Foto: PaRiterFoto: PaRiterNasilje prema ženama ne smijemo tolerirati, a Hrvatska mora hitno ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji, poručili su riječki aktivisti i aktivistkinje na današnjem tihom prosvjedu povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama.

Na polusatnom prosvjedu, porukama poput Darujte cvijeće, a ne udarce, Nasilje nije privatna stvar, Ne uči me kako da se odijevam – uči ih da ne siluju, Prijavi nasilje, Odaberi život bez nasilnika, Na 1 prijavljeno silovanje ide 20 neprijavljenih, željelo se poručiti da je nasilje nad ženama sveprisutni i rastući društveni problem koji se ne smije zanemarivati. Isto tako žrtvama nasilja odaslana je poruka da ne trebaju trpjeti nasilje, već ga prijaviti.

Organizatori/ce prosvjeda uputile su i jasnu poruku hrvatskim vlastima: "Potpis znači obavezu! Ratificirajte konvenciju!", referirajući se na Nasilje nad ženama je sveprisutni i rastući društveni problem koji se ne smije zanemarivatičinjenicu da je Hrvatska Istanbulsku konvenciju potpisala, no nije ju ratificirala, što nas čini jedinom državom u regiji koja to odbija učiniti.

Ratifikacija Konvencije Vijeća Europe ključan je korak u borbi protiv nasilja prema ženama. Ova konvencija prepoznaje nasilje nad ženama kao rodno utemeljeno te postavlja nasilje nad ženama kao jedan od ključnih socijalnih mehanizama kojim se žene prisilno stavlja u podređen položaj u odnosu na muškarce. Ratifikacijom konvencije Hrvatska bi se obvezala poduzeti konkretne korake u borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja, silovanja, uhođenja, obiteljskog nasilja, prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja žena. Svrha ove Konvencije je zaštiti žene od svih oblika nasilja; doprinijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca te izrada sveobuhvatnog okvira, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Ključne riječi: prosvjed, nasilje nad ženama, Rijeka
<
Vezane vijesti