nagrade_priznanja.jpgUdrugu za nezavisnu medijsku kulturu osnovali su 2005. godine novinari/novinarke i drugi djelatnici u elektroničkom izdavaštvu, u cilju razvoja nezavisnosti i profesionalnosti novinarske struke, te osiguravanja prava javnosti na obaviještenost i obrazovanje o pitanjima iz oblasti civilnog društva, kulture, društvene znanosti i politike.

Udruga sukladno svojim ciljevima djeluje na područjima: 2. Demokratska politička kultura; 6. Kultura i umjetnost; 7. Ljudska prava, 8. Međunarodna suradnja, 9. Obrazovanje, znanost, istraživanje, 10. Održiv razvoj, 11. Socijalna djelatnost, 15. Zaštita okoliša i prirode.

Zakon o udrugama (NN 74/2014) u svojem članku 34. određuje da udruga koja provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način obavještava i širu javnost.

Projekti i donatori

Godišnji izvještaji

Podaci o organizaciji i godišnji financijski izvještaji

Statut udruge i ostali bitni podaci