Foto: HINAFoto: HINAOko 28 milijuna djece bilo je prisiljeno napustiti svoje domove zbog oružanih sukoba i nasilja u svijetu, prema UNICEF-ovu izvješću objavljenome danas.

Podaci uključuju 10 milijuna djece izbjeglica i 17 milijuna raseljene djece. U izvješću UNICEF-a stoji da su ukupno 50 milijuna djece ili izbjeglice, ili raseljeni u vlastitoj zemlji ili migranti u potrazi za boljim životom u inozemstvu koji su napustili vlastitu zemlju zbog nasilja i siromaštva.

UNICEF u izvješću poziva zemlje da u maloljetnim izbjeglicama najprije vide djecu koja su izrazito ranjiva na nasilje i eksploataciju.

Djeca čine oko polovicu ukupnog broja izbjeglica koji su 2015. u inozemstvu tražili sklonište, a 45 posto djece izbjeglica pod UN-ovom skrbi dolaze iz Sirije i Afganistana.

Broj djece koja putuju sama u 2015. povećao se na 100.000,  što je trostruko više u odnosu prema 2014. Ta djeca bez pratnje, kojima prijeti rizik zlostavljanja i iskorištavanja, tražila su azil u 78 zemalja u 2015. godini. Oko 20 milijuna te djece klasificirano je u djecu migrante koja su napustila svoje domove zbog siromaštva i nasilja bandi, često putujući bez isprava i ikakva statusa.

Djeca koja žive kao izbjeglice također se suočavaju s ksenofobijom i pet puta veća je vjerojatnost da neće pohađati školu od svojih vršnjaka koji nisu izbjeglice.

"Koju ćemo cijenu platiti ako ne uspijemo osigurati tim mladim ljudima mogućnosti za obrazovanje i normalnije djetinjstvo?", rekao je Anthony Lake, izvršni direktor UNICEF-a.

"Kako će ta djeca moći pridonijeti u svojim zemljama? Ne samo da će njihova budućnost biti uništena, nego će oslabiti i njihove zemlje".

Izvješće je objavljeno uoči summita UN-a 19. rujna na kojemu će svjetski vođe govoriti o globalnim migracijama.

Ključne riječi: UNICEF, djeca
<
Vezane vijesti