plenki_marz_glavna.jpgHrvatska će se već od danas radikalno promijeniti: postat će socijalno svjesna i odgovorna država čiji vlastodršci brinu za opće dobro, a ne više za vlastite džepove. Premijer Plenković, koga ćemo morati trpjeti dobar dio nadolazećeg desetljeća, navući će kaput djeda Božićnjaka: pazit će da nikom od ranjivih ništa ne uzmanjka i da vlada svakome od njih pomogne kako bi se izvukao iz nesretnog položaja. Čitamo sve to u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine.

Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine, za koju je država iskeširala nešto preko 4,5 milijuna eura njezinim još uvijek nepoznatim autorima, na H-Alteru smo dosad detaljno predstavili i interpretirali. Marko Grdešić analizirao je njezine ekonomske dijelove. U razgovoru s akterima u kulturi i poznavateljima kulturnih politika Fran Radonić Mayr predstavio je njezine "kulturne" aspekte. Potpisnik ovih redaka razmotrio ju je sa stanovišta privlačenja silnih milijardi iz EU-a, a u razgovoru s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom Ankom Slonjšak dodirnuli smo se i njihovog predviđenog položaja u desetogodišnjem strategiziranom razdoblju.

No središnja H-Alterova tema ovih je godina, kao što znamo, socijalni položaj ranjivih skupina, i to upravo onih taksativno pobrojanih u dokumentaciji nadležnih državnih službi ureda: mladih, starijih osoba i umirovljenika, nezaposlenih osoba, osoba s invaliditetom, migranata, beskućnika, Roma, izbjeglica, povratnika i žrtava nasilja u obitelji.  Po prirodi stvari njihov položaj je nezahvalan, o čemu već tri i pol mjeseca sustavno i samoprijegorno obavještavamo javnost. No kakav  im je prema obećanjima, prognozama, mjerama, deklaracijama, dobrim namjerama i ostalim šupljim frazama na koje smo u Strategiji naišli, namijenjen u 2030. godini? Strategija sintetizira odgovor u jednoj jedinoj rečenici:

"Hrvatska će u narednom desetljeću biti društvo u kojemu nema diskriminacije na temelju rasne ili etničke pripadnosti, vjere, spolne orijentacije, nacionalnog ili društvenog podrijetla invaliditeta, u kojem su svi hrvatski građani jednako prisutni na svim područjima javnog i privatnog života, imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata. Hrvatska će u svojim aktivnostima uzimati u obzir načela europskog stupa socijalnih prava u cilju postizanja društva u kojem svi imaju mogućnost ostvariti svoje potencijale."

Hrvatska će, prevedimo na hrvatski, od ovoga trenutka radikalno promijeniti svoje ponašanje: postat će preko noći socijalno svjesna i odgovorna država čiji vlastodršci brinu za opće dobro, a ne za vlastite džepove. Premijer Plenković, koga ćemo morati trpjeti dobar dio nadolazećeg desetljeća, navući će kaput djeda Božićnjaka, s pripadajućom bradom i brkovima, pazit će da nikom od ranjivih ništa ne uzmanjka i da vlada svamome od njih pomogne kako bi se izvukao / izvukla iz nesretnog položaja. Država će se potruditi da i sama kategorija ranjivih bude ukinuta, otprilike onako kao što je komunistički pokret nekad obećavao da će biti ukinuta država.

Pobliže promatrano, to izgleda ovako:   

Mladi

 1. SVI MARŠ NA POSAO!

"Osim osiguravanja dovoljne veličine radne snage izazov novog desetljeća bit će zapošljavanje mladih, ali i osiguranje zapošljivosti osoba s nižom razinom kvalifikacija i vještina. Stoga će se aktivne politike tržišta rada u narednom desetljeću usmjeriti upravo prema mladima i teže zapošljivim skupinama."

