Foto: Unizg.hrFoto: Unizg.hrInicijativa Sveučilišna platforma okuplja 14 studentskih organizacija i nastala je kao reakcija na trenutno stanje na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno nekim njegovim sastavnicama, ali i kao reakcija na ponašanje vodstva Sveučilišta. Zbog događanja na Hrvatskim studijima, Sveučilišna platforma skreće pozornost na sustavno kršenje Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Svečilišta u Zagrebu i odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu - pročitajte listu problema koju iznose!

Prvi problem je vezan uz pristupanje Filozofskog fakulteta Družbe Isusove Sveučilištu u Zagrebu. FFDI od 1997. godine svoje aktivnosti provodi unutar Hrvatskih studija te samim time ima pravo na svoje predstavnike u Znanstveno-nastavničkom vijeću Hrvatskih studija. Problematična je stvar njihovo sudjelovanje na sjednici Znanstveno-nastavničkog vijeća 9. siječnja 2017. gdje se bez njihovih glasova ne bi mogla donijeti odluka da se Hrvatski studiji pretvore u Sveučilišni odjel.Proglašenje Hrvatskih studija Sveučilišnim odjelom u suprotnosti je ne samo sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nego je i u suprotnosti sa Statutom Sveučilišta

Naime, Odlukom Senata na 5. sjednici toga tijela akademske godine 2015./2016. odlučeno je da FFDI postane sastavnica Sveučilišta pod imenom Fakultet filozofije i religijskih znanosti. Tom se odlukom propisuju i dva uvjeta za priključenje Sveučilištu. Pod člankom 2.:

" Položaj i djelovanje Filozofskog fakulteta Družbe Isusove pod novim nazivom utvrditi će se ugovorom (...)"

Pod člankom 3. :

" Ustroj i djelovanje Filozofskog fakulteta Družbe Isusove pod novim nazivom uredit će se Statutom i općim aktima Fakulteta koji će se donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovu odluke".

Ovdje je važno ukazati i na Odluku o izmjeni Odluke o uključenju sa 10. sjednice Senata u istoj akademskoj godini, gdje je rok produžen za još dodatnih 6 mjeseci bez dodatnog obrazloženja. Ugovor o položaju i djelovanju FFDI-a u sastavu Sveučilišta u Zagrebu potpisan je 29. srpnja 2016. Ovdje skrećemo pažnju na dijelove članka 2. stavka 1.:

"Sveučilište priznaje Statut odobren od Svete stolice i druge opće akte FFRZ-a uz obvezu njihova usklađenja sa (…) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu u roku koji je određen Odlukom o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu”.

Prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno članku 21. (Nadležnosti Senata), stavci 1. točki 14., Senat "na temelju prethodnog mišljenja Odbora za statutarna pitanja daje suglasnost na statute sastavnica (...)". Uvidom u ostale zapisnike sjednica Senata, zaključno sa 5. sjednicom Senata 15. studenog 2016. nije moguće pronaći odluke kojom se potvrđuje Statut FFDI-a na sjednicama Senata te je samim time prekršen članak 2. Ugovora o pristupanju.

Želimo znati hoće li rektor Boras, koji u medijskim nastupima stavlja izraziti naglasak na provođenju procedura i zakona, ukinuti odluku o uključenju zbog nepoštivanja zadanih rokova. Također želimo znati koji je razlog kašnjenju u procesu donošenju Statuta i općih akata, naizgled jednostavnih procedura, koji su trebali biti važeći najkasnije 8. prosinca 2016?

Mišljenja smo da se ovaj proces namjerno odugovlačio kako bi se Hrvatski studiji uz pomoć njihovih glasova pretvorili u Sveučilišni odjel, što je apsolutno nedopustivo i mora biti sanckionirano od strane Senata Sveučilišta.

Sada dolazimo do drugog problema, a to je pitanje Sveučilišnog odjela. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i znanosti članak 64. stavak 1. kaže sljedeće:

"Sveučilišni odjel se osniva kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednom znanstvenom polju ili interdisciplinarnom znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija."

