"Vjerojatnost sudjelovanja žena u dobi nakon 55. godine u upravnim tijelima trgovačkih društava više je od sto puta manja od vjerojatnosti sudjelovanja muškarca iste dobne skupine", rekla je pravobraniteljica Višnja Ljubičić na okruglom stolu o rodnoj ravnopravnosti u upravama trgovačkih društava.

U sklopu prve faze projekta EU Progress "Uklanjanje staklenog labirinta - jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja" pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, danas je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, koja je ujedno i partner projekta, predstavila rezultate istraživanja o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim i rukovodećim pozicijama u 500 najznačajnijih trgovačkih društava u Hrvatskoj.

Zastupljenost žena naglo pada kako raste tržišni utjecaj društva i složenost njegove upravljačke strukture

Od 500 poslanih elektronskih upitnika, samo se 168 tvrtki odazvalo, odnosno njih 33 posto. Također, važno je naglasiti da značajan dio sudionika istraživanja nije dao podatke o rodnoj strukturi upravnih tijela. Unatoč postojanju pozitivnog pomaka u zastupljenosti žena na upravljačkim i rukovodećim pozicijama, rezultati i dalje ukazuju na rodno uvjetovane nepovoljne trendove na tržištu rada, te ukazuju na postojanje staklenog stropa. Istraživanjem je dalje također utvrđeno kako postoji velika razlika u zastupljenosti žena i muškaraca s obzirom na pravni oblik društva, odnosno s obzirom na činjenicu je li u pitanju društvo s ograničenom odgovornošću ili je riječ o dioničkim društvima. Ukoliko se istraživanje sagleda u kontekstu sličnih istraživanja u Europskoj uniji koja su usredotočena na izlistana dionička društva, zastupljenost žena u upravama dioničkih društava u Hrvatskoj iznosi 17,32 posto, a muškaraca 82,68 posto. Ako se promatraju nadzorni odbori dioničkih društava, situacija je ipak bolja te udio žena iznosi 21,69 posto, a muškaraca 78,31 posto.

Bolja zastupljenost žena uočena je u društvima s ograničenom odgovornošću u kojima su u upravama tih društava žene zastupljene sa 31,87 posto, a u nadzornim tijelima sa 24.6 posto. Iako su žene bolje zastupljene u trgovačkim društvima s ograničenom odgovornošću, pojavljuje se zabrinjavajuća činjenica da zastupljenost žena naglo pada kako raste tržišni utjecaj tog društva i složenost njegove upravljačke strukture. O tome govori podatak da u upravama trgovačkih društava ograničene odgovornosti koja imaju nadzorni odbor žene čine tek 16,30 posto. Prema nalazima istraživanja tek je 9,43 posto žena uspjelo doseći poziciju predsjednica upravnih tijela, dok je za predsjednice nadzornih odbora ta brojka nešto veća, odnosno iznosi 14,3 posto.

okrst-v_hup.jpg okrst-v_hup.jpg

"Na jednu članicu upravnih tijela i nadzornih odbora hrvatskih trgovačkih društava dolaze tri člana, dok je vjerojatnost sudjelovanja žena nakon 55. godine u upravnim tijelima više od 100 puta manja od vjerojatnosti sudjelovanja muškarca iste dobne skupine", ističe pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, te dodaje kako "trend povećanja broja visokoobrazovanih žena na tržištu rada u zadnjem desetljeću zasigurno doprinosi rastu udjela žena na upravljačkim pozicijama", ali "premda podaci pokazuju da na rukovodećim pozicijama postoji puno  žena s potencijalom za upravljačke pozicije, one svejedno na tim pozicijama ostaju značajno podzastupljene".

Tek 9,43 posto žena uspjelo je doseći poziciju predsjednica upravnih tijela, dok je za predsjednice nadzornih odbora ta brojka iznosi 14,3 posto

Što se tiče sektorske strukture, odnosno zastupljenosti žena i muškaraca u pojedinim sektorima, i dalje postoji tradicionalna podjela na ženska i muška zanimanja, te su u tom smislu žene najzastupljenije u područjima poput ljudskih resursa, marketinga i odnosa s javnošću, dok su muškarci najzastupljeniji u područjima upravljanja proizvodnjom, prodaje i održavanja, a jedino područje jednake zastupljenosti je područje nabave. Pravobraniteljica Ljubičić je istaknula da, unatoč pozitivnom pomaku zatupljenosti žena u odnosu na 2011. godinu, postoji potreba za vođenjem rodne statistike vezane za poslovanje i kriterije trgovačkih društava kako bi se uočili određeni trendovi i poduzele pozitivne mjere.

Nakon predstavljanja rezultata istraživanja održan je okrugli stol "Rodna uravnoteženost na upravljačkim razinama", na kojem se raspravljalo o zaključcima i rezultatima istraživanja. Uz pravobraniteljicu Ljubičić, na okruglom su stolu sudjelovali Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava, Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Gordana Deradanja, predsjednica uprave Tehnomonta, Ruža Tomić Fontana, direktorica Odjela za komercijalne poslove Coca-Cole, Marija Felkel, direktorica ljudskih resursa Siemensa, Ilijana Jeleč Šuster, predsjednica Uprave Erste nekretnina i Hrvoje Veselko, direktor prodaje iz Vipneta.

Sve sudionice i sudionici okruglog stola komentirali su kako su očekivali i poraznije rezultate istraživanja s obzirom na predrasude i stereotipe koji prevladavaju u društvu, kao i na nejednakost na tržištu rada. Sudionice Felkel i Tomić Fontana navele su pozitivne primjere zastupljenosti žena u upravljačkim strukturama njihovih tvrtki, ali smatraju da prostora za napredak svakako ima. S problemom neuravnotežene zastupljenosti žena složili su se svi sudionici i naglasili potrebu mijenjanja svijesti u društvu, kao i potrebu razbijanja podjele "muških i ženskih zanimanja". Smatraju da to nije zadaća pojedinca, već društva u cjelini koje mora raditi na brisanju barijera i uređenju pozitivnih mjera koje će omogućiti veću zastupljenost žena na vodećim pozicijama, ali prvenstveno dati im osjećaj slobode i sigurnosti.

<
Vezane vijesti