 1. POLITEHNIKA JE NAŠA BUDUĆNOST

"Znanstvenici su najveća snaga znanstveno-istraživačkog sektora i najznačajnija sastavnica ljudskog kapitala, koji je preduvjet za veću inovativnost poslovnog sektora. Stoga će se kod mladih ljudi nastaviti s promicanjem studija znanosti i tehnologije, uključujući informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, biotehnologiju, agronomiju, znanosti o okolišu, robotiku, nanotehnologije i napredne materijale te tehničke znanosti."

 1. MLADE RADNICE PREBACUJU NORMU NATALITETA

"U okviru politike unaprjeđenja ljudskih potencijala, ali i demografske politike, oblikovat će se i ustrajno provoditi mjere koje će olakšati stvaranje djelotvorne ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života, naročito mladih obitelji i žena. To uključuje snažnije ulaganje u infrastrukturu i usluge povezane sa skrbi o djeci i ostalim ovisnim članovima obitelji, zaštitu prava majki i žena na tržištu rada te promicanje odgovornosti poslodavaca u rješavanju specifičnih obiteljskih potreba mladih radnika, naročito žena i majki."

 1. NATALITET U SLUŽBI FERTILITETA

"Odlučno će se nastaviti postojeće i oblikovati nove mjere i politike usmjerene na poboljšavanje položaja obitelji, djece i mladih, lakše ostvarivanje ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života te dosljednu provedbu prava žena i majki na sigurnost radnog mjesta i zaposlenja.

Hrvatska će provoditi demografsku politiku radi povećanja stope fertiliteta i stvaranja poticajnog i privlačnog društvenog i ekonomskog okružja za ostanak, povratak i dolazak mladih ljudi i obitelji koje će u Hrvatskoj pronaći svoje mjesto za rad i podizanje djece."

 1. FERTILITET U KORIST PATER FAMILIASA

"Stvarat će se društvo koje u svakom aspektu društvenih i javnih poslova pokazuje da vodi brigu o potrebama majki, obitelji s djecom, djece i mladih. Promicat će se i veća uloga muškaraca u brizi o novorođenoj i maloj djeci poticanjem roditeljskog i uvođenjem očinskog dopusta."

 1. SPORTOM PROTIV MOZGA

"Povećat će se broj javno dostupnih sportsko-rekreativnih sadržaja na lokalnoj razini izgradnjom sportsko-rekreativnih igrališta i druge sportske infrastrukture, s posebnim naglaskom na manje razvijene sredine radi povećanja kvalitete života svih građana, a posebice mladih obitelji."

 1. OSTAJTE ONDJE!

"Hrvatska će nastaviti s mjerama stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima u cilju zadržavanja obitelji koje tamo generacijama žive, povratka onih koji su se iz bilo kojih razloga iselili s tih područja, a posebno izbjeglih i prognanih, te poticanja doseljavanja deficitarnih kadrova i mladih obitelji s djecom i njihova trajnijeg ostanka odnosno zadržavanja na tim područjima."

 1. HRVATICE I HRVATI SVIH ZEMALJA, UJEDINITE SE...

"Pojačat će se aktivnosti diplomatsko-konzularnih predstavništava radi pojednostavljenja postupaka dobivanja hrvatskog državljanstva za pripadnike dijaspore, osobito među mladim ljudima."

 1. NIŠTA NAS NE SMIJE IZNENADITI

"Uz postojeći program dragovoljnog vojnog osposobljavanja uvest će se programi osposobljavanja i aktivnosti koji će razvijati sigurnosnu kulturu u široj populaciji, posebno u mladih osoba, te jačanje svijesti o tome da su sigurnost i sudjelovanje u obrani pravo i obveza svakog državljanina i cjelokupne zajednice."

Zaključimo: Do 2030. godine mladost ove zemlje bit će ne samo zaposlena već i prezaposlena, i to ponajviše u sektorima zemljoradnje, tehničkih zanimanja i vojske. Za one plahe naravi, kojima je od rada zlo, kao i za one koji će za svoj poziv odbarati nešto poput kritičkog promišljanja Plenkovićevih političkih mjera, posljedično će se pobrinuti naša (mlada) policija. Djevojke i mlade žene bit će ohrabrivane na produkciju novih nartaštaja u što većim količinama, kako bi nam mladih inženjera, poljodjelaca i vojnika u petoljetki nakon 2030. bilo još više. Slobodno vrijeme, brojne obitelji provodit će u sportsko-rekreativnim središnjicama koje će nicati po selima i zaseocima kao gljive poslije kiše.

