Zakon o udrugama, čl 34. st. 1.: "Udruga koja provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način obavještava i širu javnost."

Zakon o udrugama, čl. 24. st. 3: "U registru udruga putem poveznice na Registar neprofitnih organizacija javno su dostupna izvješća o financijskom poslovanju udruge s propisanom dokumentacijom."