Foto: Zeleni alati - briga o tluFoto: Zeleni alati - briga o tluDanas, na Svjetski dan tla, zajedno s još 400 organizacija iz inicijative People4Soil, Zelena akcija poziva građane/ke da potpišu peticiju kojoj je cilj skupiti preko milijun potpisa te zatražiti donošenje europske legislative za zaštitu tla. Tlo je jedan od strateški najvažnijih resursa jer osigurava opskrbljenost hranom, održavanje bioraznolikosti i regulaciju klimatskih promjena. Tlo u Europi je ugroženo, a nema propisa koji bi ga štitili, stoga se od EU traži da uspostavi norme za zakonsku zaštitu.

Degradacija tla u EU i na globalnoj razini je sve veća: erozija, iskorištavanje tla, gubitak organske tvari, zbijanje, salinizacija, hidrogeološka U EU ne postoji direktiva koja bi državama članicama propisale zakonske norme za zaštitunepostojanost i kontaminacija imaju negativan utjecaj na ljudsko zdravlje, prehrambenu sigurnost, prirodne ekosustave, bioraznolikost i klimu, kao i na naše gospodarstvo. U EU ne postoji direktiva koja bi državama članicama propisale zakonske norme za zaštitu. Prijedlog Okvirne direktive o tlu povučen je u svibnju 2014. godine nakon osam godina blokade od strane manjeg broja država članica. Rijetke države zaštitu tla reguliraju posebnim zakonima, a postojeće društvene politike u drugim sektorima nisu dovoljne da bi osigurale odgovarajuću razinu zaštite za sva tla u Europi.

Početkom ove godine Zelena akcija se uključila u inicijativu People4Soil koja traži od EU donošenje direktiva čije bi norme potom i Hrvatska trebala prenijeti u svoje nacionalno zakonodavstvo. Inicijativa People4Soil građanska je inicijativa koja ima pravo direktno sudjelovati u izradi politike EU. Potrebno je u 12 mjeseci prikupiti potreban broj potpisa (1 milijun). "Vršit ćemo pritisak na europske institucije sve dok se ne uvede posebna zakonska regulativa o zaštiti tla, koja bi odredila načela i pravila kojih bi se države članice morale pridržavati. Želimo da Europa prepozna tlo kao bitno opće dobro za naš život i započne njime upravljati na održiv način kao prioritetnom obvezom", stoji u priopćenju Zelene akcije.

Glavni ciljevi i zahtjevi inicijative: priznati tlu status zajedničkog nasljeđa kojem je potrebna zaštita na razini EU-a s obzirom na to da ono osigurava osnovne prednosti povezane s dobrobiti ljudi i otpornošću okoliša; razviti poseban, pravno obvezujući okvir kojim bi bile obuhvaćene glavne prijetnje tlu: erozija, smanjenje količine organskih tvari, gubitak bioraznolikosti i zagađenje; uvrstiti UN-ove ciljeve održivogDegradacija tla u EU i na globalnoj razini je sve veća razvoja povezane s tlom u politike EU-a; na ispravan način mjeriti i smanjiti emisije stakleničkih plinova proizvedenih u poljoprivredi i šumarstvu.

Peticiju možete potpisati ovdje: https://www.people4soil.eu/hr.

Ključne riječi: zelena akcija, okoliš, zaštita prirode, tlo
<
Vezane vijesti