Starije osobe i umirovljenici

 1. TZV. SREBRNA EKONOMIJA

"Proces starenja stanovništva koji će do 2030. rezultirati u povećanju udjela stanovništva starijeg od 65 godina na više od 25% zahtijeva dodatnu pozornost društva povezanu s potrebama starijih građana. To uključuje trajne napore za osiguranje primjerenosti mirovina, povećanje dostupnosti i kvalitete infrastrukture namijenjene skrbi o starijim osobama, stvaranje i jačanje uvjeta za očuvanje uključenosti umirovljenika u svijet rada i društvene aktivnosti, kao i razvoj usluga povezanih s potrebama starijih građana odnosno razvoj tzv. srebrne ekonomije."

 1. DO MIROVINE - DA, ALI ODGOVORNO

"Osobna odgovornost i motiviranost građana za mirovinsku štednju važan je čimbenik u osiguranju primjerenosti mirovina budućih umirovljenika. Stoga će se nastaviti ulaganja u drugi stup obvezne, ali i poticanje dobrovoljne mirovinske štednje te poboljšanje pristupa programima za povećanje financijske pismenosti građana."

 1. PODRUČJE DOSTOJANSTVENOG STARENJA

 "Prioriteti provedbe politike na području dostojanstvenog starenja i primjerenosti mirovina:

 • poticanje duljeg ostanka u svijetu rada i smanjenje broja prijevremenih umirovljenja
 • poboljšanje mogućnosti umirovljenika za sudjelovanje na tržištu rada
 • razmatranje mogućnosti uvođenja novog modela obiteljskih mirovina
 • promicanje odgovornosti pojedinca za osobnu socijalnu sigurnost u starosti
 • razvoj i unaprjeđenje obveznog i dobrovoljnog sustava štednje za buduće mirovine."
 1. DESTINACIJA ZA UPOKOJENJE

"Razvojem i jačanjem infrastrukture za skrb o starijim osobama povoljno će se djelovati i na povratak umirovljenika iz hrvatskog iseljeništva te će se Hrvatska učiniti poželjnijom destinacijom za umirovljenje."

Poznato je da mladi ljudi u svojoj aparaturi prikrivaju jednu kardinalnu tvorničku grešku, a to je da s vremenom izgube gipkost, brzinu, oštrinu uma i reproduktivnu sposobnost. Ukratko rečeno, rok trajanja im nije beskrajan, a mladost se pretvori u starost. Nakon što mlađahne Hrvatice i Hrvati - a o njima ova priča govori - osiguraju opstanak i poželjnu brojnost svojega naroda, odsluže svoje u poljoprivredi, politehničkim zvanjima, vojsci i policiji, otrče dovoljno krugova po novoizgrađenim trkalištima - doći će im vrijeme da razmišljaju o penziji. Ali neee! Krivo! O njoj su morali razmišljati mnogo ranije, i dragovoljno ili nedragovoljno uplaćivati u mirovinski fond! Oni koji nisu (razmišljali i uplaćivali), najebat su pod stare dane. A oni koji jesu (razmišljali i uplaćivali), mogu moliti Boga da im ušteđevinu neće zdipit neki kutle, sanader, kovačić, ili općenito: hdz, dakle junak sljedeće etape privatizacijske pljačke prikriven u podtekstu Nacionalne strategije 2020. - 2030.   

