kres_varazdin.jpgDonošenje plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. ispunjava glavni uvjet potreban za korištenje sredstava Kohezijskog fonda namijenjenih za postizanje ciljeva propisanih direktivama EU koje uređuju postupanje s otpadom i to Okvirne direktive o otpadu (98/2008/EK) te Direktive o odlagalištima (1993/31/EK, ističu Krizni eko stožer Marišćina, Krizni eko stožer Varaždin, Udruga Okoliš i Građanska inicijativa Koprivnica kakvu zaslužujemo. Njihovu izjavu objavljujemo u cijelosti:

Za gospodarenje otpadom iz Kohezijskog fonda planirano povlačenje 475 milijuna  Eur, pa se postavlja pitanje zbog čega novi Plan gospodarenja otpadom još uvijek nije donesen?   

Kojim to interesnim grupama smeta predloženi novi koncept koji donosi okvir za jačanje segmenta odvojenog prikupljanja otpada kroz uspostavu većeg broja reciklažnih centara (sortirnica), kompostiranje u domaćinstvu kao i jačanje odvajanja otpada na mjestu nastanka?

Zašto se dio "stručne" javnosti toliko protivi decentralizaciji sustava uz istovremeno smanjenje ulaganja u izgradnju centara za gospodarenje otRepublika Hrvatska bi izgubila spor pred Europskim sudom zbog povrede prava EU jer je Plan trebalo donijeti do 31.12.2014. godine, što bi nesumnjivo uzrokovalo veliku materijalnu štetu Republici Hrvatskoj i njenom gospodarstvupadom koje je usklađeno s ciljevima propisanim Okvirnom direktivom koja je na snazi od 2010. godine?

Sigurni smo da je cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti potpuno jasno da se predloženim sustavom održivog gospodarenja otpadom može spriječiti značajno poskupljenje odvoza smeća za građane i ujedno postići zadane ciljeve recikliranja, odnosno uspostaviti sustave odvojenog sakupljanja otpada i reciklirati 50 posto papira, stakla, metala i plastike iz komunalnog otpada.

Ranije planirani, a nerealizirani centri za gospodarenje otpadom planiraju se prilagoditi "novonastalim" okolnostima i situaciji tako da se smanjuje njihov kapacitet za obradu miješanog komunalnog otpada, dok se izgrađeni ŽCGO moraju prilagoditi novim okolnostima i rezultirati značajnim smanjenjem troškova izgradnje i rada regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Naime, ranije planirani kapacitet županijskih centara gotovo je jednak ukupnoj količini miješanog smeća koje proizvode svi stanovnici RH zajedno sa turistima?!  Naravno da je to u suprotnosti s EU direktivama o odvojenom prikupljanju otpada koje smo dužni provesti do 2020. godine!

Uporno forsiranje tehnološki zastarjelog, ekonomski neodrživog i ekološki neprihvatljivog modela koji počiva na županijskim centrima za gospodarenje otpadom (ŽCGO) čija je svrha obrada miješanog smeća iz kojeg se proizvodi gorivi otpad namijenjen za spaljivanje, nosi sa sobom fiKojim to interesnim grupama smeta predloženi novi koncept koji donosi okvir za jačanje segmenta odvojenog prikupljanja otpada kroz uspostavu većeg broja reciklažnih centara (sortirnica), kompostiranje u domaćinstvu kao i jačanje odvajanja otpada na mjestu nastanka?nancijske, ekološke i ekonomske posljedice za Republiku Hrvatsku o kojima interesne grupe naslonjene na dio "stručne javnosti" izbjegavaju govoriti.

Činjenica je i da jačanje sustava odvojenog prikupljanja otpada u reciklažnim centrima sa sortirnicama pomaže domaćoj industriji i stvara preduvjete za otvaranje novih zelenih radnih mjesta što je i smisao kružnog gospodarstva. Posebno je važno istaknuti i veliku šansu za bitno veće učešće domaće industrije pri uspostavi sustava, a u okviru reciklažnih dvorišta, sortirnica te centara za ponovnu upotrebu te sustava odvojenog sakupljanja otpada postoji potencijal za zapošljavanje nekoliko tisuća novozaposlenih.

Ukoliko Vlada RH ne donese predloženi plan gospodarenja otpadom, neće biti moguće koristiti sredstva iz Kohezijskog fonda u državnom proračunu za 2017. godinu za gospodarenje otpadom. Tako bi provedba projekata iz Plana bila bi onemogućena, a kao posljedica slijedilo bi i neispunjavanje ciljeva recikliranja i odlaganja otpada u narednim godinama.

Osim toga, Republika Hrvatska bi izgubila spor pred Europskim sudom zbog povrede prava EU jer je Plan trebalo donijeti do 31.12.2014. godine, što bi nesumnjivo uzrokovalo veliku materijalnu štetu Republici Hrvatskoj i njenom gospodarstvu.

Pozivamo Vladu RH da što prije donese plan gospodarenja otpadom i tako spriječi ekonomsku, financijsku i ekološku štetu koja prijeti Republici Hrvatskoj!

Ključne riječi: gospodarenje otpadom
<
Vezane vijesti