U isto vrijeme, Statut Sveučilišta u Zagrebu također definira Sveučilišni odjel i to člankom 45. Stavak 1. spomenutog članka kaže sljedeće:

" Sveučilišni odjel (dalje: odjel) ustrojava se kao znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta koja može imati status podružnice i koja sudjeluje u izvedbi sveučilišnih, i iznimno stručnih, studija te ustrojava i izvodi znanstveni ili umjetnički, nastavni i stručni rad u jednom znanstvenom ili umjetničkom polju, ili u više srodnih polja."

Proglašenje Hrvatskih studija Sveučilišnim odjelom u suprotnosti je ne samo sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nego je i u suprotnosti sa Statutom Sveučilišta, koji pak isto nije baš u potpunosti usklađen sa zakonom po tom pitanju. Ali poanta je, Hrvatski studiji u sadašnjem obliku nikako ne mogu postati Sveučilišni odjel. Toliko o poštivanju procedura, zakona i pravilnika.Želimo znati hoće li rektor Boras, koji u medijskim nastupima stavlja izraziti naglasak na provođenju procedura i zakona, ukinuti odluku o uključenju zbog nepoštivanja zadanih rokova

Nadalje, prema Pravilniku o znanstvenim, i umjetničkim područjima, poljima i granama, kada pogledamo polja koja spadaju pod  znanstvena područja pod rednim brojem 5 (Društvene znanosti) i rednim brojem 6 (Humanističke znanosti) i više je nego jasno da se sadašnje djelovanje Hrvatskih studija može smjestiti pod oba područja te se ne može svesti u samo jedno znanstveno polje (Kao primjer, znanstveno polje filozofije svrstava se pod područje humanističkih znanosti, dok se sociologija svrstava pod područje društvenih znanosti).

Kao dobar primjer prakse sveučilišnih odjela treba istaknuti Sveučilište u Zadru. Ono ima 25 odjela, uključujući Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju, Odjel za filozofiju, Odjel za povijest i Odjel za kroatistiku. Ono što se na Sveučilištu u Zagrebu želi svrstati pod jedan odjel, na Sveučilištu u Zadru svrstano je pod njih barem pet.

Jasno je da se izglasavanjem odluke o pretvaranju Hrvatskih studija u Sveučilišni odjel krši gore spomenuti zakon, kao i Statut Sveučilišta. Zanima nas tvrdi li Rektor još uvijek da je sve po zakonu i da poštuje sve procedure. Hrvatski su studiji u gadnim problemima. Manipulacijama i lažima žele se provesti osobni interesi pojedinaca, nama nepoznati i nejasni, na štetu studenata.

Također nas zanima koji su kriteriji za postati fakultet, a koji za odjel, s obzirom na to da FFDI ima samo 2 studijska programa i dvadesetak zaposlenih nastavnika, a Hrvatski studiji imaju 8 studijskih programa, preko 70 zaposlenih nastavnika i akademske su godine 2013./2014. bili najbolje ocijenjeno visoko učilište sa studijskim programima u društvenom i humanističkom području.

Pozivamo sve studentske udruge i pojedince koji su nezadovoljni sadašnjim stanjem na Sveučilištu i ponašanjem vodstva da nam se priključe.

Klub studenata Fakulteta političkih znanosti (KSFPZG)

Studentski zbor Arhitektonskog fakulteta

Udruga studenata sociologije Anomija

Udruga studenata komunikologije i novinarstva Komuna

Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Feniks

Udruga studenata filozofije Scopus

Udruga za promicanje studentskih aktivnosti (UPSA)

Udruga studenata Omni Media

Plenum Filozofskog fakulteta

Studentski zbor Filozofskog fakulteta

Klub studenata Filozofskog fakulteta (KSFF)

Klub studenata komparativne književnosti K

Plenum Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Studenti integriranog studija povijesti i geografije

Ključne riječi: sveučilište u zagrebu, studenti
<
Vezane vijesti