Nezaposleni

 1. NIŠTA NAS NIJE SMJELO IZNENADITI

"U 2020. se očekuje rekordan pad gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Međutim, Hrvatska je u ovu krizu ušla spremnija, s fleksibilnijim institucijama tržišta rada i regulacijom tržišta proizvoda te bitno povoljnijom fiskalnom pozicijom. Vlada je pravovremeno usvojila paket intervencijskih mjera koje su spriječile znatniji porast nezaposlenosti i stečajeva, osigurala očuvanje radnih mjesta i gospodarsku aktivnost te omogućile relativno povoljnu poziciju za brz oporavak, uz nastavak borbe protiv pandemije. Ipak, razina neizvjesnosti i dalje je visoka."

 1. JURIŠ U ISPODPROSJEČNOST!

"Kratkoročna poboljšanja kojima posljednjih godina svjedočimo u obliku povećanih stopa rasta, smanjenja nezaposlenosti i omjera javnog duga dobrodošle promjene te su zamašnjak koji će doprinijeti ubrzanju društveno-gospodarskog razvoja i dostizanju razvojne razine od 75 % prosjeka razvijenosti EU-a."

 1. PREKO GRANE NA POSAO

"Proteklih godina zaposlenost je u Hrvatskoj kontinuirano rasla, a nezaposlenost se ubrzano smanjivala, dijelom i zbog iseljavanja po ulasku Hrvatske u EU. U 2019. godini stopa nezaposlenosti smanjena je na povijesno nisku razinu ispod 7%."

 1. ŠKOLA I TVORNICA

"U središtu reformi strukovnog obrazovanja bit će i čvršće povezivanje strukovnih škola s gospodarstvom i tržištem rada, kao i otvorenost škola odraslim osobama (nezaposlenima i onima koji mijenjaju karijerni put). Uvest će se obvezna profesionalna orijentacija učenika viših razreda osnovnih škola."

 1. TURIZAM SVJETLE BUDUĆNOSTI (1)

"Procjenjuje se da će riziku od nezaposlenosti biti naročito izloženi zaposleni u turizmu, ugostiteljstvu i s njima povezanim industrijama te trgovini, pri čemu se kao naročito ranjive skupine ističu zaposleni bez tercijarnog obrazovanja te zaposleni u malim i mikro poduzećima."

 1. TURIZAM SVJETLE BUDUĆNOSTI (2)

"S obzirom na strukturu hrvatskoga gospodarstva i važnost uslužnih djelatnosti, naročito turizma, u sljedećem razdoblju rješavat će se problemi nezaposlenosti vodeći pritom računa da na tržištu rada postoji strukturni manjak radne snage, ali i potencijalni problem novog vala iseljavanja ako oporavak gospodarstva ne bude dovoljno dinamičan."

 1. SVJETLA BUDUĆNOST ZA SVE (A POSEBNO ZA SVE OSTALE)

"Vodeći računa o strukturnim slabostima tržišta rada, ali i izazovima povećanja broja nezaposlenih zbog aktualne krize, unaprijedit će se funkcioniranje tržišta rada radi stvaranja mogućnosti kvalitetnog, održivog i pošteno plaćenog zaposlenja za sve. Posebna pozornost posvetit će se poboljšanju položaja na tržištu rada za žene, mlade i dugotrajno nezaposlene, kao i ostale osobe u nepovoljnom položaju."

 1. PROFESIONALNA DEZORIJENTACIJA

"Pozornost će se posvetiti i profesionalnom usmjeravanju te tehnikama profiliranja nezaposlenih i radno sposobnih neaktivnih osoba kako bi se kvalitetnije procijenile mogućnosti usklađivanja njihovih vještina i sposobnosti s potrebama tržišta rada. Pritom će naglasak biti na osobama koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, posebno niskokvalificiranim osobama, dugotrajno nezaposlenima, osobama s invaliditetom te mladim osobama, osobito onima u statusu NEET."

Ovih osam probranih fragmenata posve nam jasno daje na znanje: do godine 2030. više neće biti nezaposlenih Hrvatica i Hrvata. A ako se usprkos svim političkim mjerama i nađe poneki, s velikom sigurnošću možemo očekivati da takav bude lociran u Hrvatskoj.

