klima_europskakomisija.jpgEuropska komisija poziva građane EU da iznesu svoje stavove o planiranom povećanju cilja za smanjenje emisija u EU do 2030., te da predlože nove moguće mjere i politike za smanjenje emisija CO2.

Unatoč tome što je fokus gotovo svih politika trenutno usmjeren na suočavanje s pandemijom u tijeku, Europska komisija je pokrenula online savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje se bavi značajnim pitanjima vezanim uz klimatsku akciju. Komisija će, naime, u u rujnu predstaviti plan za povećanje klimatskih ciljeva EU-a do 2030. godine, kojim bi se trenutni cilj od 40% smanjenja emisija stakleničkih plinova trebao povećati na 50% ili 55%, u usporedbi s razinama emisija iz 1990. godine. Od građana se traži njihovo mišljenje o povećanje cilja te prijedloge mogućih novih mjera kojima bi se emisije mogle smanjiti.

"Revizija sadašnjeg cilja 2030. prema gore znači EU staviti na postupniji put ka ostvarenju cilja da postane klimatsko neutralan do 2050. Također pomaže u ubrzavanju i fokusiranju napora u prijelazu od sada do 2050. i osigurati vodeću ulogu EU u rješavanju globalnih izazova", priopćeno je iz EK.

Internetsko savjetovanje bit će otvoreno 12 tjedana od 31. ožujka do 23. lipnja.

Sudjelujte OVDJE.

<
Vezane vijesti