H-Alter
Foto: HRTFoto: HRTČistka u medijima se nastavlja. Vlada je dala negativno mišljenje na Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2014. godinu te Hrvatskome saboru predložila da "zbog teških propusta u izvršenju zakonskih obveza smijeni sve članove Vijeća".

Ministar kulture Zlatko Hasanbegović kazao je kako u Izvješću ne postoje potpuni podaci da su Vijeće i Agencija ispunili zakonske obveze i obveze iz programa rada.

Izvješće, navodi ministar, ne spominje da je na HRT-u "proveden nadzor nad korištenjem mjesečne pristojbe i drugih javnih prihoda u skladu s pravilima državne potpore za javne radio-difuzijske usluge" temeljem Zakona o HRT-u. 

Ne postoji ni podatak, naveo je Hasanbegović "da je jedna članica Vijeća od 1. svibnja 2013. do 16. prosinca 2014. bila u sukobu interesa i protuzakonito obnašala dvije javne dužnosti – članice Vijeća i članice UV Hine". Riječ je o Gordani Simonović.

"To je svojim mišljenjem i odlukom utvrdilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a Vijeće je bilo dužno izvijestiti Vladu da su se stekli uvjeti za njezino razrješenje prije isteka mandata, što je propustilo", kazao je ministar kulture.

Iz očitih i osobito teških propusta u izvršavanju zakonskih obveza Izvješće se ne može prihvatiti, rekao je te zaključio: "Zbog neizvršenja ciljeva i zadaća utvrđenih programom rada Vijeća i Agencije za 2014. ispunjeni su i uvjeti za razrješenje predsjednika i članova Vijeća prije isteka mandata, sukladno članku 68., podstavku 8, Zakona o elektroničkim medijima".

Prema tom članku, članovi Vijeća ne smiju biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela, članovi uprava, nadzornih odbora ili članovi upravnih vijeća i drugih odgovarajućih tijela upravljanja, direktori, ravnatelji ili drugi voditelji poslovanja pravnih osoba na koje se primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim medijima, a odnose se na audio i audiovizualne medijske usluge te mrežne operatore.

U Vijeću za elektroničke medije su, predsjednica Mirjana Rakić, koja je ujedno i ravnateljica Agencije za elektroničke medije, te članovi Damir Hajduk, Suzana Kunac, Vesna Roller, Gordana Simonović, Robert Tomljenović. Predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na Vladin prijedlog.

<
Vezane vijesti