Osobe s invaliditetom

 1. PRIJEVREMENO U MIROVINU!? - DI TO IMA?

"Na stabilnost mirovinskog sustava svakako utječe i što dulji ostanak radnika u svijetu rada te što manji broj prijevremenih invalidskih mirovina. Stoga će se trajno poboljšavati sigurnost i zaštita zdravlja na radnim mjestima kako bi se smanjio broj profesionalnih bolesti i teških ozljeda na radu."

 1. RAVNOPRAVNI, RAVNOPRAVNIJI...

"Osobe s invaliditetom ravnopravni su članovi društva i zaslužuju jednake mogućnosti kakve imaju i drugi građani. Hrvatska će u provedbi svih javnih politika uzimati u obzir i specifičnosti osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na osiguravanju jednakog pristupa obrazovanju, zaposlenju i svim javnim uslugama."

Radi upotpunjavanja informacije, navedenim bismo fragmentima suprotstavili nedavnu izjavu pravobranitljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak: "Svjedočimo tome da je pandemija postala izgovor za odustajanje od prijeko potrebnih reformskih procesa koji se već godinama najavljuju, a osobe s invaliditetom ih strpljivo očekuju. Zaustavljen je rad na izradi zakonskih unaprjeđenja, a goruća pitanja osoba s invaliditetom ponovno su ne samo stavljena u drugi plan nego postala posve nevažna u atmosferi sveopće zdravstvene, društvene i gospodarske krize." Uvjereni smo pritom da će oni koji stoje iza Nacionalne razvojne strategije, a to su Vlada i Sabor, po njezinu usvajanju preći s riječi na djela.

 Beskućnici

 1. BESKUĆNICI SU PRIORITET SOCIJALNE POLITIKE

"Prioriteti provedbe na području socijalne politike: unaprjeđenje ravnomjerne dostupnosti i kvalitete sveobuhvatne socijalne skrbi za /.../ beskućnike, /.../."

U Vladi su se sjetili da postoje beskućnici! Spomenuli su ih, eto, na jednom ali vrijednom mjestu u Strategiji. Dokazali su da rezoniraju na njihov životni problem. To je ohrabrujuće!

Romi

 1. I ROMI SU RAVNOPRAVNI, RAVNOPRANI, RAVNOPRAVNIJI...

"Hrvatska je jedna od europskih država koje u svojem ustavu prepoznaju nacionalne manjine (Srbi, Česi, Slovaci, Talijani, Mađari, Židovi, Nijemci, Austrijanci, Ukrajinci, Rusini, Bošnjaci, Slovenci, Crnogorci, Makedonci, Rusi, Bugari, Poljaci, Romi, Rumunji, Turci, Vlasi i Albanci) te trajno jamči ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina, slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom te kulturnu autonomiju."

Iz navedenog fragmenta, a to je jedino mjesto u Strategiji na kojem se spominju Romi, razabiremo da će oni do 2030. uživati sve blagodati života u ovoj zemlji, jednako kao i Hrvatice, Hrvati i pripadnici ostalih nacionalnih manjina.

Migranti

 1. MIGRANTI KAO ELEMENTARNA KATASTROFA

"U globaliziranom svijetu koji se sve brže mijenja, obilježenom izazovima poput četvrte industrijske revolucije i zelene tranzicije, ali i brojnim ugrozama, kao što su klimatske promjene, pandemije, geopolitički poremećaji ili migracije, planiranje budućnosti danas je možda važnije nego ikada prije."

 1. MIGRANTI KAO UZROČNICI NESTABILNOSTI

"Nesagledive posljedice koje će (klimatske promjene) imati na poljoprivredu, gospodarstvo, energetiku, zdravlje ljudi i ljudske migracije, s rastućim brojem klimatskih izbjeglica, bit će uzrokom sve većih geopolitičkih nestabilnosti na brojnim kontinentima."

 1. MIGRANTI KAO SIGURNOSNA PRIJETNJA

"Osim iz tradicionalnih vojnih prijetnji novi sigurnosni izazovi proizlaze i iz terorizma, ilegalnih i nekontroliranih migracija, krijumčarenja ljudi i naročito kibernetičkih prijetnji."

