentaciju za financiranje rada Zelenog telefona, upoznaje donatore i mogućnosti financiranja rada servisa
Djelatnik/ca stječe znanje o mogućnostima financiranja servisa iz europskih fondova
Djelatnik/ca stječe znanje o korištenju komunikacijskih alata (internet, društvene mreže, mediji) te o komunikaciji s korisnicima Zelenog telefona
7.- 9. mjesec:
Istraživanje mogućnosti za podnošenje projekata za financiranje plaće djelatnika nakon isteka razdoblja stručnog osposobljavanja te, eventualno, sudjelovanje u pisanju prijedloga projekta
Osposobljeni djelatnik/ca odlazi na stručne seminare i druge oblike edukacije
Uključivanje u rad Radne skupine za Plan za zdravlje Istarske županije – prioritet otpad
Primanje poziva i (nadzirano) rješavanje slučajeva
10.-12. mjesec:
U posljednjem kvartalu djelatnik/ca je sposoban za samostalno (nadzirano) primanje poziva i rad na prijavljenim slučajevima