"Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem manjkavog elaborata izdalo rješenje Hrvatskim vodama za iskapanje oko 460.000 m3 sedimenta iz Drave bez potrebe izrade studije utjecaja na okoliš i glavne ocjene za ekološku mrežu", upozoravaju organizacije civilnog društva i traže hitno zaustavljanje radova

Priopćenje WWF Adrije, Zelenog Osijeka i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode prenosimo u cijelosti:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 26. ožujka 2020. godine izdalo je rješenje Hrvatskim vodama za iskapanje oko 460.000 m3 sedimenta iz Drave kod općine Petrijevci u blizini Osijeka, s ciljem "smanjenja rizika od poplava“ bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu.

Samo par dana kasnije, točnije 30. ožujka, Hrvatske vode već su podugovorile i izvođača radova te pribavile potrebne dozvole i suglasnosti za početak radova, a sve u jeku pandemije, kada su - zbog zaštite zdravlja ljudi - gospodarske aktivnosti ograničene samo na one najnužnije.

Iako su organizacije civilnog društva, WWF Adrija i Zeleni Osijek, poslale primjedbe i komentare na elaborat zaštite prirode koji Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koristi kao glavni argument za izdavanje rješenja, oni su u potpunosti odbačeni. Naime, kao što je u komentarima navedeno, podaci i argumenti iz elaborata ni na koji način ne opravdavaju potrebu za uklanjanjem viška nanosa, niti se podaci o postojanju viška nanosa temelje na stručno i znanstveno utemeljenim činjenicama.

Činjenica je da zbog uzvodnih hidroelektrana u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, koje zaustavljaju 80% vučenog nanosa, postoji manjak sedimenta zbog kojeg se Drava čitavom svojom dužinom ukopava u svoje korito.Činjenica je da zbog uzvodnih hidroelektrana u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, koje zaustavljaju 80% vučenog nanosa, postoji manjak sedimenta zbog kojeg se Drava čitavom svojom dužinom ukopava u svoje korito. Kako se rijeka sve više ukapa u svoje korito dolazi do snižavanja razine podzemnih voda, što ima izravan utjecaj na lokalno stanovništvo koje živi uz i od rijeke - snižavanje razine vode i presušivanje bunara, sušenje šuma, dodatno isušivanje poljoprivrednih površina te smanjenje uroda.

Iskapanje sedimenta, pogotovo u ovako velikim količinama, rezultirat će daljnjim ukapanjem korita rijeke i pogoršanjem ukupnog stanja nadzemnih i podzemnih voda, te svih o vodi ovisnih biljaka i životinja. Argument smanjenja rizika od ledenih poplava, koji se navodi u elaboratu, također se ne može uzeti u obzir jer podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda jasno pokazuju kako je protekla zima bila izrazito topla s niskom količinom oborina, što znači da će i ova godina biti sušna. Obrana od ledenih poplava samo je izgovor, dok je pravi razlog za ovaj zahtjev eksploatacija pijeska za potrebe građevinskih radova. Dodatna potvrda tome su i medijski navodi o korištenju sedimenta za izgradnju autoceste i drugih radova u županiji. 

Foto: Tibor Mikuška, HDZPP Foto: Tibor Mikuška, HDZPP

"Podsjećamo kako je Drava višestruko zaštićeno područje - kao Regionalni park Mura-Drava, UNESCO-ov Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, te kao dio ekološke mreže NATURA 2000 - zbog čega je iznimno važno procijeniti mogući utjecaj zahvata na sve ciljane vrste, staništa i ciljeve očuvanja. Ujedno se u blizini nalazi Park prirode Kopački rit na čiji ekosustav ovaj zahvat može imati negativni utjecaj. Unatoč tome, elaborat, a posljedično i rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, to ne uzimaju u obzir“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.

"Obrana od ledenih poplava samo je izgovor, dok je pravi razlog za ovaj zahtjev eksploatacija pijeska za potrebe građevinskih radova."Upravo sustav procjene utjecaja na okoliš osigurava da posljedice zahvata, kao što je eksploatacija pijeska, ne naprave više štete nego koristi, te sprječava nekontrolirano uništavanje prirodnih vrijednost i sastavnica okoliša. Sustav procjene utjecaja na okoliš doprinosi ravnomjernom razvoju gospodarstva uz očuvanje temeljnih prirodnih vrijednosti područja za dobrobit ljudi i prirode. U ovom predmetu ocjena prihvatljivosti u potpunosti je zaobišla argumente struke te se pod "okriljem politike“ odobrio zahvat štetan za okoliš, a dugoročno i za lokalne zajednice.

Napominjemo da su Hrvatske vode nositelj projekta DRAVA LIFE, vrijednog 4.5 milijuna eura, čija je glavna aktivnost obnova rijeke Drave i smanjenje posljedica regulacija, hidroelektrana i iskapanja sedimenta. Na području provedbe projekta planira se i navedeni zahvat. Iskapanje ovolikih količina sedimenta iz Drave je u potpunoj suprotnosti sa spomenutim projektom za koji su dobivena sredstva Europske unije, ali i uložena vlastita sredstva svih projektnih partnera. Ne samo da se ovim aktivnostima iskapanja sedimenta ugrožava završetak i uspješnost projekta DRAVA LIFE i ostalih EU projekata koji se tiču obnove rijeke Drave, već se dodatno narušava krhak riječni ekosustav od međunarodnog značaja.

"Ponavljamo kako je odobreni zahvat iskapanja pijeska iz Drave u suprotnosti s tri EU direktive - Direktivom o staništima, Direktivom o pticama i Direktivom o vodama - zbog čijih je neprovođenja Europska komisija već slala službene pritužbe. Stoga očekujemo hitno zaustavljanje aktivnosti iskapanja te poštivanje dogovora s Europskom komisijom kako se u bliskoj budućnosti ne bi doveli do sličnih situacija“, zaključila je Španiček ispred WWF Adrije, Zelenog Osijeka i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode.

Ključne riječi: drava, zaštita prirode, pijesak, wwf adria
<
Vezane vijesti