H-Alter
Foto: Kaštela.orgFoto: Kaštela.orgSudac Upravnog suda u Splitu Silvio Čović poništio je rješenje Ministarstva zaštite okoliša o prihvatljivosti zahvata, prihvata, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada u Cemexovim tvornicama Sveti Kajo i Sveti Juraj, kao i rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša jer nisu razmotrene primjedbe i mišljenje zainteresirane javnosti. Pravo na zdrav okoliš ne može biti podređeno formalističkom tumačenju zakona, potvrdio je tako Upravni sud.

Sudac Upravnog suda u Splitu Silvio Čović poništio je rješenje Ministarstva zaštite okoliša o prihvatljivosti zahvata prihvata, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada u Cemexovim tvornicama Sveti Kajo i Sveti Juraj, kao i rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša jer nisu razmotrene primjedbe i mišljenje zainteresirane javnosti.

Protiv spaljivanja su se pobunili Kaštelani, a proceduru za osporavanje rješenja pokrenuli su Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela i udruga Sunce. Naime, ovo predstavlja još jedan slučaj u kojem je Upravi sud potvrdio nedovoljnu zaštitu okoliša od strane nadležnih ministarstava.

Ovim je potvrđeno i dokazano da pravo na zdrav okoliš, ustavno zagarantirano pravo, ne može biti podređeno formalističko i krutom tumačenju kakvo su do sada sudovi imali.Kako nam je rekla pravnica udruge Sunce, Ivana Krstulović Grubišić, riječ je o dva postupka koje je Upravni sud spojio u jedan s obzirom na to da je riječ o istim stankama u postupku. Riječ je o postupku Procjene utjecaja na okoliš gdje je udruga Sunce u srpnju 2013. godine podnijela tužbu te postupku objedinjenih uvjeta zaštite okoliša svih tvornica Cemex, koju su podnijeli jer im je Ministarstvo zaštite okoliša onemogućilo da sudjeluju kao stranka u tom postupku.

Što se tiče Procjene utjecaja na okoliš, udruga Sunce je sudjelovala kao jedan od tužitelja u kojem su zastupali stajališta da se nije poštovao zakon o u odredbama koje uređuju sudjelovanje javnosti, kao i stajalište o neusklađenosti prostorno-planske dokumentacije te nepoštivanje odredbi i načela Aarhuške konvencije, što je i sam sud potvrdio u svom rješenju u kojim je poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Kako nam Krstulović Grubišić kaže, u postupku objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, udruga Sunce podnijela je tužbu jer im je onemogućeno sudjelovanje kao stanke u postupku.

"Dakle, bez obzira na to što kao zainteresirana javnost imamo po Zakonu o zaštiti okoliša pravo sudjelovati tijekom javne rasprave, htjeli smo Ovo je još jedna odluka Upravnog suda kojom se u zadnjih godinu dana u više slučajeva potvrđuje nedovoljna zaštita okoliša od strane nadležnih ministarstva, kao i nepoštivanja same procedure pri ishođenju rješenja.biti uključeni baš kao stranka kako bi mogli dati bolji, veći doprinos donošenju jednog ispravnijeg rješenja koji će biti na zadovoljstvo sviju, jer je očito, da je rješenje imalo mana i propusta", govori Krstulović Grubišić te dodaje kako je ishod poništenje rješenja i vraćanje postupka na ponovno odlučivanje.

"Ova presuda je bitna jer predstavlja svojevrsni presedan u Hrvatskoj s obzirom na to da za sada niti jedna okolišna udruga nije uspjela u takvom odnosu, tj. niti jedan postupak koji je iniciran s tim tužbenim zahtjevom uključivanja kao stanke do sada nije bio uspješno riješen", rekla nam je Krstulović Grubišić.

Naglašava kako su do sada tijela koja provode odluke o zaštiti okoliša, isključivo tumačili odredbe Zakona o zaštiti na okoliš tako da osim kao zainteresirana javnost, udruge civilnog društva ne mogu sudjelovati kao stranke, jer su praktički kao zainteresirana javnost konzultirali svoje pravo na iznošenje mišljenja.

"Međutim, u ovom je postupku sudac Silvio Čović nastupio korak dalje i potvrdio naša stajališta da to što smo mi zainteresirana javnost po jednom zakonu, ne isključuje naše pravo da štitimo određena prava i po Zakonu o upravnom postupku. To je bitno jer se time odbacuje formalno zadovoljenje preduvjeta Aarhuške konvencije po kojoj se mora uključiti javnost u donošenje odluke. Ovim je potvrđeno i dokazano da pravo na zdrav okoliš, ustavno zagarantirano pravo, ne može biti podređeno formalističko i krutom tumačenju kakvo su do sada sudovi imali. I sam sudac je rekao kako smatra da se u ovakvim predmetima treba elastičnije i šire tumačiti Zakon o upravnom postupku te organizacijama civilnog društva omogućiti sudjelovanje", govori nam Krstulović Grubišić.

Tijela koja provode odluke o zaštiti okoliša, do sada su isključivo tumačili odredbe Zakona o zaštiti na okoliš tako da osim kao zainteresirana javnost, udruge civilnog društva ne mogu sudjelovati kao stranke, jer su praktički kao zainteresirana javnost konzultirali svoje pravo na iznošenje mišljenja.S obzirom na to da je postupak vraćen na početak, Cemex ako želi i ako i dalje ustraje u svemu, morat će ponovno ući u cijeli postupak i zatražiti ponovno njegovo provođenje, ali će biti vezan presudom Upravnog suda u Splitu. Naravno, sud može ponovno donijeti rješenje koje se prihvaća, ali će zbog ove presude morati dobro obrazložiti zašto je donijelo takvu odluku te uključiti sve zainteresirane stane koje trebaju biti uključene.

Kako nam Krstulović Grubišić kaže, predstavnika Ministarstva zaštite okoliša nije bilo na čitanju presude, kao ni predstavnika Cemexa koji su do prije čitanja presude sudjelovali u postupku.

"Žao mi je što nisu bili i što nisu čuli da su te odredbe stvarno u zakonu, da ih treba poštovati i da se ne može ići mimo njih. Mislim da bi im to bila jedna dobra lekcija", naglašava Krstulović Grubišić.

Podsjetimo, ovo je još jedna odluka Upravnog suda kojom se u zadnjih godinu dana u više slučajeva potvrđuje nedovoljna zaštita okoliša od strane nadležnih ministarstva, kao i nepoštivanja same procedure pri ishođenju rješenja.

Jedna takva odluka je i ona Visokog upravnog suda kojom je nakon osam godina poništena odluka o izmjenama prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije kojima je omogućeno bujanje projekta na Srđu i koja je potvrdila pravne nezakonitosti u radu institucija u donošenju prostorno-planske dokumentacije. Spomenut ćemo još neke poput one u kojoj je isti sud poništio Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre Grada Splita da bi nekoliko dana kasnije poništio i studiju utjecaja na okoliš za golferski projekt kod Motovuna. Sve su ove odluke rezultat tužbi udruga i građanskih inicijativa koje su prisiljene dokazivati da sustav ne funkcionira zakonito.


aem_copy35655.jpg Članak je objavljen u sklopu projekta "Vladavina prava" koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija). 

Ključne riječi: zaštita okoliša, udruga Sunce
<
Vezane vijesti