 1. MIGRANTI KAO RADNA SNAGA

"Unaprjeđenjem demografske dinamike, kako prirodnih kretanja tako i migracija, podižu se potencijali dugoročnog rasta gospodarstva. To se može postići povratkom ljudi, privlačenjem poduzetnika, talenata i radnika te demografskom obnovom."

 1. MIGRANTI KAO ONI ZA KOJIMA TUGUJEMO (1)

"Pet slavonskih županija suočeno je s problemom negativnih demografskih trendova zbog migracija, posebno mladih, kao i niskog nataliteta."

 1. MIGRANTI KAO ONI ZA KOJIMA TUGUJEMO (2)

"Nakon ulaska u članstvo Europske unije smanjivanje ukupnog broja stanovnika dodatno je naglašeno migracijom stanovništva radno sposobne dobi u bogatije europske države."

 1. MIGRANTI KAO ONI KOJE MRZIMO

"U predstojećem razdoblju cilj je dodatno ojačati suradnju s državama srednjoeuropskog i sredozemnog kruga. Ta će suradnja biti usmjerena na postizanje energetske sigurnosti, sigurnosti granica i učinkovite borbe protiv ilegalnih migracija."

 1. MIGRANTI, KONAČNO RJEŠENJE

"Ključno je osigurati uređene i regularne migracijske tokove učinkovitom provedbom migracijske politike te jačanjem sposobnosti za odgovor na nezakonite migracijske izazove.

Hrvatska se opredijelila za sveobuhvatan pristup jačanju unutarnje sigurnosti, uključujući i jačanje nacionalnih kapaciteta za suzbijanje teškog i organiziranog kriminaliteta, jačanje otpornosti na terorističke prijetnje, zaštite i sigurnosti unutarnjeg tržišta i društva kao i nacionalnih i europskih financijskih interesa i osnaživanje suradnje između policijskih, carinskih, graničnih i migracijskih službi."

Tzv. "migranti" kod autora strategije izazivaju izuzetno snažne, premda podvojene emocije. Odlazak u inozemstvo Hrvatica i Hrvata iz Slavonije, Like i drugih područja opustošenim dosadašnjim uspješnim regionalnim politikama popraćen je izrazom tuge, žalosti, nemoćnim bijesom, gorkim plačem, suzama slanim i željama za brz povratak. Dolazak iz inozemstva donedavnih stavnovika Azije i Afrike, bolje rečeno: pokušaj dolaska, ili barem prolaska kroz teritorij države kojoj plaćamo porez, popraćen je paničnim osjećajem nesigurnosti, straha, ugroženosti, katastrofe, pa stoga u idućem desetljeću moramo jačiti kapacitete za njihovo degenečenje. Reći da se radi o neprikrivenoj ksenofobiji, antisemitizmu, rasizmu i fašizmu bilo bi iznad svega nedomoljubno i bez razumijevanja za važnost hrvatske uloge "antemurale christianitatis" koju poput psića prihvaćamo od EU-a, pa zato nećemo to niti reći.

 Izbjeglice

 1. IZBJEGLICE KAO ELEMENTARNA KATASTROFA, TAKOĐER

"Nesagledive posljedice koje će imati na poljoprivredu, gospodarstvo, energetiku, zdravlje ljudi i ljudske migracije, s rastućim brojem klimatskih izbjeglica, bit će uzrokom sve većih geopolitičkih nestabilnosti na brojnim kontinentima."

 1. IZBJEGLI I PROGNANI, POSEBNO

"Hrvatska će nastaviti s mjerama stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima u cilju zadržavanja obitelji koje tamo generacijama žive, povratka onih koji su se iz bilo kojih razloga iselili s tih područja, a posebno izbjeglih i prognanih, te poticanja doseljavanja deficitarnih kadrova i mladih obitelji s djecom i njihova trajnijeg ostanka odnosno zadržavanja na tim područjima."

Uočavamo dvostrukost odnosa države prema "klimatskim izbjeglicama" s jedne, te "izbjeglima i prognanima" s druge strane barikade. No gdje li su danas u toj priči izbjegli i prognani hrvatski Srbi, e to ovoga puta nije naša tema. Kao što napomenusmo u uvodu, Ministarstvo kulture i medija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Europski socijalni fond dodjeljuju nam judine škude da pišemo isključivo o Romima, kad je riječ o pripadnicima nacionalnih manjina, a ne posebno i o Srbima, pa ta činjenica sama po sebi ponešto otkriva: oni su kao "raniva skupina" državnim dekretom već ukinuti.

Povratnici

 1. POVRATNICI, POTENCIJALNO

"Unaprjeđenjem demografske dinamike, kako prirodnih kretanja tako i migracija, podižu se potencijali dugoročnog rasta gospodarstva.. To se može postići povratkom ljudi, privlačenjem poduzetnika, talenata i radnika te demografskom obnovom."

 1. POVRATNICI, KAO I IZBJEGLICE, POSEBNO

"Hrvatska će nastaviti s mjerama stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima u cilju zadržavanja obitelji koje tamo generacijama žive, povratka onih koji su se iz bilo kojih razloga iselili s tih područja (itd.)."

Uočavamo određenu škrotst Nacionalne razvoje strategije kada je riječ o povratnicima. Promatra ih kao motor dugoročnog ekonomskog rasta, s druge strane nigdje nije obećano da će do 2030. godine dobiti struju, vodu, asfalt, školu.

Žrtve nasilja u obitelji

 1. SILOM PROTIV NASILJA

"Socijalna solidarnost čini temelj hrvatskog sustava socijalne sigurnosti. Razvijat će se društvo prožeto solidarnošću i pravednošću, jednakih mogućnosti za sve, uz osiguranje temeljnih prava i sloboda te borbu protiv svih oblika nasilja, diskriminacije i isključenosti."

 1. PROGRAMOM PROTIV NASILJA

"Osnažit će se programi prevencije svih oblika nasilja, uz osiguravanje kvalitetne međusektorske suradnje i edukaciju svih relevantnih dionika. Posebna pozornost posvetit će se prevenciji i sprječavanju nasilja u obitelji uključujući i podršku žrtvama nasilja u obitelji, osobito ženama i djeci."

 1. SANKCIJOM PROTIV NASILJA

"U narednom će se desetljeću Hrvatska kao društvo jednakih mogućnosti ostvariti i kroz razvoj kulturnog i nacionalnog identiteta nacionalnih manjina, snažniju promociju kulture tolerancije, bezuvjetno sankcioniranje svih oblika nasilja i mržnje, unaprjeđenje manjinskog obrazovanja, jačanje participacije nacionalnih manjina i njihove integracije u društvu te jačanje uloge civilnoga društva i njegovih dionika kao važne komponente u ostvarivanju ustavnih vrijednosti i demokratskog angažmana građana u skladu s njihovim interesima i opredjeljenjima."

"Tako vam je to u braku", rekla je jednom zgodom jedna ugledna gospođa. A u Razvojnoj strategiji nije čak ni tako, već je nasilje u obitelji uglavnom provedeno kroz sintagmu "svi oblici nasilja". Odsustvo pažnje prema tom posebnom "obliku nasilja" kamuflira se obećanjem da će upravo njemu biti posvećena "posebna pozornost". Uvjereni smo da će vlada i njezine službe upravo takvom "pozornošću" postići da obiteljskog nasilja a.d. 2030. više ne bude.

 

<p class="MsoNormal">Tekst je objavljen u sklopu projekta "Ranjive na
vidjelo" sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sadržaj
teksta isključiva je odgovornost Udruge za nezavisnu medijsku kulturu.<o:p></o:p></p>

Tekst je objavljen u sklopu projekta "Ranjive na vidjelo" sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Udruge za nezavisnu medijsku kulturu.

<
Vezane vijesti